Πάντειο Πανεπιστήμιο | Tμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Kάτια Φωτεινοπούλου, Eπίκουρη Καθηγήτρια

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Όνομα-Επώνυμο Κάτια Φωτεινοπούλου
Τηλέφωνο:  
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ · ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ

2000 Άρθρο με τίτλο «Σύγχρονες τάσεις των Διυλιστηρίων Πετρελαίου στην Ελλάδα και Διεθνώς» περιέχεται σε έκδοση πρακτικών Διημερίδας με θέμα

«Ανάπτυξη –Ασφάλεια –Περιβάλλον στη Χημική Βιομηχανία –Διυλιστήρια –Φυσικό Αέριο» εκδ. Κλαδικού Ινστιτούτου Εργασίας Πετρελαίου και Χημικής Βιομηχανίας.

2002 Κεφάλαιο σε συλλογικό Τόμο με τίτλο «Ψηφιακή Τεχνολογία, Ειδικότητες και ο Ρόλος της Κατάρτισης στα Διυλιστήρια Πετρελαίου» περιέχεται στο συλλογικό τόμο με τίτλο "Νέες Τεχνολογίες, Οργάνωση της Εργασίας και Σχηματισμός των Ειδικοτήτων" Ρυλμόν Π.Λ (Επιμέλεια),, ΜΕΛΕΤΕΣ Ν. 18  2003, ΙΝΕ/ ΓΣΕΕ -ΑΔΕΔΥ

ΑΡΘΡΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ

1999: «Ζητήματα Τεχνολογίας Οργάνωσης Εργασίας, Ειδικοτήτων και Εκπαίδευσης στα Διυλιστήρια Ασπροπύργου». Άρθρο στα Τετράδια του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ), Τεύχος 16-17, «Τεχνολογικές Μεταβολές νέες ειδικότητες ανάγκες εκπαίδευσης και κατάρτισης: Πετρέλαιο, Χημική Βιομηχανία και Φυσικό Αέριο » Μάρτιος 1999 -

Αρχή
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

  • Θέματα Βιομηχανικής οργάνωσης ειδικοτήτων και εκπαίδευσης
  • Σύγχρονες τάσεις τεχνολογίας, διεθνούς καταμερισμού και οργάνωσης παραγωγής.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1999 « Πειραματική εφαρμογή του αναμορφωμένου Προγράμματος Σπουδών του εκπαιδευτικού υλικού και των νέων μεθόδων εκπαίδευσης» Συμμετοχή στο ΕΠΕΑΚ, Πρόγραμμα εργασίας 11 του Παντείου Πανεπιστημίου. Επιστημονικοί Υπεύθυνοι, Κ. Αθανασόπουλος και Κ. Φωτεινοπούλου.

1999 «Διερεύνηση των συνθηκών αφομοίωσης των τεχνικών παραγωγής και προώθησης της κατάρτισης του εργατικού δυναμικού». Μελέτη ανατεθείσα στο Πάντειο Πανεπιστήμιο από το Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ) στα πλαίσια του Προγράμματος ΑDAPT.

2000 «Ζητήματα τεχνολογίας, οργάνωσης της εργασίας, ειδικοτήτων και εκπαίδευσης στα διυλιστήρια και τις εταιρίες εμπορίας πετρελαίου» . Μελέτη ανατεθείσα από το ΙΝΕ στα πλαίσια του προγράμματος WATCH/ Κλαδικό Παρατηρητήριο – Προσαρμογή στις Τεχνολογικές Αλλαγές Της Κοινωνικής Πρωτοβουλίας ΑDAPT, με επιστημoνική υπεύθυνο Κ. Φωτεινοπούλου και συνεργασία με Ι. Κεραμίδου.

2002 Συμμετοχή σε ερευνητικό Ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τίτλο Pro - Dialogue : Enhancing and Promoting Social Dialogue in the Agricultural sector , including industry by developing Innovative Activities with regard to Employment and Sustainable Business Patterns , σε συνεργασία με το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΠΙ-ΑΠΑΔ) και επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθ. Α. Δεδουσόπουλο

2002 «Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση στην Ελληνική Βιομηχανία: η περίπτωση του κλάδου των τροφίμων» Μελέτη (Στο τελικό στάδιο) ανατεθείσα από το Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ) με επιστημoνική υπεύθυνο Κ. Φωτεινοπούλου και συνεργασία με Ι. Κεραμίδου.

Αρχή
ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1999 31/3 Συμμετοχή σε ημερίδα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ με θέμα: «Αναδιαρθρώσεις, Νέα Τεχνολογία και Ειδικότητες των Εργαζομένων στην Χημική Βιομηχανία», εισήγηση με τίτλο: «Ζητήματα Τεχνολογίας Οργάνωσης Εργασίας, Ειδικοτήτων και Εκπαίδευσης στα Διυλιστήρια Ασπροπύργου».

2000 4&5/10 Συμμετοχή σε διημερίδα του Κλαδικού Ινστιτούτου Εργασίας Πετρελαίου και Χημικής Βιομηχανίας & της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Πετρελαιοειδή-Διυλιστήρια και Χημικές Βιομηχανίες, με θέμα « Ανάπτυξη –Ασφάλεια –Περιβάλλον στη Χημική Βιομηχανία –Διυλιστήρια –Φυσικό Αέριο» εισήγηση με τίτλο : «Σύγχρονες τάσεις των Διυλιστηρίων Πετρελαίου στην Ελλάδα και Διεθνώς».

2000 25/5 Συμμετοχή σε Σεμινάριο οργανωμένο από το Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα το ΙΝΕ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ και το Κλαδικό ΙΝΕ Πετρελαίου και Χημικής Βιομηχανίας. Γενικός τίτλος σεμιναρίου με θέμα « Διαδικασία Παραγωγής, Εργασιακές Σχέσεις, Ειδικότητες και Κατάρτιση'' εισήγηση με τίτλο: «Αλλαγές στη Διαδικασία Παραγωγής, τις Ειδικότητες και ο Ρόλος της Κατάρτισης στα Διυλιστήρια Πετρελαίου».

2001  25/4 Συμμετοχή σε ημερίδα οργανωμένη από το Κλαδικό Ινστιτούτο Εργασίας Πετρελαίου και Χημικής Βιομηχανίας, τη ΓΣΕΕ, τη Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Πετρελαιοειδή, Διυλιστήρια και Χημικές Βιομηχανίες, με θέμα "Τεχνολογία, Επαγγέλματα και Εκπαίδευση: η περίπτωση της Χημικής Βιομηχανίας" τίτλος εισήγησης «Αλλαγές στη Διαδικασία Παραγωγής, και ο ρόλος της κατάρτισης στα Διυλιστήρια Πετρελαίου»

2002  3/7 Συμμετοχή σε ημερίδα οργανωμένη από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΠΙ-ΑΠΑΔ) στα πλαίσια του Pro-Dialogue project με τίτλο: «Ελαιοτριβεία και Τυποποιητήρια νομού Μεσσηνίας– Κονσερβοβιομηχανίες ροδακίνων νομού Ημαθίας»

2003 21/3 Συμμετοχή σε Συνέδριο: «PRO-DIALOGUE: Προοπτικές Kοινωνικού Διαλόγου για την απασχόληση & την ανάπτυξη του αγροτικού και του αγρο-βιομηχανικού τομέα στο Ν. Μεσσηνίας» - Τίτλος εισήγησης 'Ελαιοτριβεία και Τυποποιητήρια Ν. Μεσσηνίας. Εκτιμήσεις – Προτάσεις''

2004 12/1 Συμμετοχή σε Συνέδριο με θέμα «PRO-DIALOGUE: Προοπτικές Kοινωνικού Διαλόγου για την απασχόληση & την ανάπτυξη του αγροτικού και του αγρο-βιομηχανικού τομέα στο Ν. Μεσσηνίας» Τίτλος εισήγησης « Ανάλυση Ισχυρών & Αδύνατων Σημείων-Ευκαιριών & Aπειλών ( SWOT Analysis ) για την περιοχή του Ν. Μεσσηνίας»'

2004 9/2 Συμμετοχή στο Συνέδριο με θέμα «PRO-DIALOGUE: Ανάπτυξη και απασχόληση στον Αγροτικό και Αγροβιομηχανικό τομέα: Κρίσιμα σημεία για τον κοινωνικό διάλογο σε τοπικό επίπεδο» Τίτλος εισήγησης : «Ανάλυση Ισχυρών & Αδύνατων Σημείων-Ευκαιριών & Aπειλών ( SWOT Analysis ) για την περιοχή του Ν. Ημαθίας»

Αρχή
ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Από το 2001 Επίκουρη καθηγήτρια στον τομέα Πολιτικής Οικονομίας με γνωστικό αντικείμενο ‘'Διεθνής τεχνολογική ανάπτυξη και τεχνική εκπαίδευση''
Αρχή
Επιστροφή στο Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό