Πάντειο Πανεπιστήμιο | Tμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Αντιγόνη Λυμπεράκη, Καθηγήτρια

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΣΠΟΥΔΕΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΤΟΜΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Όνομα-Επώνυμο Αντιγόνη Λυμπεράκη
Τηλέφωνο: Τηλ. 210-9201861
e-mail: [email protected]
ΣΠΟΥΔΕΣ

1984-1988: Ph.D. Institute of Development Studies, University of Sussex, U.K.: Θέμα διατριβής: Small Firms and Flexible Specialisation in Greek Industry.

1982-1984: M.Phil. Development Studies, The Institute of Development Studies, University of Sussex, U.K.

1977-1982: Πτυχίο Οικονομικών. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Αθηνών.

ΓΛΩΣΣΕΣ

Αγγλικά, Γαλλικά.

Αρχή
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Διδακτική εμπειρία:

1992-σήμερα: Πάντειο Πανεπιστήμιο.

1995-1997: Επισκέπτρια καθηγήτρια, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εαρινό εξάμηνο 1994: Visiting Professor, Queen's College CUNY, New York NY.

1989-1992: Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Αλλη εμπειρία:

1981-1982: ΥΠΕΘΟ.

1995-97: Υπουργείο Ανάπτυξης, μέλος ομάδας εμπειρογνωμόνων για τα δίκτυα, στο πλαίσιο του έργου "Το μέλλον της ελληνικής βιομηχανίας".

1997-1998: Εθνική εμπειρογνώμων στην ομάδα Business Environment Simplification Task-Force ("BEST Task Force") της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για πολιτικές προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

2000: Υπουργείο Ανάπτυξης, σύμβουλος του ΓΓ Βιομηχανίας

2001-2004: Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, επικεφαλής της ομάδας συγγραφής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Απασχόληση (ΕΣΔΑ) 2001,2002, 2003, και μέλος του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων για την Απασχόληση και την Κοινωνική Ασφάλιση (ΣΕΑΚΑ).

2003-04: Υπουργείο Εργασίας Κύπρου, υπεύθυνη για τη σύνταξη και υποβολή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Απασχόληση 2004 (και του 2003 που δεν χρειαζόταν να κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

2003-2004 (Απριλ.): Μέλος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής (ΙΜΕΠΟ).

Συμμετοχή σε:

 • Οικονομικό Επιμελητήριο,
 • Regional Science Association
 • ,
 • Greek Section
 • ,
 • Ιδρυτικό Μέλος της Αναπτυξιακής Μη-Κυβερνητικής
  Οργάνωσης «Πολίτες του Κόσμου»
Αρχή
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Άρθρα δημοσιευμένα σε περιοδικά

 1. Λυμπεράκη, Α 1990: "Στον Αστερισμό της Ευελιξίας: μετα-φορντικά συστήματα βιομηχανικής οργάνωσης και ευέλικτη εξειδίκευση", ΘΕΣΕΙΣ, αρ. τ .32
 2. Lyberaki, Α, 1991: "Crisis and Restructuring in Greek Small-Scale Industry: a case for flexible specialisation?". Capital and Class. no. 43. summer
 3. Λυμπεράκη, Α , 1991: "Από Νάϋλον Υψώνουμε Σημαία ...Ευέλικτη Αναδιάρθρωση και Δικτύωση τη Μικρή Βιομηχανία του Κλάδου Παραγωγής Προϊόντων από Πλαστικό", ΤΟΠΟΣ, αρ.τ. 2
 4. Λυμπεράκη, Α, 1991: "Βιομηχανικές Συνοικίες Γύρω από την Αθήνα: Αναδιαρθρωτική Εμπειρία Προβλήματα και Προοπτικές", Σύγχρονα Θέματα, αρ.τ. 45
 5. Caloghirou, Υ., Ioannides, S. & Lyberaki, Α, 1993: "Crucial Time-Lags in the Philosophy of the State's Role in Development", Journal of Modern HeIIenism, νο.10
 6. Lyberaki, Α, & V. Pesmazoglou, 1994: "Mirages and Miracles of European SmaII and Medium Enterprise Development", European Planning Studies, Vol.2, no.4
 7. Lyberaki , Α. 1996: "Greece-EU Comparative Economic Performance at the National and Regional Levels: Why Divergence?", European Planning Studies, νοl. 4, n 3.
 8. Lyberaki, Α, 1996: "Adjustment and Resistance to Change: Virtues and Vices of the Greek Economy over the Last Decade", Journal of Modern Hellenism, no. 13, Winter
 9. Λυμπεράκη, Α. 2000: "Το μέλλον της εργασίας ανάμεσα στο μύθο της παγκοσμιοποίησης και στην πραγματικότητα των πολιτικών επιλογών", Κοινωνία Πολιτών, αρ.4.
 10. Λυμπεράκη, Α. 1999: "Η Μικρή Βιομηχανία με τις Μεγάλες Προσδοκίες", στο Οικονομία 2000, ΚΕΡΔΟΣ ειδική έκδοση, Δεκέμβριος.
 11. Lyberaki, A. 2002, "Social Capital Measurement in Greece" (μαζί με Χρ. Παρασκευόπουλο), OECD-ΟNS International Conference on Social Capital Measurement, London, UK, September (OECD website, electronic Book).
 12. Lyberaki, A. & Ε. Tsakalotos 2002 "Changing Society without Society: Social and Institutional Constraints to Economic Reform in post-1974 Greece", New Political Economy, Vol.7, No.1
 13. Lyberaki, A. 2003 "Inflow of migrants and outflow of FDI: Aspects of interdependence between Greece and the Balkans" with L.Labrianidis, P.Tinios & P. Hatziprokopiou), Journal of Ethnic and Migration Studies (JEMS) May
 14. Lyberaki, A. & L. Lambrianidis 2004 "Back and forth and in-between: returning Albanian migrants from Greece and Italy" στο Journal of International Migration and Integration, vol. 5, number 1, winter
 15. Lyberaki, A. 2005 (υπό έκδοση) "Albanian Immigrants in Athens: new survey evidence on employment and integration" (with Th. Maroukis) στο Journal of Southeast European and Black Sea Studies.

Βιβλία

 1. 2004: Ευέλικτη Εργασία: νέες μορφές και ποιότητα απασχόλησης (με Γ. Δενδρινό), Κέρκυρα
 2. 2002: Αποενοχοποιώντας την Κατανάλωση: ταυτότητα, επικοινωνία, συνοχή (με Θ. Πελαγίδη), Παπαζήση.
 3. 2002: (επιμ. μαζί με Πλ. Τήνιο) Εργασία και Συνοχή: τα Εθνικά Σχέδια Δράσης για την Απασχόληση και την Κοινωνική Ένταξη, Αθήνα, Παπαζήση
 4. 2001: Διαδρομές Ευημερίας και Παραδρομές Δημόσιας Εικόνας: Αλβανοί Μετανάστες στη Θεσσαλονίκη, (με Λ. Λαμπριανίδη), Παρατηρητής
 5. 2000: Ο φόβος του ξένου στην αγορά εργασίας (με Θ.Πελαγίδη), Αθήνα, ΠΟΛΙΣ
 6. 1996: Η Αθόρυβη Επανάσταση: ευέλικτα συστήματα παραγωγής και εργασίας, (με Α.Μουρίκη), Αθήνα, Gutenberg
 7. 1993: Η Σύγκλιση που δεν έγινε: συγκριτική οικονομική επίδοση Ελλάδας Ευρωπαϊκής Ένωσης 1980-1988, Αθήνα, Παπαζήση
 8. 1992: Η Πρόκληση της Ανάπτυξης σε Μικρή Κλίμακα: τεχνολογική ευελιξία και κοινωνικές δυσκαμψίες, Αθήνα, Παπαζήση
 9. 1990: Ευέλικτη Εξειδίκευση; Κρίση και αναδιάρθρωση στη μικρή βιομηχανία, Αθήνα, Gutenberg.

Αρθρα σε βιβλία ή συλλογικούς τομους.

 1. Smyth, Ι. & Lyberaki, Α, 1988: "Small is Small: The Role and Functions of Small- Scale Industries", Institute of Social Studies (ISS), Working Paper, no. 43, The Hague. Στη συνέχεια, δημοσιεύτηκε στο βιβλίο των Τ.Μ. Van Dijk & H.S. Marcussen (eds.). 1990, Industrialisation in the Third World: the need for alternative strategies. Frank Cass: London
 2. Alexakis, Ρ. & Lyberaki, Α, 1989: "Fordist Policies Against a Non-Fordist Context: theory and evidence from Greek small-scale manufacturing industry", ανακοίνωση σε διεθνές συνέδριο στη Φιλανδία με θέμα "SMEs and the Challenges of 1992", που δημοσιεύτηκε στη συνέχεια στα Proceedings of the Conference οn "SMEs and the Challenges of 1992",Mikkeli, 1990
 3. Lyberaki, Α, 1990: "Crisis and Restructuring Patterns in the Greek Clothing Industry: Implications related to size and space", ανακοίνωση στο 30ό ευρωπαϊκό συνέδριο του Reqional Science Association. Istanbul
 4. Alexakis, Ρ. & Lyberaki, Α, 1991: "Appropriate Incentives for Changing Economies: the case of Greece", ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο " The Local and the International in the ΧΧΙ Century: the importance of collaboration networks" Bilbao, Biskaia. Spain, 28 Feb-1 March.
 5. Λυμπεράκη, Α, 1991: "Κρίση και Αναδιάρθρωση στην Ελληνική Βιομηχανία Ενδυμάτων: νέες τάσεις που αφορούν το μέγεθος και τη χωροθέτηση των επιχειρήσεων" Επιστημονική Επετηριδα του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Φθινόπωρο.
 6. Λυμπεράκη, Α και Σ. Τραυλός 1993: "Κρατικές Παρεμβάσεις στη Βιομηχανία: Άμεση και Έμμεση βιομηχανική Πολιτική στη Δεκαετία του 1980", στο Γιαννίτσης Τ., Δ. Δενιόζος , Γ. Καλογήρου, Α. Λυμπεράκη και Σ.Τραυλός, Βιομηχανική και Τεχνολογική Πολιτική στην Ελλάδα, Θεμέλιο: Αθήνα
 7. Lyberaki, Α, 1993: "Greece-EC Comparative Economic Performance: Convergence Οr Divergence?", στο βιβλίο των H. Psomiades & S. Thomadakis (eds.), Greece, the New Europe, and the Changing International Order, Pella: New York.
 8. Λυμπεράκη, Α, 1993: "Ευέλικτα Συστήματα Παραγωγής: μιά θέση για τη μικρή βιομηχανία;" στο βιβλίο πρακτικών του Διεθνούς Συνεδρίου Κοινωνία, Τεχνολογία και Αναδιάρθρωση της Παραγωγής (Society, Technology and Restructuring of Production) που έγινε στα Χανιά Κρήτης τον Οκτώβριο του 1992, επιμ. Γ. Λιοδάκης, Παπαζήση: Αθήνα.
 9. Λυμπεράκη, Α 1994: "Ιδιωτικοποίηση: Η Ιδεολογία των Αγορών στην Αγορά των Ιδεολογιών", στο Κ.Βαϊτσος, Τ.Γιαννίτσης, Γ. Καλογήρου, Α. Λυμπεράκη & Δ. Παπούλιας, Η Προβληματική των Ιδιωτικοποιήσεων: θεωρητικές προσεγγίσεις και σημασία για την Ελλάδα, Παρατηρητής: Θεσσαλονίκη.
 10. Λυμπεράκη, Α. 1994: "Ιδιωτικοποίηση και Εργασιακές Σχέσεις", στο Κ.Βαϊτσος, Τ.Γιαννίτσης, Γ. Καλογήρου, Α. Λυμπεράκη & Δ. Παπούλιας, Η Προβληματική των Ιδιωτικοποιήσεων: θεωρητικές προσεγγίσεις και σημασία για την Ελλάδα, Παρατηρητής: Θεσσαλονίκη.
 11. Σ. Ιωαννίδης, Γ. Καλογήρου και Α. Λυμπεράκη, 1994: "Το Αίτημα της Ανάπτυξης μέσα από το Περιοδικό 'Νέα Οικονομία' 1946-1967", ανακοίνωση στο συνέδριο του Ιδρύματος Σάκη Καράγιωργα Η Ελληνική Κοινωνία κατά την Πρώτη Μεταπολεμική Περίοδο (1945-1967), που έγινε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο τον Νοέμβριο του 1993. Τα πρακτικά εκδόθηκαν από το Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα: Αθήνα.
 12. Λυμπεράκη, Α και Α. Μουρίκη 1995: "Ευέλικτη Εργασία και Ποιότητα Ζωής: το ρευστό τοπίο της μετα-βιομηχανικής εποχής", εισήγηση στο συνέδριο του ΕΚΕΜ (με τίτλο Ποιότητα Ζωής, Περιβάλλοv και Οικολογία, που έγινε στα Ιωάννινα τον Δεκέμβριο του 1995.
 13. Λυμπεράκη, Α και Μ. Λεοντσίνη 1995: "Φεμινισμός και Διαφορετικότητα", εισήγηση στο 10ό Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Αριστερών Φεμινιστριών, με τίτλο Μιά Φεμινιστική Άποψη για την Πολυπολιτισμική και Πολυεθνική Ευρώπη: Συμμαχίες και Συνεργασίες, που έγινε στην Αθήνα τον Νοέμβριο του 1995. Εκδόθηκε στο Σ.Βωβού (επιμ) , 1996 Πολυπολιτισμική- Πολυεθνική Ευρώπη: Μια Φεμινιστική Άποψη, Αθήνα
 14. Lyberaki , Α. 1995: "SMEs Restructuring Patterns in the Greater Athens Area", ανακοίνωση στο ΧΙΙ Workshop του Joint Programme οπ Regional Development Policies in Southern Europe: Changes in Industrial Organisation, SMEs and Regional/Local Policies, που έγινε στη Ρώμη τον Δεκέμβριο.
 15. Lyberaki, Α, & V. Pesmazoglou, 1996: "Small-Scale Industry Development Controversies and the European Union", στο A. Moschonas & G. Kourvetaris (eds.), The Impact of European Integration: Political, Sociological and Economic Changes, Praeger:Westport Connecticut, London.
 16. Γ. Καλογήρου και Α. Λυμπεράκη, 1996: "Μετατοπίσεις στο αβέβαιο σύνορο "δημοσίου- ιδιωτικού": σκέψεις με αφορμή τη βιομηχανική πολιτική στην Ελλάδα μετά το 1974", στο βιβλίο με τα πρακτικά του Ε' Συνεδρίου Σάκη Καράγιωργα με τίτλο Όρια και Σχέσεις Δημοσίου και Ιδιωτικού, Νοέμβριος 1994, Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα: Αθήνα.
 17. Λυμπεράκη, Α. 1996: "Οι Μικρές και Μεσαίες Βιομηχανικές Επιχειρήσεις στον Ιστό της Πόλης: η επιταγή της δικτύωσης στην περίπτωση του Ελαιώνα της Αττικής", Επιστημονική Επετηριδα Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης.
 18. Lyberaki, Α, 1997: "The Dynamics of Change under the Surface of Stagnation: the Greek Manufacturing in the post-1974 period", Τ . Gourvish και Μ. Dritsas (eds.) European Enterprise, Strategies of Adaptation and Renewal in the Twentieth Century, Τροχαλία: Αθήνα
 19. Λυμπεράκη, Α., 1997: "Ευρωπαϊκή Βιομηχανική Πολιτική: διλήμματα, αντιφάσεις και προκλήσεις", στο Θ. Γεωργακόπουλος και Ε. Τσακαλώτος (επιμ.) Θέματα Ευρωπαϊκής Πολιτικής.
 20. Lyberaki, Α, & Mouriki, Α., 1997: "Flexible Work and Quality of Life: the uncertainties of the post-industrial era", στο G. Giannias και S. Robolis, Quality of Life, Environment and Ecology, Initiative for a Cooperation in Economics, Athens.
 21. Λυμπεράκη, Α. 1998: "Αναδιάρθρωση και Προσαρμογή στη Φαρμακευτική Βιομηχανία: εταιρικές στρατηγικές και θεσμικές εμπλοκές", στο Ε. Σεφερτζή (επιμελ) Καινοτομία: περιοχές-σύστημα, μεταφορά τεχνολογίας και καινοτομική ανάπτυξη στην Ελλάδα, Αθήνα Gutenberg.
 22. Λυμπεράκη, Α. 1998: "Δικτύωση, Ευέλικτη Εξειδίκευση και Μικρές Επιχειρήσεις", στο Αντωνάκης και Πιτέλης (επιμ.) Διεθνής Ανταγωνιστικότητα και Βιομηχανική Στρατηγική, Αθήνα, ΤΥΠΩΘΗΤΩ
 23. Καλογήρου, Γ. & Λυμπεράκη, Α. 1998: "Ιδιωτικοποίηση: Η Πολιτική Οικονομία της Δύσκολης Προσαρμογής" (μαζί με Γ. Καλογήρου) στο Αντωνάκης και Πιτέλης (επιμ.) Διεθνής Ανταγωνιστικότητα και Βιομηχανική Στρατηγική, Αθήνα, ΤΥΠΩΘΗΤΩ
 24. Λυμπεράκη, Α. 1998: "Το αίτημα της πλήρους απασχόλησης ανάμεσα στο χτες και στο αύριο", Εισαγωγή στο Με Στόχο Ξανά την Πλήρη Απασχόληση, Διακήρυξη Οικονομολόγων για την Αρνηση της Μονόδρομης Σκέψης, Αθήνα, ΠΟΛΙΣ
 25. Λυμπεράκη, Α. 1998: "Ανθρώπινο Κεφάλαιο, Ανταγωνιστικότητα και τα Διλήμματα της Εργασίας", στο Αντωνάκης και Πιτέλης (επιμ.) Διεθνής Ανταγωνιστικότητα και Βιομηχανική Στρατηγική, Αθήνα, ΤΥΠΩΘΗΤΩ
 26. Λυμπεράκη, Α. 1999: "Το Κοινωνικό Κράτος στην Εποχή της Παγκοσμιοποίησης" στο Μ. Ματσαγγάνης (επιμ.) Προοπτικές του Κοινωνικού Κράτους στη Νότια Ευρώπη, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα και Εταιρεία Πολιτικού Προβληματισμού Νίκος Πουλαντζάς.
 27. Lyberaki, A. 1999: "Difficult Transitions and eccentricities on the road to economic convergence: Availability of resources and dissonance between institutions, mindframes and behaviour in the case of Greece." Πρακτικά των Seminars of the Aegean, Πάρος Σεπτέμβριος (εκδόθηκαν σε βιβλίο το 2001 από εκδόσεις Κυριακίδη).
 28. Λυμπεράκη, Α. 1999: "Αγορές, η ιστορία του μέλλοντός μας; σκέψεις διαβάζοντας την ΑΠΑΤΗΛΗ ΑΥΓΗ του Τζ. Γκρεϊ", Εισαγωγή στο Τζ. Γκρεϊ, Απατηλή Αυγή: Οι αυταπάτες του Παγκόσμιου Καπιταλισμού, Αθήνα, ΠΟΛΙΣ
 29. Καλογήρου, Γ. & Λυμπεράκη, Α. 2000: "Μπρούνο Τρεντίν τότε και τώρα: η εξέλιξη μιάς σχολής σκέψης και ενός τρόπου ανάλυσης", Εισαγωγή στο βιβλίο του Μπρ. Τρεντίν, Η Μεταρρύθμιση του Κοινωνικού Κράτους και η Πλήρης Απασχόληση, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα και Εταιρεία Πολιτικού Προβληματισμού Νίκος Πουλαντζάς.
 30. Λυμπεράκη, Α. 2000 "Θεσσαλονίκη: ένας ρόλος σαν Hong Kong για τα Βαλκάνια;" στο Διεθνές Συνέδριο Οικονομική Ιστορία της Θεσσαλονίκης: ο ρόλος της ως περιφερειακό κέντρο της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης, Θεσσαλονίκη 20-21/3 (εκδόθηκε σε βιβλίο μαζί με τις άλλες εισηγήσεις και τίτλο Οικονομική Ιστορία της Θεσσαλονίκης).
 31. Lyberaki, A. 2001: "Industrial Policy for Southern Europe", στο H. Gibson (ed.) Economic TransformaiIon, Democratization and Integration Into the European Union: Southern Europe In Comparative Perspective, London, Macmillan.
 32. Λυμπεράκη, Α. 2001 : "Η ακαταμάχητη δύναμη των ιδεών (καλών και κακών)", Εισαγωγή στο Π.Κρούγκμαν Διεθνισμός για ευρεία κατανάλωση, Αθήνα, ΠΟΛΙΣ
 33. Λυμπεράκη, Α. 2002, "Οικονομικοί μετανάστες στην Ελλάδα: ευημερία και παρεξήγηση", στο Ι.Π.Ο.Δ.Ε. Ένταξη των Μεταναστών", Ελληνο-Ολλανδικό Σεμινάριο, Αθήνα.
 34. Λυμπεράκη, Α. 2002, "Κοινωνικό κράτος στην εποχή της παγκοσμιοποίησης" στο Μαράτου-Αλιπράντη (επιμ.) Οικογένειες και Κράτος Πρόνοιας στη Ευρώπη, ΕΚΚΕ/Gutenberg
 35. Λυμπεράκη, Α. & Π. Τήνιος, 2003 "Παγκοσμιοποίηση, Φτώχεια και Μετανάστευση" στο Μοδινός & Ευθυμιόπουλος (επιμ.) Παγκοσμιοποίηση και Περιβάλλον
 36. Λυμπεράκη, Α. 2003 "Παγκοσμιοποίηση: σιδηρά νομοτέλεια ή κυνήγι μαγισσών;", στο Παγκοσμιοποίηση: Οικονομικές, πολιτικές και πολιτισμικές όψεις, Ανανιάδη, Κατσούλης & Ιωαννίδης (επιμ), εκδ. ΣΙΔΕΡΗΣ.
 37. Lyberaki, A. 2004 (υπό έκδοση) "Innovation, Structural Change and Convergence: SME financing in Greece" (μαζί με Τ. Γιαννίτση & Ν. Μυλωνά), στο Fitzgerald & Bartzokas (eds.) The financing of innovation in South-European small and medium-sized firms: Spain, Portugal and Greece.
 38. Λυμπεράκη, Α. & Λ. Λαμπριανίδης 2004 (υπό έκδοση) "Χωροθέτηση των επιχειρήσεων εντάσεως εργασίας σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία", βιβλίο περιοδικού ΤΟΠΟΣ
 39. Lyberaki, A. 2004 (υπό έκδοση) "Changing labour markets and their implication for social protection", in Monica Carlos, (ed.) Kokkalis Foundation publication.
 40. Lyberaki, A. 2004 "Migration as a positive sum game: a view from the South" Nederlanden Institute of Athens publication
 41. Λυμπεράκη, Α. 2004 "Η ανάκτηση της χαμένης συνέχειας στο Βαλκανικό χώρο: παράλληλες ροές μεταναστών και επενδύσεων" στον τιμητικό τόμο προς τιμήν του καθ. Ν. Κόνσολα.
 42. Lyberaki, A. 2004 "Balkan Migration to Greece: a success story?" Human Rights Publication
 43. Λυμπεράκη, Α. & Λ. Λαμπριανίδης 2004 "Η Γεωγραφία των Μεταναστεύσεων" στο Ευθυμιόπουλος και Μοδινός (επιμ.) Η Φύση της Γεωγραφίας, ΔΙΠΕ
 44. Λυμπεράκη, Α. 2005 (υπό έκδοση) "Γυναίκες στο Νέο Τοπίο Απασχόλησης: παλιές προκαταλήψεις και σύγχρονα διλήμματα" περιοδικό ΕΡΓΑΣΙΑ
 45. Λυμπεράκη, Α. 2005 (υπό έκδοση) "Η ελληνική ψηφίδα (ΕΣΔΑ) στο ευρωπαϊκό μωσαϊκό: εργαλείο παρέμβασης ή αυτόματος πιλότος;" Καραμεσίνη, Κουζής & Κασιμάτη (επιμ.)
 46. Λυμπεράκη, Α. 2005 (υπό έκδοση) "Τεχνολογία και Εργασία: μια σχέση αμφίδρομη" στο Ναξάκης (επιμ.)

Αρχή
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Συμμετοχή σε τρέχοντα Ερευνητικά Προγράμματα

SHARE (Survey on Health and Retirement in Europe) "50+ στην Ευρώπη". Επιστημονική υπεύθυνη του Ελληνικού Τμήματος της Ερευνας Διεθνές Ερευνητικό Πρόγραμμα με τη συμμετοχή 11 χωρών. Αποτελεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα στις κοινωνικές επιστήμες που χρηματοδοτεί η ΕΕ στο 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για τηην Έρευνα. Το Πρόγραμμα συνίσταται σε μεγάλη δειγματοληπτική έρευνα σε άτομα άνω των 50 ετών και έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα, συλλέγοντας στοιχεία για την οικονομική κατάσταση, τις κοινωνικές σχέσεις, την υγεία (φυσική και ψυχική) και περίθαλψη. Ελληνικός φορέας-ανάδοχος: ΙΠΑ 2002-2004

Πρόγραμμα "Γυναίκες στην Κορυφή": Επιστημονική Συνεργάτης στο διετές διακρατικό πρόγραμμα με συμμετοχή Σουηδίας, Δανίας και Εσθονίας και χρηματοδότηση από την ΕΕ. Ανάδοχος: ΚΕΘΙ 2004-2005

Διακρατικό Πρόγραμμα "Functional Borders and sustainable security: Integrating the Balkans into the European Union":. Συμμετοχή στο πακέτο εργασίας 5: "Αλβανοί Μετανάστες στην Αθήνα -συνθήκες ζωής, εργασίας και κοινωνικότητας. Ανάδοχος: ΕΛΙΑΜΕΠ 2002-2004

Τρέχοντα ερευνητικά ενδιαφέροντα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Δικτυώσεις και διασυνδέσεις μέσα από διεθνή δίκτυα τροφοδοσίας.

Μέλος της Ομάδας COST-15 -Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Δίκτυο για Παγκοσμιοποίηση και Κοινωνικό Κράτος

Απασχόληση, ανεργία και κοινωνική προστασία: συντονισμός του ΕΣΔΑ 2001, 2002 και 2003 (Υπουργείο Εργασίας), συντονίστρια του ΕΣΔΑ Κύπρου 2004, μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων σε Θέματα Απασχόλησης και Κοινωνικής Ασφάλισης (Υπουργείο Εργασίας μέχρι Απρ. 2004).

Μετανάστευση: οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις με έμφαση στους προερχόμενους από την Αλβανία (συνεργασία με ΕΛΙΑΜΕΠ).

Γυναίκες και αγορά εργασίας: οργάνωση χρόνου, θεσμικές διευθετήσεις, πολιτικές ταυτότητας και μεταβαλλόμενοι ρόλοι.

Το φαινόμενο της γήρανσης (οικονομικές, δημογραφικές και κοινωνικές διαστάσεις) σε ερευνητικό πρόγραμμα διευρωπαϊκής συνεργασίας (επιστημονική υπεύθυνος της ελληνικής ομάδας υπό τον συντονισμό του Πανεπιστημίου Mannheim).

Αρχή
ΤΟΜΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
Γνωστικό Αντικείμενο:

Βιομηχανική Αναδιάρθρωση και Πολιτική.

Αρχή
Επιστροφή στο Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό