Πάντειο Πανεπιστήμιο | Tμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Aπόστολος Δεδουσόπουλος, Καθηγητής

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΣΠΟΥΔΕΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Όνομα-Επώνυμο Απόστολος Δεδουσόπουλος
Τηλέφωνο: Τηλέφωνο 210 9220000
e-mail: [email protected]
ΣΠΟΥΔΕΣ

1970 : Ζ' Γυμνάσιο Αρρένων Αθηνών

1970 - 1975 : Οικονομικό Τμήμα Πανεπιστημίου Αθηνών

1975 - 1976 : Master in Economics (M.A) University of Kent at Canterbury

1986 : Ph.D. (Interdisciplinary Social Studies) University of Kent at Canterbury

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Αγγλικά άριστα. Γνώστης της Γαλλικής γλώσσας

Αρχή
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

1983 - 1984 : Μέλος του διδακτικού προσωπικού του Κέντρου Μετάφρασης και Διερμηνείας (ΚΕΜΕΔΙ) στην Κέρκυρα. Δίδαξα Οικονομική Θεωρία και Οικονομική Μετάφραση.

1984 - 1985 : Ειδικός Επιστήμονας - Οικονομολόγος στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

1986 - 1988 : Συνεργάτης στη Γενική Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

1988 - 1989 : ΟΑΕΔ - Διεύθυνση Μελετών. Συνεργασία με Υπουργείο Εργασίας σε θέματα Ε.Ο.Κ. – Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

Μάϊος 1988 : Εκλογή στη θέση Λέκτορα στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Τομέας Πολιτικής Οικονομίας, Πάντειος ΑΣΠΕ.

1989 - 1990 : Λέκτορας στον Τομέα Πολιτικής Οικονομίας, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης.

Μάρτιος 1990 : Ένταξη στο Τμήμα Περιφερειακής και Αστικής Ανάπτυξης, του Παντείου Πανεπιστημίου.

Μάϊος 1992 -: Επίκουρος Καθηγητής στον Τομέα Πολιτικής Οικονομίας, Τμήμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Οκτώβριος 1996: Αναπληρωτής Καθηγητής στον Τομέα Πολιτικής Οικονομίας, Τμήμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Αύγουστος 2000: Καθηγητής στον Τομέα Πολιτικής Οικονομίας, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

α.         Διδασκόμενα Μαθήματα Τρέχοντος Εκπαιδευτικού Έτους

 • Οικονομική της Εργασίας και Πολιτική Εργατικού Δυναμικού, Γ' Εξάμηνο, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (1996 - )
 • Ειδικά Θέματα Οικονομικής της Εργασίας, Ε’ Εξάμηνο, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (1999 - )
 • Θεωρίες Απασχόλησης και Ανεργίας, ΣΤ' Εξάμηνο, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, (1992 - )
 • Πολιτικές Απασχόλησης και Μέθοδοι Αξιολόγησης, Η’ Εξάμηνο, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης

β.         Διδαχθέντα Μαθήματα Προηγουμένων Εκπαιδευτικών Περιόδων

 • Μικροοικονομική Θεωρία Ι, Β' Εξάμηνο, Τμήμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, (1990 - 3, 1993-4 σε συνεργασία με Θ. Παλάσκα)
 • Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ, Γ' Εξάμηνο, Τμήμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (1993 - 7)
 • Σχολές Οικονομικής Σκέψης Ι, Δ' Εξάμηνο, Τμήμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, (1993 - 8)
 • Σχολές Οικονομικής Σκέψης ΙΙ, Ε' Εξάμηνο, Τμήμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, (1993-7, από 1994-5, σε συνεργασία με Κ. Φωτεινοπούλου)
 • Θέματα Πολιτικής Οικονομίας, Γ' Εξάμηνο, Τμήμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, (1990 -3)
 • Οικονομικές Λειτουργίες του Κράτους, Ε' εξάμηνο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης (Ακαδημαϊκό Έτος 1989 - 1990)
 • Πολιτική Οικονομία των Κρατικών Λειτουργιών Ι, Ζ' Εξάμηνο, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης (Ακαδημαϊκό Έτος 1989 - 1990)
 • Πολιτική Οικονομία των Κρατικών Λειτουργιών ΙΙ, Η' Εξάμηνο, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης (Ακαδημαϊκό Έτος 1989 - 1990)
 • Σύγχρονα Οικονομικά Προβλήματα, Β’ Εξάμηνο Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (1995-6, σε συνεργασία με Μ. Λαμπρινίδη)
 • Αγορές Εργασίας και Πολιτικές Απασχόλησης, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Β’ Εξάμηνο (1996-2002)
 • Επίσης σε συνεργασία με τον κ. Σακέλλη δίδαξα Δημοσιονομική Πολιτική ΙΙ - Θέματα Αναδιανομής του Εισοδήματος, Η' Εξάμηνο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης (1989)
 • Κοινωνική Διοίκηση, ΣΤ' Εξάμηνο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης (1989 - 1990)
 • Σε συνεργασία με τον κ. Μ. Λαμπρινίδη και τον κ. Γ. Σακέλλη, δίδαξα το μάθημα Οικονομικές Κρίσεις και Οικονομική Αναδιάρθρωση, στο μεταπτυχιακό τμήμα του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου (Β εξάμηνο, 1989 και 1990) και σε Συνεργασία με Μ. Λαμπρινίδη το μάθημα Σύγχρονα Οικονομικά Προβλήματα (Β Εξάμηνο, 1991 - 1993).

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 • Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού, Παντείου Πανεπιστημίου.
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος Εκπαιδευτικού Προγράμματος ΕΚΕΠΙΣ με θέμα «Εκπαίδευση Αξιολογητών Δομών Συνεχιζόμενης Κατάρτισης, Μάρτιος – Ιούλιος 2003.
 • Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής της ανά διετία εκδιδόμενης επιθεώρησης ΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΠΙ-ΑΠΑΔ)
 • Μέλος της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής για το Συνέδριο του International Working Party on Labour Market Segmentation με θέμα The Quality of Work, Σπέτσες, 2002.
 • Έχω διδάξει σε πολλά σεμινάρια (Ανάλυσης Αγοράς Εργασίας, Περιφερειακής Ανάπτυξης, Περιφερειακού Προγραμματισμού, Τοπικής Ανάπτυξης, Διερμηνέων, Γεωργικής Ανάπτυξης) του Παντείου Πανεπιστημίου,  του Γεωργικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών), του ΕΛΚΕΠΑ, της ΕΕΤΑΑ, της ΠΕΤΑ, της ΤΕΔΚΝΑ κλπ.
 •  Μέλος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για θέματα ευκαμψίας της αγοράς εργασίας (1985).
 •  Αναπληρωματικό μέλος - εκπρόσωπος του ΟΑΕΔ - στην Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή του Ν.1262/82 (1984-85).
 • Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε θέματα αγοράς εργασίας και περιφερειακών επιπτώσεων της Ενιαίας Πράξης.
 • Εξωτερικός κριτής επιστημονικών άρθρων στην Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, (ΕΚΚΕ), Επιθεώρηση Αγροτικών Μελετών, (Α.Τ.Ε), στον Τόπο και σε άλλα επιστημονικά περιοδικά.
 • Αρθρογραφία στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο για θέματα οικονομικού          ενδιαφέροντος.
 • Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Εισαγωγικών Εξετάσεων - Υπεύθυνος για την Πολιτική Οικονομία (1994)
 • Πρόεδρος Επιτροπής για την αναθεώρηση του αναλυτικού προγράμματος στο Μάθημα της Πολιτικής Οικονομίας Α’ Λυκείου (1995 - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο)
 • Εμπειρογνώμων της ΓΣΕΕ στην Επιτροπή Κοινωνικού Διαλόγου για την Απασχόληση (1997)
 • Αξιολογητής Ερευνητικών Προγραμμάτων ΓΓ Έρευνας και Τεχνολογίας και Υπουργείου Εργασίας
 • Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολής Εκπαίδευσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών (ΣΕΥΥΟ)- (1996-7).
 • Εμπειρογνώμων της ΓΣΕΕ στον Κοινωνικό Διάλογο σε ζητήματα Πολιτικών Απασχόλησης (1997)
 • Μέλος της EALE (European Association of Labour Economists)
 • Μέλος της ομάδας “Κοινωνία και Εργασία” του Ιδρύματος Σάκη Καράγιωργα και του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ.
Αρχή
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
A. ΒΙΒΛΙΑ

2002 Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΡΥΘΜΙΣΗ – ΕΥΕΛΙΞΙΕΣ – ΑΠΟΡΥΘΜΙΣΗ, Τόμος Β, Οι Αναδιαρθρώσεις της Παραγωγής, εκδόσεις Τυπωθήτω

2000 Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΡΥΘΜΙΣΗ – ΕΥΕΛΙΞΙΕΣ – ΑΠΟΡΥΘΜΙΣΗ, Τόμος Α, Θεωρίες της Ανεργίας , εκδόσεις Τυπωθήτω

1998 Πολιτική Οικονομία της Αγοράς Εργασίας , Τόμος Α, Η Προσφορά Εργασίας: Θεωρίες, Πολιτικές και Ερευνητικές Αναζητήσεις, (Εκδόσεις Τυπωθήτω – Γ. Δαρδανός).

1997 Αρχές Οικονομίας, Διδακτικό Εγχειρίδιο Α΄ Λυκείου, ΟΕΔΒ

1995: Οικονομική της Εργασίας: Τόμος Α - Η Προσφορά Εργασίας . (εκδόσεις Ο ΠΟΛΙΤΗΣ)

1994 Οδηγός για την Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας , Πάντειο Πανεπιστήμιο και ΠΕΤΑ, εκδ. ΤΕΔΚΝΑ

1993 Το Φαινόμενο της Μακροχρόνιας Ανεργίας στην Ελλάδα , Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Μελέτη ανατεθείσα απο τον ΟΑΕΔ (1990) (με Μ. Λαμπρινίδη και Γρ. Σεραφετινίδη). εκδ. ΟΑΕΔ

Β . ΑΡΘΡΑ

2002: Εργατικό Δυναμικό, Απασχόληση, Ανεργία, Εργασία 2002 , ΕΠΙ ΑΠΑΔ

1998: Ακαμψία, Ευελιξίες και Απορύθμιση της Ελληνικής Αγοράς Εργασίας , Επετηρίδα Εργασίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

1998: Active Labour Market Policies in Greece: Conditions for Effectiveness, 20 th Conference of the International Working Party on Labour Market Segmentation, ( με Μ . Καραμεσίνη ).

1997 Οι Πολιτικές Απασχόλησης στην Ελλάδα, Τετράδια του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ

 • Ανεργία και Κοινωνικός Αποκλεισμός , στο Μορφές Κοινωνικού Αποκλεισμού και Μηχανισμοί Παραγωγής του , Κέντρο Έρευνας και Τεκμηρίωσης, Εκδόσεις Ιδεοκίνηση.

1995 Πολιτικές για την Αγορά Εργασίας στο τέλος του 20ου Αιώνα, Τετράδια του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ

1994: Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Απασχόληση: Η Διφορούμενη Σχέση , στη Συλλογή Αρθρων: (επιμ. Π. Γετίμης - Δ. Γράβαρης), Κοινωνικό Κράτος και Κοινωνική Πολιτική: Η Σύγχρονη Προβληματική , Θεμέλιο

1993: Οικονομική Θεωρία, Δημώδης Φιλολογία και Εκλογικεύσεις: Η Περίπτωση της Μισθωτής Απασχόλησης και της Ανεργίας , στο Διαστάσεις της Κοινωνικής Πολιτικής Σήμερα , Ιδρυμα Σάκη Καράγιωργα

1993: Νεοκλασικισμός και Αγροτική Οικογενειακή Εκμετάλλευση: Ενα Σχόλιο στο Αρθρο του G. Schmitt , Επιθεώρηση Αγροτικών Μελετών , τ. 11.

1990: Οι Παρεμβάσεις του ΕΚΤ στην Ελλάδα: Απολογισμός και Προοπτικές, στο Η Αγορά Εργασίας και οι Παρεμβάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου , Υπ. Εργασίας και ΕΛΚΕΠΑ.

1988 : Forms of Restructiring Employment under crisis. The social context . Στο συλλογικό έργο " The Changing Nature of Employment : New Forms and Areas ", EEC Commission, DG V.

1988 : Ο Ενιαίος Κοινωνικός Χώρος , "Ο Πολίτης ".

Σάμος 1987: Forms of restructuring of the labour process under crisis , στο "Changing Labour Processes and New Forms of Urbanization", φωτοτυπική δημοσίευση σεμιναρίου που οργανώθηκε απο το Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. (Σε συνεργασία με Γ.Σακέλλη).

1987 : Η Αναδιάρθρωση του Κεφαλαίου : Ο Χώρος , Ο Πολίτης .

1987 : Η Αναδιάρθρωση του Κεφαλαίου και Παραγωγική Διαδικασία , Ο Πολίτης .

1985 : Για την Κρίση , " Δεκαπενθήμερος Πολίτης ", τεύχη 54 & 55. Επαναδημοσίευση, " Ο Πολίτης ", 1987

1985 : Απλή Εμπορευματική Παραγωγή, Καπιταλισμός και Εμπορικό Κεφάλαιο , " Ο Πολίτης ". Επίσης περιέχεται στην έκδοση των πρακτικών του Διεθνούς Οικονομικού Συνεδρίου , Α.Τ.Ε. (1988)

1983 : Παραγωγική και Μη Παραγωγική Εργασία στον Μάρξ : Μιά Ερμηνεία , " Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών " τεύχος 51.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1995 Ανεργία και Απασχόληση , Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, Πάντειο Πανεπιστήμιο

1993: Αγορά Εργασίας και Κρίση , Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, Πάντειο Πανεπιστήμιο

1986 : Capitalism, Simple Commodity Production and Merchant Capital : The Political Economy of Greece of the 19th Century , PH.D. Thesis, University of Kent at Canterbury.

1976 : The Phillips Curve in the Greek Manifacturing Sector: An Estimation , M.A. Dissertation, University of Kent at Canterbury.

Αρχή
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ
 • Οικονομική της Εργασίας, Οικονομική της Εκπαίδευσης
 • Λειτουργίες του Κράτους - Κοινωνική Πολιτική
 • Οικονομική Κρίση
 • Οικονομική Θεωρία και Φιλοσοφία της Οικονομικής

ΜΕΛΕΤΕΣ
(Ως Συντονιστής ή Επιστημονικός Υπεύθυνος)

2003 Στρατηγική Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής , BIC Αττικής και ΕΠΙ Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού – Παντειο Πανεπιστήμιο

2003 Η Απασχόληση και η Ανεργία των Νέων στην Περιφέρεια Αττικής , Περιφέρεια Αττικής και ΕΠΙ Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού – Παντειο Πανεπιστήμιο

2003 Σύστημα Αξιολόγησης Ηλεκτρονικού Κόμβου Κέντρου Μεταπληροφόρησης Προσφύγων Οικονομικών Μεταναστών – EQUAL – ΔΟΜ – Πάντειο Πανεπιστήμιο

•  Αξιολόγηση τοπικών δράσεων κοινοτικού προγράμματος NETWIN – BIC Αττικής και ΕΠΙ Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού – Παντειο Πανεπιστήμιο

2002 Αξιολόγηση τοπικών δράσεων κοινοτικού προγράμματος OBSERVA – BIC Αττικής και ΕΠΙ Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού – Παντειο Πανεπιστήμιο

2002 PRO - DIALIGUE , Κοινοτικό Πρόγραμμα BIC Αττικής και ΕΠΙ Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού – Παντειο Πανεπιστήμιο, DG V

2000 Μελέτη Πολιτικών Απασχόλησης Νομού Θεσσαλονίκης , ΙΝΕ – ΓΣΕΕ – Παντειο – Υπουργείο Ανάπτυξης

•  Οι Προοπτικές Απασχόλησης των Αποφοίτων του Τμήματος Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου , ΕΠΕΑΕΚ

1998 Δημιουργία Συστήματος Πληροφοριών για την Αγορά Εργασίας του Αζερμπαϊτζαν , ανάθεση από PLANET.

•  Κοινωνικές Προϋποθέσεις της Απασχόλησης και της Ανεργίας μελέτη χρηματοδοτηθείσα από το Υπουργείο Ανάπτυξης

1997 Λειτουργικό Πρόγραμμα Ειδικού Λογαριασμού Καταπολέμησης της Ανεργίας (ΕΚΛΑ) μελέτη χρηματοδοτηθείσα από το Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ - ΟΑΕΔ

•  Ενεργητικές και Παθητικές Πολιτικές Απασχόλησης: Η Περίπτωση του ΟΑΕΔ, μελέτη χρηματοδοτηθείσα από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

•  Χαρακτηριστικά και Προοπτικές Απασχόλησης των Πτυχιούχων του Παντείου Πανεπιστημίου, μελέτη χρηματοδοτηθείσα από την Επιτροπή Ερευνών Παντείου Πανεπιστημίου

1996 The Profile of the Project Manager in Training Institutes in Greece, μελέτη χρηματοδοτηθείσα από τη Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης

1995 Comparative Study on Regional Systems for the Anticipation of Skill Needs and the Design, Implementation and Evaluation of Training Programs , μελέτη χρηματοδοτηθείσα από Task-Force Human Resources (DG XXII) σε συνεργασία με Πανεπιστήμια Αννοβέρου , Θεσσαλονίκης και Ουαλίας . Υπεύθυνος για την Συνθετική Εκθεση με τον Π. Γετίμη και Γ. Καυκαλά

1995 Δημιουργία Συστήματος Πληροφοριών για την Αγορά Εργασίας της Μολδαβίας , ανάθεση από PLANET.

1994 Θεσμοί και Πολιτικές της Αγοράς Εργασίας στην Ελλάδα: 1974-1993 , Συνεργασία με Πανεπιστήμιο Αννοβέρου

1994 Αξιολόγηση Προγράμματος Νέων Θέσεων Εργασίας , Πάντειο Πανεπιστήμιο, μελέτη χρηματοδοτούμενη από τον ΟΑΕΔ (με Ν. Τάτσο και Π. Ρέππα)

1994 Αναπτυξιακή Μελέτη Λαυρίου , Πάντειο Πανεπιστήμιο, μελέτη χρηματοδοτούμενη από τον ΟΑΕΔ (με Π. Γετίμη)

1994 Μελέτη Συστήματος Αξιολόγησης Προτάσεων Εκπαιδευτικού Χαρακτήρα και Παρακολούθησης των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της Λαϊκής Επιμόρφωσης, Πάντειο Πανεπιστήμιο, (με Π. Γετίμη και Κ. Φωτεινοπούλου).

1993 Μελέτη Περιφερειακής Αγοράς Εργασίας: Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας , Αστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Πολιτική (με Π. Γετίμη)

1992 Διερεύνηση των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας σε Τοπικό Επίπεδο: Οι Περιπτώσεις Νέας Ιωνίας Αττικής και Καλαμάτας , Πάντειο Πανεπιστήμιο και ΠΕΤΑ (με Κ. Φωτεινοπούλου)

1990 Μελέτη για τη Δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για την Αγορά Εργασίας , Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Μελέτη ανατεθείσα απο τον ΟΑΕΔ (με Γρ. Σεραφετινίδη).

1989: Παρουσίαση Στατιστικών Στοιχείων Αγοράς Εργασίας της Ελλάδος, Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Μελέτη ανατεθείσα απο το Υπουργείο Εργασίας (με Γ. Σακέλλη και Γρ. Σεραφετινίδη).

Αρχή
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1984 Αθήνα, Διεθνές Οικονομικό Συνέδριο. Οργανωτής: Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος Εισήγηση: Απλή Εμπορευματική Παραγωγή, Καπιταλισμός και Εμπορικό Κεφάλαιο

1986 Βόλος, Συμπόσιο "Ανεργία των Νέων και Επαγγελματικός Προσανατολισμός", Οργανωτής: Δημοτικό Κέντρο Ερευνών-Μελετών- Δήμος Βόλου,
Εισήγηση: Οικονομική Κρίση και Ανεργία Νέων .

1987 Paris, International Conference, "The Changing Nature of Employment : New Forms and Areas", Οργανωτής : EEC Commission, DG V -B.I.P.E.,
Εισήγηση : Forms of restructuring employment under crisis .

Iωάννινα 1988: Συνέδριο "Η Πρόσληψη των ιδεών του Μάρξ στην Ελλάδα", Οργανωτής: Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
Εισήγηση: Η προβληματική των τρόπων παραγωγής.

Σάμος 1987, Σεμινάριο "Changing labour Processes and new forms of urbanization", Oργανωτής: Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης - Περιοδικό "Πόλη και Περιφέρεια",
Εισήγηση: (με τον Γ.Σακέλλη) " Forms of restructuring the labour process under crisis" .

Αθήνα 1991, 3ο Συνέδριο Ιδρύματος Σάκη Καράγιωργα, Εισήγηση: Οικονομική Θεωρία, Δημώδης Φιλολογία και Εκλογικεύσεις: Η Περίπτωση της Μισθωτής Απασχόλησης και της Ανεργίας

Αθήνα 1995 Ημερίδα για τον Κοινωνικό Αποκλεισμό, Εισήγηση

Θεσσαλονίκη 1996, Συνέδριο Ιδρύματος Σάκη Καράγιωργα, Εισήγηση για τον Κοινωνικό Αποκλεισμό

Avignon 1986, Συνέδριο ," New Insights into Employment Policy Issues - Exploitation of Labour Force Sample Surveys". Οργανωτής : EEC Commission, DG V, - CASSF Centre of the University of Paris X. Κύριος Σχολιαστής των εισηγήσεων .

Αρχή
Επιστροφή στο Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό