Πάντειο Πανεπιστήμιο | Tμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Άγγελος Μιμής , Λέκτορας

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΣΠΟΥΔΕΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΤΟΜΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Όνομα-Επώνυμο 'Αγγελος Μιμής
Τηλέφωνο: Τηλ. 210-9248791
e-mail: [email protected]
ΣΠΟΥΔΕΣ
  • Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών – Πανεπιστήμιο του Leeds.
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (M.Sc.) Τμήμα Μαθηματικών – Πανεπιστήμιο του Southampton.
  • Πτυχίο Μαθηματικού - Πανεπιστήμιο Πατρών.
Αρχή
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
  • Σεπτ. 2009- σήμερα: Λέκτορας Εφαρμοσμένης Πληροφορικής με Έμφαση στην Χωρική Ανάλυση, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο
  • 2005- Αυγ. 2009: Ειδικό Τεχνικό Επιστημονικό Προσωπικό, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο
  • 2002- 2006: Προγραμματιστής Αναλυτής στο τμήμα CFD της British American Racing,  Honda.
  • 2001-2002: Προγραμματιστής Αναλυτής στο τμήμα CFD της Reynard Motorsport, Brackley.
  • 2000- 2001: Επιστημονικός Συνεργάτης, Τμήμα Ιατρικής Φυσικής (Medical Physics), Πανεπιστήμιο του Leeds.
Αρχή
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Mimis A., Rovolis A. and Stamou M. (2012), "An AZP-ACO Method for Region-Building", Lecture Notes in Computer Science, Vol. 7297, pp. 81-89.

Mimis A (2012), “A Geographical Information System (GIS) Approach for Evaluating the Optimum Location of Point-Like Facilities in a Hierarchical Network”, Geo-spatial Information Science, Vol. 15(1), pp.37-42.

Keramidou I, Mimis A and Fotinopoulou E. (2012), “Technical efficiency of the Greek meatpacking industry in 1994–2007”, Int. J. of Business Performance Management , Vol. 13(2), pp. 127-138.

Keramidou I and Mimis A. (2011), “An application of the double-bootstrap data envelopment analysis to investigate sources of ef?ciency in the Greek poultry sector”, World's Poultry Science Journal, Vol. 67, pp. 675-686 .

Mimis A, Bloor MIG and Wilson MJ (2001), “The Shape Parametrization and Optimization of a Two-Stroke Engine”, Journal of Propulsion and Power, Vol. 17(3), pp. 492-498.

Αρχή
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

2009 Ερευνητικό πρόγραμμα Mutual Learning. Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού.
2008-2009 Εγκατάσταση ΓΣΠ στην περιοχή του κάστρου της Χίου και δημιουργία γραφείου πληροφόρησης. Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού.
2008-2009 Εκτίμηση ακίνητης περιουσίας με συνδυαστική χρήση αλγορίθμων εξόρυξης δεδομένων και θεωρίας ηδονικών τιμών. Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
2007-2008 Ερευνητικό πρόγραμμα SEMSON. Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού.
2007-2008 Ερευνητικό πρόγραμμα ARTEMIS. Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού.
2006-2007 EUREKA GCAD – Ανάπτυξη σχεδιαστικού συστήματος ενδυμάτων, δημιουργία λογισμικού GCAD. Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
2005-2006 Λειτουργικές προδιαγραφές 2-Δ σχεδιαστικού συστήματος ενδυμάτων. Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
2000-2001 Μαθηματική μοντελοποίηση αναπνευστικού συστήματος νεογνών. Τμήμα Medical Physics, Πανεπιστήμιο του Leeds.
Αρχή
ΤΟΜΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Γνωστικό Αντικείμενο: «Εφαρμοσμένη Πληροφορική με Έμφαση στην Χωρική Ανάλυση».

Αρχή
Επιστροφή στο Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό