Πάντειο Πανεπιστήμιο | Tμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Εμμανουήλ Χριστοφάκης, Επίκουρος Καθηγητής

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΣΠΟΥΔΕΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΛΟΙΠΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΤΟΜΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Όνομα-Επώνυμο Εμμανουήλ Χριστοφάκης
Τηλέφωνο:

ΤΗΛ. 2109234448, 9248680
Ε-ΜΑΙL: [email protected], [email protected]

ΣΠΟΥΔΕΣ
 • Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (Μ. Sc.) Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο.
 • Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph. D.) Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο. Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: «Ενδογενής Ανάπτυξη: Σχεδιασμός και Πολιτική σε Τοπικό Επίπεδο».
 • Παρακολούθηση Μεταδιδακτορικού Κύκλου Σπουδών : London School of Economics and Political Science , Department of Government, "Socioeconomic Cohesion Policies of the European Union" . Υπεύθυνος : Dr Robert Leonardi (Second semester of the academic year 2001-2002).
Αρχή
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Α. ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

2000 – 2004: Διδασκαλία, βάσει του άρθρου 5 του Π.Δ. 407 / 1980 , με μερική απασχόληση, στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου. Μαθήματα που διδάχθηκαν:

Χειμερινό Εξάμηνο

 • Εισαγωγή στην Περιφερειακή Επιστήμη
 • Πολιτική Μεταφορών

Εαρινό Εξάμηνο

 • Περιφερειακή Οικονομική Πολιτική
 • Περιφερειακός Προγραμματισμός
 • Πρότυπα Χωροθέτησης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων

2004 – 2009: Λέκτορας επί θητεία.

2009 – σήμερα: Επίκουρος Καθηγητής επί θητεία

Β. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

2004 – σήμερα: Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας – Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου»

Εαρινό Εξάμηνο

 • Σχεδιασμός – Διαχείριση – Αξιολόγηση Προγραμμάτων Ανάπτυξης (Ανάθεση διδασκαλίας με απόφαση της ΓΣΕΣ του ΠΜΣ του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας) – Συνδιδασκαλία με Καθηγήτρια Σ. Ευστράτογλου και Αναπληρωτή Καθηγητή Η. Πλασκοβίτη

Γ. ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1999 – 2005: Πιστοποιημένος Καθηγητής στο Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Κύρια δραστηριότητα:

1. Διδασκαλία Μαθημάτων

 • «Πολιτική Περιφερειακής και Τοπικής Ανάπτυξης: Περιφερειακή Ανάπτυξη και Πολιτική»
 • «Πολιτική Περιφερειακής και Τοπικής Ανάπτυξης: Ειδικά Θέματα Περιφερειακής Πολιτικής»
 • «Πολιτική Περιφερειακής και Τοπικής Ανάπτυξης: Ειδικά Θέματα Κοινοτικών Προγραμμάτων»
 • «Πολιτική Περιφερειακής και Τοπικής Ανάπτυξης: Σεμινάρια Εξειδίκευσης»

2. Επίβλεψη και συμμετοχή σε Επιτροπές Κρίσης Διπλωματικών Εργασιών

Αρχή
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Α. Βιβλία – Συμμετοχή σε Βιβλία
 • Χριστοφάκης Σ. Μ., 2007, Μεταφορές και Περιφερειακή Ανάπτυξη: Η Πολιτική Υποδομών Μεταφορών, εκδόσεις Διόνικος, Αθήνα.
 • Ακαδημία Αθηνών, 2004, Οικονομικά χαρακτηριστικά και στρατηγική ανάπτυξης της νησιωτικής Ελλάδος, Αθήνα (σε συνεργασία με Μέργο Γεώργιο, Παπαδασκαλόπουλο Αθανάσιο, υπό το συντονισμό, εκ μέρους της Ακαδημίας Αθηνών, του Ακαδημαϊκού Καθηγητή Δρακάτου Κωνσταντίνου).
 • Παπαδασκαλόπουλος Δ. Α., Χριστοφάκης Σ. Μ., 2002, Περιφερειακός Προγραμματισμός, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα.
 • Κόνσολας Ν., Παπαδασκαλόπουλος Α., Χριστοφάκης Μ., 2001, Η Στρατηγική για την Καινοτομία στη Στερεά Ελλάδα, Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα.
 • Χριστοφάκης Σ. Μ., 2001, Τοπική Ανάπτυξη και Περιφερειακή Πολιτική, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα.
Β. Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά
 • Christofakis M., Mergos G., Papadaskalopoulos A., 2008, Sustainable and balanced development of insular space: The case of Greece, Sustainable Development (forthcoming).
 • Christofakis M., Papadaskalopoulos A., 2008, Transport infrastructures, development axes and spatial development: The spatial development in Greece in national and Balkan context, Studies in Regional and Urban Planning, Issue 11b, December 2008, p.33-55.
 • Χριστοφάκης Μ., Τσάμπρα Μ., 2009, Δυνατότητες και περιορισμοί της ενδογενούς-τοπικής ανάπτυξης σε βιομηχανικές συγκεντρώσεις μητροπολιτικών περιοχών: η περίπτωση του Θριασίου Πεδίου, Review of Economic Sciences (υπό δημοσίευση).
 • Papadaskalopoulos A., Christofakis M., Spatial cohesion in Greece: The impact of GDP revision in the measurement of spatial inequalities in Greece and policy dimensions, Social Cohesion and Development, Vol. 3(1), 2008, pp. 45-54.
 • Χριστοφάκης Εμμ., Παπαδασκαλόπουλος Αθ., Ανταγωνιστικότητα και καινοτομία στον περιφερειακό αναπτυξιακό σχεδιασμό: η περίπτωση της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, in: Greek Economic History Society’s Papers of the 8th Congress, March 17-19/03/2006, Archives of Economic History, Special Edition 2007, Vol. I, pp. 73-103.
 • Papadaskalopoulos A., Christofakis M., The GDP revision and the spatial disparities in Greece: Comparative presentation of disparities before and after revision and main policy implications, Statistical Review, Vol. 3(1), 2007, pp. 14-31.
 • Bithas K., Christofakis M., Environmentally Sustainable Cities, Critical review and operational conditions, Sustainable Development, Vol. 14(3), July 2006, pp. 177-189.
 • Christofakis M., Papadaskalopoulos A.,, Karaganis A., Konsolas J., Trans-European Transport Networks: The developmental contribution of Via Egnatia motorway in Northern Greece, Archives of Economic History, Vol. XVII(2), July – December 2005, pp. 91-116.
 • Papadaskalopoulos A., Karaganis A., Christofakis M., The spatial impact of EU Pan-European Transport Axes: City clusters formation in the Balkan area and developmental perspectives, Transport Policy, Vol. 12(6), November 2005, pp. 488-499.
 • Χριστοφάκης Μ., Τοπική Ανάπτυξη και Αναπτυξιακή Στρατηγική για τα Τοπικά Κέντρα Ανάπτυξης, ΤΟΠΟΣ, Επιθεώρηση Χωρικής Ανάπτυξης, Σχεδιασμού και Περιβάλλοντος, Τεύχος 22-23, 2004, σ. 121-133.
 • Christofakis M., Papadaskalopoulos A., Polychronopoulos G., Alternative scenarios on metropolitan organisation and governance: The case of Athens, Archives of Economic History, Vol. XVI (2), July – December 2004, pp. 23-43.
 • Παπαδασκαλόπουλος Αθ., Χριστοφάκης Μ., Oι Περιφερειακές Ανισότητες στην Ελλάδα τη δεκαετία του 1990, Review of Economic Sciences, Τεύχος 6, 2004, σ. 65-88.
 • Tasopoulos A., Papadaskalopoulos A., Christofakis M., The Innovation strategy in urban centres: The case of Attica Region of Greece through the Regional Development Planning, Journal of European Economy, Vol. 2(3), September 2003, pp. 307-325.
 • Παπαδασκαλόπουλος Αθ., Χριστοφάκης Μ., To πλαίσιο και η εφαρμογή του Περιφερειακού Προγραμματισμού στην Ελλάδα, Αγορά Χωρίς Σύνορα, Τριμηνιαία Επιθεώρηση Διεθνούς Οικονομίας και Πολιτικής, Τόμος 9(1), Ιούνιος – Ιούλιος – Αύγουστος 2003, σ. 49-71.
 • Χριστοφάκης Μ., Αστική Ανάπτυξη και Καινοτομία: Η περίπτωση της Περιφέρειας Αττικής μέσα από το νέο αναπτυξιακό σχεδιασμό του ΠΕΠ Αττικής, Επιθεώρηση Αποκέντρωσης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Τεύχος 33, 2003, σ. 39-59.

Γ. Συμμετοχή σε Επιστημονικά Συνέδρια με Πρακτικά

 • Χριστοφάκης Μ., Παπαδασκαλόπουλος Α., 2008, Η Εξειδίκευση του Αναπτυξιακού Ρόλου των Αστικών Κέντρων στον Ελληνικό Περιφερειακό Προγραμματισμό μετά το 2000, 8o Συνέδριο Ελληνικού Τμήματος Ευρωπαϊκής Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης: «Αστική Ανάπτυξη στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση», Αθήνα, 17-18 Οκτωβρίου 2008 (Πρακτικά υπό έκδοση)
 • Christofakis M., Karachalis N., Papadaskalopoulos Ath., 2006, The 2007-2013 regional planning in the Greek Regions (Sterea Ellada and Southern Aegean) of the “Competitiveness” Objective: present conditions, lessons learnt and priorities, 46th ERSA Congress, Refereed "R-sessions", 08/30-09/03 2006, Volos, Greece.
 • Παπαδασκαλόπουλος Αθ., Χριστοφάκης Εμμ., 2006, Στρατηγική Αστικής Ανάπτυξης και τοπικός αναπτυξιακός σχεδιασμός στον αστικό χώρο μέσα από το Τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης: Η περίπτωση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο: Κοκκώσης Χ., Φώτης Γ. (επιμέλεια), «Περιφερειακή Επιστήμη και Πολιτική: Ελλάδα και Βαλκάνια», 7o Συνέδριο Ελληνικού Τμήματος Ευρωπαϊκής Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης, Αθήνα, 7-8 Μαΐου 2005, εκδόσεις Γκοβόστης, Αθήνα.
 • Παπαδασκαλόπουλος Αθ., Χριστοφάκης Εμμ., 2006, Ανταγωνιστικότητα και καινοτομία στον περιφερειακό αναπτυξιακό σχεδιασμό: η περίπτωση της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 8ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Οικονομικής Ιστορίας, 17-19/03/06 (τα πρακτικά του Συνεδρίου έχουν εκδοθεί σε ειδικό τεύχος του επιστημονικού περιοδικού Archives of Economic History).
 • Λουκάκης Π., Παπαδασκαλόπουλος Α., Δεμαθάς Ζ., Χριστοφάκης Μ., 2006, Η Μητροπολιτική Περιοχή της Αθήνας: Εναλλακτικές Δυνατότητες Οριοθέτησης και Μητροπολιτικής Οργάνωσης, Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων: Λαγός Δ., Σταματίου Ε. (επ.), «Μητροπολιτικοί Δήμοι και Αιρετή Περιφερειακή Αρχή», Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2005.
 • Christofakis M., 2004, Athens metropolitan area: New challenges and development planning, in: “City Futures: International Conference on Globalism and Urban Change”, University of Illinois at Chicago, CUPPA, European Urban Research Association and Urban Affairs Association, Chicago 8-10 July 2004 (διαθέσιμο και στη διεύθυνση: http://www.uic.edu/cuppa/cityfutures/papers/webpapers/cityfuturespapers/session7_6/7_6athens.pdf). • Χριστοφάκης Μ., 2005, Χωρική Διάσταση της Έρευνας και Καινοτομίας και Βασικές Προτεραιότητες Πολιτικής, στο Κοκκώσης Χ., Ψυχάρης Γ. (επ.), «Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές», Πρακτικά 6oυ Συνεδρίου Ελληνικού Τμήματος Ευρωπαϊκής Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος.
 • Χριστοφάκης Μ., Παπαδασκαλόπουλος Αθ., 2003, Οι επιπτώσεις των έργων του 3ου ΚΠΣ στη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων, Δ. Λαγός (επ.), Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη: Οι επιπτώσεις των Ολυμπιακών Αγώνων 2004, Αθήνα.
 • Παπαδασκαλόπουλος Α., Καραγάνης Α., Χριστοφάκης Μ., 2001, Χωροταξικές Διαστάσεις της Πολιτικής Μεταφορών στο Βαλκανικό Χώρο, Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου: Διεθνείς Συνεργασίες, Περιβάλλον – Χωροταξία - Βιώσιμη Ανάπτυξη, Η συμβολή της Ελλάδας στην DAC ΟECD. ΥΠΕΧΩΔΕ-Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού Παντείου Πανεπιστημίου-Εργαστήριο Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Δ. Δημοσιεύσεις σε Συλλογικούς Επιστημονικούς Τόμους

 • Καραγάνης Α., Χριστοφάκης Μ., 2008, Παράγοντες χωροθέτησης δραστηριοτήτων σε παραγωγικές συγκεντρώσεις του αστικού χώρου: Η περίπτωση του Ελαιώνα, Επιστημονικές Μελέτες προς τιμήν του Καθηγητού H. Σιδηρόπουλου, Σύνδεσμος Ελλήνων Περιφερειολόγων, Αθήνα (Υπό έκδοση).
 • Χριστοφάκης Μ., 2008, Ο διαχρονικός ρόλος του κόστους μεταφοράς στη χωροθέτηση δραστηριοτήτων και στην περιφερειακή ανάπτυξη: βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις και νέες προεκτάσεις, Επιστημονικές Μελέτες προς τιμήν του Καθηγητού Π. Λουκάκη, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Αθήνα (Υπό έκδοση).
 • Παπαδασκαλόπουλος Αθ., Χριστοφάκης Μ., 2008, Μικροπεριφερειακός αναπτυξιακός σχεδιασμός και τοπική ανάπτυξη στον αστικό χώρο: Η περίπτωση του Θριασίου Πεδίου και της Δυτικής Αττικής, Τιμητικός Τόμος Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων, Σύνδεσμος Ελλήνων Περιφερειολόγων, Αθήνα (Υπό έκδοση).
 • Papadaskalopoulos A., Christofakis M., 2008, Transports and regional development: The pattern of spatial development of Greece under the new transportation corridors’ impacts, in: Coccossis H. and Psycharis J. (eds), “Regional Analysis and Policy: the Greek Experience”, Physica-Verlag, Heidelberg, pp. 163-178.
 • Nanetti R., Christofakis M., 2005, The Economic Development Prospects of the Islands in the Mediterranean: A Case Study of the Ionian Islands, in: Leonardi R. (ed.), The Politics of Economic Change in the Mediterranean, London (Research paper; London School of Economics – ESoC Lab).
 • Παπαδασκαλόπουλος Δ. Αθ., Χριστοφάκης Σ. Μ., 2005, Ελληνική Περιφερειακή Πολιτική: Διαχρονική εξέλιξη, ισχύον πλαίσιο και προοπτικές, στο: Σακελλαρόπουλος Θ. (επ.), Οικονομία και Πολιτική στη Σύγχρονη Ελλάδα, Τόμος Α΄, Τρίτη Έκδοση, εκδ. Διόνικος, Αθήνα.
 • Μέργος Γ., Παπαδασκαλόπουλος Αθ., Χριστοφάκης Μ., 2005, Ολοκληρωμένη, Βιώσιμη και Ισόρροπη Ανάπτυξη των Νησιών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πειραιά, Επιστημονικές Μελέτες προς τιμήν του Καθηγητού Θ. Σκούντζου, Αθήνα.
 • Christofakis M., 2005, “Athens metropolitan area: New challenges and development planning”, in: Shanghai Jiao Tong University - Antai College of Economics and Management, Research Center on Metropolitan Regions of China (RCMRC), Research on Management and Development of Chinese Cities - Third Part: Focusing on research and management of overseas/foreign urbanization, 11 November 2005, pp. 47-58 (διαθέσιμο επίσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.asom.sjtu.edu.cn/DSQDigest/DSQThird.pdf).
 • Μέργος Γ., Παπαδασκαλόπουλος Αθ., Χριστοφάκης Μ., 2005, Αναπτυξιακή Στρατηγική για το Νησιωτικό Χώρο, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου, Επιστημονικές Μελέτες προς τιμήν του Καθηγητού Ν. Κόνσολα, Αθήνα.
Ε. Συμμετοχή σε Ειδικές Εκδόσεις
 • Οικονομικός Ταχυδρόμος – Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ειδική Έκδοση: Η Οικονομία των Ελληνικών Περιφερειών (σε συνεργασία με Ν. Κόνσολα, Α. Παπαδασκαλόπουλο, Η. Πλασκοβίτη), 17-2-2000.
 • Κόνσολας Ν., Παπαδασκαλόπουλος Α., Χριστοφάκης Μ.: Η Οικονομική και Κοινωνική Φυσιογνωμία των 52 Νομών και 13 Περιφερειών, Ανάλυση των Περιφερειακών Ανισοτήτων, Περιοδικό Επιλογή, Ετήσια Έκδοση 2000.

ΣΤ. Πανεπιστημιακές Σημειώσεις

 • Χριστοφάκης Μανώλης, 2000, Πολιτική Υποδομών Μεταφορών, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις για το μάθημα «Πολιτική Μεταφορών» του Ε΄ Εξαμήνου του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου, Αθήνα.
 • Χριστοφάκης Μανώλης, 2006, Πολιτική Υποδομών Μεταφορών (2η έκδοση, αναθεωρημένη και συμπληρωμένη), Πανεπιστημιακές Σημειώσεις για το μάθημα «Πολιτική Μεταφορών» του Ε΄ Εξαμήνου του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου, Αθήνα.
 • Καραγάνης Αναστάσιος, Χριστοφάκης Μανώλης, 2005, Οικονομική των Αστικών Κέντρων, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου, Αθήνα.

 

Αρχή
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

1999 – 2004: Μελετητής - Ελεύθερος Επαγγελματίας.

1996 – σήμερα: Επιστημονικός Συνεργάτης του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ι.Π.Α.) του Παντείου Πανεπιστημίου.

2002 – 2003 : Επιστημονικός Συνεργάτης του European Institute, ESOC-LAB (European and Social Cohesion Laboratory) του London School of Economics and Political Science (Director: Dr Robert Leonardi).

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα - Μελέτες

1997: Αναπτυξιακή Μελέτη Νομού Φθιώτιδας, Υπουργείο Ανάπτυξης - Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα Βιομηχανίας.

1997: Μελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης του Νομού Μεσσηνίας και Δημιουργίας Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ) στην Επαρχία Πυλίας του Νομού Μεσσηνίας, Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

1997: Δημιουργία Βάσης Περιφερειακών Δεδομένων Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.

1997: Μελέτη Επιλογής Θέσης Εγκατάστασης Μονάδας Μεταλλουργίας Χρυσού της TVX - HELLAS στην Περιοχή Μεταλλείων Κασσάνδρας Χαλκιδικής, Υπουργείο Ανάπτυξης.

1997: Μελέτη Ανάπλασης Παραλιακής Ζώνης Κερατσινίου – Δραπετσώνας, Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας και Στέγασης (ΔΕΠΟΣ).

1997: Οικονομική Ανάπτυξη και Χωροταξικός Σχεδιασμός πεδιάδας Μεσογείων, 1995-2020. Ειδικές Χωρικές Ρυθμίσεις περιοχής Αεροδρομίου Σπάτων, Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας.

1997-99: Πρόγραμμα R.I.S. - R.I.S. Plus (Regional Innovation Strategies) Στερεάς Ελλάδας, DGXII-DGXVI Ευρωπαϊκής Ένωσης – Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

1998: Μελέτη Συλλογής, Ανάλυσης και Αξιολόγησης Μελετών και Προγραμμάτων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο πλαίσιο του Προγράμματος R.I.S. Στερεάς Ελλάδας, Λ.Κ.Ν. Analysis ΕΠΕ.

1998: Υπηρεσίες Συμβούλου και Εκπόνηση Εκθέσεων Εμπειρογνωμοσύνης για την Κατάρτιση του Τρίτου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.

1999: Μελέτη Ίδρυσης Πανεπιστημίου στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στο πλαίσιο του Προγράμματος R.I.S. Στερεάς Ελλάδας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DGXII-DGXVI – Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

1999: Σχέδιο Ανάπτυξης 2000-2006 – Περιφερειακό Σκέλος (Σχέδιο Ανάπτυξης Περιφερειών, Σχέδιο Ανάπτυξης Μητροπολιτικών Κέντρων, Σχέδιο Ανάπτυξης Ορεινών Περιοχών, Σχέδιο Ανάπτυξης Νησιωτικού Χώρου), Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.

1999-2000: Πρόγραμμα R.I.Τ.Τ.S. (Regional Innovation and Technology Transfer Strategies and Infrastructures) Βορείου Αιγαίου, DGXII-DGXVI Ευρωπαϊκής Ένωσης – Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

2000: Μελέτη Ολοκληρωμένου Προγράμματος Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου Ορεινής Περιοχής Ν. Κορίνθιας, Υπουργείο Γεωργίας, Κοινοτική Πρωτοβουλία Leader II: 1994-1999 «Μελέτες Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου».

2000: Χωροταξικές Διαστάσεις της Πολιτικής Μεταφορών στο Βαλκανικό Χώρο, Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

2000: Οργάνωση Υπηρεσιών Δήμου Καβάλας, Β΄ Φάση, Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Δήμος Καβάλας.

2000: Δίκτυο πόλεων για την ενσωμάτωση της μετανάστευσης - INTEMMIGRA, Μετανάστευση και χωρική συνοχή σε αστικά κέντρα και περιοχές της υπαίθρου στην Ήπειρο, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Ηπείρου.

2001: Μελέτη Περιφερειακής Κατανομής των Οικονομικών Μεγεθών και των Επενδυτών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.

2001: Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής 2000-2006, Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Αττικής.

2001: Μελέτη Οριοθέτησης Περιφερειών Προγραμματισμού και NUTS στην Κυπριακή Δημοκρατία, Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Γραφείο Προγραμματισμού – Κυπριακή Δημοκρατία.

2001: Συμπλήρωμα Προγραμματισμού Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής 2000-2006, Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Αττικής.

2001: Μελέτη Οργάνωσης της Μητροπολιτικής Περιφέρειας της Αθήνας, Τεύχος Ι και ΙΙ, Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής.

2002: Κατευθυντήρια Μελέτη – Οδηγός για την υλοποίηση των μέτρων και δράσεων του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 για την ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας, Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

2002: Κατευθυντήρια Μελέτη – Οδηγός για την υλοποίηση των μέτρων και δράσεων του ΠΕΠ Αττικής 2000-2006 για την Καινοτομία, Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Αττικής.

2002: Rapporto Finale, ΄΄Il porto di Tarando in una prospettiva competitiva internazionale΄΄, Port Authority of Taranto, London School of Economics and Political Science, London.

2003: Οικονομικά χαρακτηριστικά και στρατηγική ανάπτυξης της νησιωτικής Ελλάδος, Μελέτες: Αριθμός 1, Γραφείο Οικονομικών Μελετών, Ακαδημία Αθηνών.

2003: Αναπτυξιακές Προοπτικές και Δίκτυα Μεταφορών στη Δυτική Μεσσηνία, Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Δήμος Φιλιατρών Μεσσηνίας.

2003-4: Σχέδιο Δράσης για τη Χωρική και Κλαδική Ανάπτυξη στο Θριάσιο Πεδίο και στη Δυτική Αττική, Α΄, Β΄, Γ΄ Φάση, Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου – Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δυτικής Αττικής.

2003-4: European Commission, REGIO B.3.-JBB D (2002) 330302 102067, Innovative actions of ERDF 2000-2006: «Στερεά Ελλάδα – Καινοτόμες Δράσεις (RI-SE)», Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

2003-4: Στρατηγικός Σχεδιασμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Υποστηρικτική Μονάδα Ι, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2004: Μελέτη Στρατηγικής Ανάπτυξης της Ανώτατης Εκπαίδευσης στο Νομό Βοιωτίας, Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Βοιωτίας.

2004: Μελέτη Σκοπιμότητας για την Ίδρυση και Λειτουργία Πανεπιστημιακής Σχολής στη Λιβαδειά, Α΄ και Β΄ Φάση, Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Δήμος Λεβαδέων.

2004: Κατευθυντήρια Μελέτη – Οδηγός για την υλοποίηση των μέτρων και δράσεων του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 για την Καινοτομία, Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

2005: Μελέτη για τα Αναπτυξιακά Κίνητρα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL, Έργο: «Νησιωτική Συμπολιτεία - Ισότιμη Πρόσβαση», Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (θέση: Επιστημονικός Υπεύθυνος).

2005-06: Διερεύνηση προοπτικών ανάπτυξης της περιοχής του Ελαιώνα, Α΄ και Β΄ Φάση, Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας (θέση: Επιστημονικός Συντονιστής).

2006: Μελέτη σκοπιμότητας και επιπτώσεων της λειτουργίας και μετεγκατάστασης της βιομηχανίας έτοιμου Σκυροδέματος του Ελαιώνα, Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου και Εταιρεία Συμβούλων ECHMES Ltd, Ε.Τ. Μπετόν Α.Ε. (Όμιλος Italscementi), Ιντερμπετόν Δομικά Υλικά Α.Ε. (Όμιλος ΤΙΤΑΝ) και Lafarge Μπετόν Α.Β.Ε.Ε. (Όμιλος Lafarge) (θέση: Επιστημονικός Συντονιστής).

2006-7: Διαμόρφωση Στρατηγικής Περιφερειακής Ανάπτυξης της Δυτικής Ελλάδος εν όψει του Δ’ ΚΠΣ (EΣΠΑ 2007-13), Γ. Γ. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

2007: Επιλογή Τόπων Εγκατάστασης Αποκεντρωμένων Μονάδων του Ο.Π.Ε. με βάση τα αναπτυξιακά και τα εξαγωγικά χαρακτηριστικά των Περιφερειών της Χώρας, Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου, Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου.

2007-8: Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης του Νομού Δωδεκανήσου 2007-2015, Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσου (θέση: Επιστημονικός Συντονιστής).

2008-9: Μελέτη ανάπτυξης της Καλύμνου 2007 – 2015, Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσου (θέση: Επιστημονικός Συντονιστής).

2008-9: Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Υλοποίηση της Δράσης «Ευρωπαϊκά Νησιά» - 1ο Πρόγραμμα Δράσης για την Υλοποίηση της Χωρικής Ατζέντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου, Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.  

Αρχή
ΛΟΙΠΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

2002: Μέλος Επιστημονικών Επιτροπών του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) για την επιλογή Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Δημόσιο Τομέα, στα αντικείμενα της Περιφερειακής Οικονομικής Πολιτικής, των Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Οργάνωσης και Διαχείρισης Προγραμμάτων του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2003: Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου του Ελληνικού Τμήματος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης, με τίτλο: «Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα. Τάσεις και Προοπτικές», Αθήνα 29-11-2003.

2003-4: Μέλος της Υποστηρικτικής Ομάδας Ι, της Ομάδας Εργασίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για το Στρατηγικό Σχεδιασμό της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

2006 - : Μέλος Επιστημονικού Συμβουλίου Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής του Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων.

2007-8: Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Προγράμματος "Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών και Σπουδαστών" της Επιτροπής Ερευνών του Παντείου Πανεπιστημίου (Επιστ. Υπεύθυνος: Τσάμης Αν.).

2008 - : Τακτικό Μέλος (ως εκπρόσωπος του ΙΠΑ-Παντείου Πανεπιστημίου) της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-13 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-13.  

Συμμετοχή σε Επιστημονικές Οργανώσεις
 • Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας
 • European Regional Science Association
 • Ελληνικό Δίκτυο Περιφερειακών Στρατηγικών Καινοτομίας
 • Σύνδεσμος Ελλήνων Περιφερειολόγων
Αρχή
ΤΟΜΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Γνωστικό αντικείμενο : «Περιφερειακή Ανάπτυξη και Πολιτική »

Αρχή
Επιστροφή στο Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό