Πάντειο Πανεπιστήμιο | Tμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Θεοδόσιος Παλάσκας, Καθηγητής

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΤΟΜΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Όνομα-Επώνυμο Θεοδόσιος Παλάσκας
Τηλέφωνο: Τηλ. 210 9229315
e-mail: [email protected]
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

1992 -

 • Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΟΠΑ).

2002

 • Διευθυντής Έρευνας. Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ)
 • Διευθυντής Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, του ΤΟΠΑ

2000-2001

 • Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο

1997-

 • Senior Research Fellow Harris Manchester College and School of Geography University of Oxford.

1990 -1997

 • Fellow in Econometrics & Economics: Queen Elizabeth House, International Development Center, University of Oxford Teaching econometrics for post-graduates, supervising M.Sc. and D.Phil. students, setting examination questions and marking the M.Sc. in Agricultural Economics, Development Economics, and the M.Sc. in Applied Statistics. Also member of Admissions Committee, Agricultural Economics. Examiner for the Quantitative Paper in Development and Agricultural Economics for M.Sc. students.

1995-1997

 • I taught a module on 'Trade and Development' due to my heavy involvement in the research programmes in the department.

1986-95

 • Fellow in Economics: St. Peter's College, University of Oxford. My College duties comprise teaching and examination of students reading for degrees in Philosophy, Politics and Economics, History and Economics, and Engineering, Economics and Management. I teach part of the tutorials or classes in Macroeconomics and Microeconomics, quantitative methods for the first year PPE students. I was also responsible for the admissions for one year.
Αρχή
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

2003

 • "SME Competitive Stratergies in an Integrated European Union" 16-17 of June, Cambridge, UK, Co-organized by the Regional Studies Association and the Cambridge-MIT Institute. Paper has been accepted to be included I n the Special issue of the Journal of Regional studies.
 • "Market Revenue and the scope and scale of SME networks in Europe's Vulnerable regions' Journal of Environment and Planning A, October 2004.
 • 'Globalization and SME competitive strategies in Europe's vulnerable regions: firm, industry and country effects on employment in four labour-intensive industries over the late 1990s', Conference on The internationalisation of European SMEs: culture, entrepreneurship and competitiveness, EU - Socio-Economic Research Key Action, Brussels, June 28. Clark, L.G., Palaskas, Th., Tracey, P. and Tsampra, M. (2002)
 • 'National Innovation Systems, Absorptive Capacity and Firm Competitiveness - Lessons for Policy', in J. Cantwell and J.Molero (eds) Multinational Enterprise, Innovative Strategies and Systems of Innovation, Edward Elgar publications (forthcoming). Palaskas, V. and Tsampra, M.

2002

 • ΄Ο Ρόλος της Γνώσης στην Οικονομική Ανάπτυξη', Κεφάλαιο σε βιβλίο ΄Το Κράτος στον 21ο Αιώνα-Παγκοσμιοποίηση και Κοινωνία της Γνώσης, Εκδόσεις Σάκκουλα 2002.
 • Absorptive Capacity, Firm Competitiveness and National Innovation Systems. Accepted to be published in the Book to be edited by Jose Mollero and Jonh Cantwell.

2001

 • Analysis of the effects of Trade liberalization on poverty in developing countries' in The Society of 2/3' eds T. Pakos, Published by Panteio university of Athens.
 • 'The impact of socio-economic inputs on the competitiveness and innovation capacity of European and East Asian SMEs - Regional convergence, diversity, and related policy lessons for Greece', forthcoming paper, EC conference on The contribution of socio-economic research to the benchmarking of RTD policies in Europe, Directorate General for Research, Brussels 15-16 March 2001. (with Arapoglou, V. & Tsampra, M.)
 • 'Innovation and Competitiveness: The Local and International Embeddedness of SMEs in the Global and the Greek Information Technology industry', forthcoming paper (2001) submitted to Geoforum, Oxford University Press (with Arapoglou, V. & Tsampra, M.)
 • Arapoglou, V., Palaskas, T., and Tsampra, M. (2001) 'Innovation and Competitiveness: The Local and International Embeddedness of SMEs in the Global and the Greek Information Technology Industry', Oxford Working Papers in Economic Geography. (WP 11 www.geog.ox.ac.uk)

ΒΙΒΛΙΑ

 • "Η Ελλάδα στη Διεθνη Αγορά Επενδύσεων" με Λ. Πεχλιβάνο και Χ. Στοφόρο. Εκδόσεις ΙΟΒΕ
 • 'Ο Ρόλος του Αθλητισμού στην Ελληνική Οικονομία' με Χ. Κολύμπαλη, εκδόσεις Σιδέρης
 • "Ανταγωνιστικότητα-Απασχόληση των ΜΜΕ στην Ελλάδα και την Ε.Ε: Προοπτικές και μέτρα" Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κ. Καραμανλής και Σιδέρης. Σεπτ. 2003.
 • "Ποσοτικές Μέθοδοι Οικονομικής Ανάλυσης:Θεωρία και Εφαρμογή" Τόμος I. Με Δ. Χριστόπουλος. Εκδόσεις Κριτική, Οκτ. 1997.
 • "Ποσοτικές Μέθοδοι Οικονομικής Ανάλυσης:Θεωρία και Εφαρμογή" Τόμος II. Με Γ. Οικονομάκη. Χριστόπουλος. Εκδόσεος Κριτική, Οκτ. 1997.

ΜΟΝΟΓΡΑΦΕΣ

2004

 • 'Η Αγορά Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα' με Φ. Καλαιντζή, ΙΟΒΕ
 • 'Η Ανταγωνιστικότητα της ελληνικής Παραγωγής και των Εμπορικών ροών' με Χ. Στοφόρο και Δ. Χαλαμανδάρη, ΙΟΒΕ.

2003

 • 'Σχέδιο Δράσης για τη Χωρική και κλαδική ανάπτυξη στο Θριάσιο Πεδίο και στη Δυτική Αττική'
 • Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών' & Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης 'Sources of Financing FDI and Development: The determinants of attractiveness of FDI in Greece', Foundation for Economic and Industrial Research (IOBE), Athens.
Αρχή
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

2004

 • Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας του International Institute for Management Development (IMD) - Συνεργασία με Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.
 • Το κόστος επιβάρυνσης των δημοτικών τελών στις επιχειρήσεις: Μια συγκριτική προσέγγιση Χρηματοδότηση. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
 • Στρατηγικές βελτίωσης της ανταγωνιστικής ικανότητας των Ελληνικών Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων Χρηματοδότηση. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών.
 • Ο ρόλος και τα οφέλη της μακροχρόνιας αποταμίευσης στην Ελλάδα Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας
 • Η Ανταγωνιστική Ικανότητα της Ελληνικής Παραγωγής και των Εμπορικών Ροών Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

2003

 • Ο Τομέας Ενέργειας στην Ελλάδα- Πετρελαιοειδή, Φυσικό αέριο και ηλεκτρισμός ΙΟΒΕ
 • Observatory of Regional innovation and Entrepreneurship. In collaboration with SBBE The project has been financed by the Secretary of Central Macedonia.

2002

 • Σχέδιο Ανάπτυξης του Θριασίου Πεδίου και της Δυτικής Αττικής. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από τον Οργανισμό Αθήνας (Συνεργασία ΙΟΒΕ-ΙΠΑ)

2001

 • Regional Unemployment and labor Surplus: The Case of Arkadia Project financed by the labor office and the prefecture of Arcadia. (1st of January 2001 - 1st of June 2002).

2000

 • 'The relationship between technological strategies of MNCs and national systems of innovation. Consequences for national and European S&T policies' (two years) financial Support by the EU, field RTD (TSER 5th framework programme). With J.Molero (Spain), K.Pavvit (UK).
 • 'Strategic Adjustment, technological change, competitiveness and unemployment' (30 months project commencing 1/1/2000). Financial Support by the EU, field RTD (TSER 5th framework progamme). With G. Clark, UK. (Oxford), M. O' Sullivan (France) (INSTEAD), P. Guerrieri (Italy), Ins. Affari Internazionali, and (Spain) University Politechnica Catalania.
Αρχή
ΤΟΜΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Γνωστικό Αντικείμενο: «Οικονομική Ανάλυση-Μικροοικονομική Ανάλυση Αγορών».

Αρχή
Επιστροφή στο Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό