Πάντειο Πανεπιστήμιο | Tμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Δημήτρης Παπαϊωάννου, Eπίκουρος Καθηγητής

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΣΠΟΥΔΕΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΤΟΜΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Όνομα-Επώνυμο Δημήτρης Παπαϊωάννου
Τηλέφωνο: Τηλ. 210 9201061
ΣΠΟΥΔΕΣ
 • Το 1964 πέτυχε στην σχολή των Χημικών Μηχανικών του Πολυτεχνείου της Αθήνας, απ' όπου πήρε το Δίπλωμά του το 1969.
 • Από το 1976 μέχρι το 1979 έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πολυτεχνείο του Aachen στη Δ. Γερμανία μέσω υποτροφίας της "Friedrich Ebert stiftung" και απέκτησε τον ακαδημαϊκό τίτλο του Δόκτορα (Dr. Rer.Nat.) στον τομέα της προστασίας του Περιβάλλοντος.
Αρχή
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 • Διαχείριση και Πολιτική Περιβάλλοντος
  Από το θερινό εξάμηνο του 1996 σε συνεργασία με τον Επίκουρο Καθηγητή, Κώστα Μπίθα, διδάσκει στο 6ο Εξάμηνο το μάθημα "Πολιτική Περιβάλλοντος".
 • Αποτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων
  Από το 1997 διδάσκει από κοινού με τον συνάδελφο Καθηγητή Ηλία Σιδηρόπουλο και από το 2004 με τον Αναπληρωτή Καθηγητή Ηλία Πλασκοβίτη στο 7ο Εξάμηνο το μάθημα "Αξιολόγηση Επενδύσεων και Περιφερειακών Προγραμμάτων".
 • Εισαγωγή στην Επιστήμη του Περιβάλλοντος
  Από το 1998, διδάσκει στο Ε' Εξάμηνο αυτόνομα το προαιρετικό μάθημα "Εισαγωγή στην Επιστήμη του Περιβάλλοντος".
 • Περιβαλλοντική Ιστορία και Πολιτική
  Από το 1998 διδάσκει στο Δ' Εξάμηνο σε συνεργασία με την Επίκουρη Καθηγήτρια, Λυδία Δρακάκη, το μάθημα "Περιβαλλοντική Ιστορία και Πολιτική".
 • Διαχείριση του περιβάλλοντος (Μεταπτυχιακό)
  Στα πλαίσια του μεταπτυχιακού διδάσκει στο Β' Εξάμηνο σε συνεργασία με τον Επίκουρο Καθηγητή Κώστα Μπίθα, το μάθημα "Οικονομική και Πολιτική Περιβάλλοντος".
Αρχή
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 1. "Παρουσία και σχηματισμός χλωριωμένων υδρογονανθράκων στο νερό της Αθήνας".
  Ερευνητική εργασία δημοσιευμένη στο περιοδικό "Χημική Μηχανική", Μάιος 1980.
 2. "Η θολερότητα ως γρήγορο τεστ για την εκτίμηση του βιοχημικά δεσμευμένου οξυγόνου (BOD) και των αιωρούμενων στερεών, στα απόβλητα".
  Ερευνητική εργασία που ανακοινώθηκε στο Ζ' Πανελλήνιο Συνέδριο των Χημικών στα Γιάννενα το 1982 και συμπεριλήφθηκε στα πρακτικά του.
 3. "Φίλτρο στερεάς κλίνης, για την κατεργασία των απαερίων ξήρανσης του ελαιοπυρήνα".
  Ερευνητική εργασία που : (α) ανακοινώθηκε στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Χημικών στην Πάτρα το 1985 και καταχωρήθηκε στα πρακτικά του, (β) Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Agricultural Wastes το 1987.
 4. "Το περιβάλλον ως κριτήριο επιλογής του τόπου της βιομηχανίας".
  Δημοσιεύτηκε στην επιστημονική επιτομή του Παντείου Πανεπιστημίου του 1989 (Επιτομή "Μνήμη Σάκη Καράγιωργα").
 5. "Διαχείριση του περιβάλλοντος και δημιουργία απασχόλησης στην ακτή του Ηρακλείου".
  Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Ekistics στον τόμο του 1987.
 6. "Προς μια συνολική στρατηγική διαχείριση των "καταλοίπων".
  Επιστημονική επιτομή Παντείου, 1990.
 7. "Strategies for Sustainable Development Freshwater Resources on Mediterranean Islands"
  Ερευνητική εργασία που έχει κριθεί, εγκριθεί και δημοσιεύθηκε στο "The Cyprus Journal of Science and Technology" Vol. 3, Δεκέμβριος 1999, pp.39-51, σε συνεργασία με τη Δρ. Μαρία Κάπαρη.
 8. "Developing a systemic Evaluation Framework for Economy-Environment Decisions - The case of Southern Eastern Mediterranean Basin"
  Ερευνητική εργασία που έχει κριθεί, εγκριθεί και δημοσιεύθηκε στο ολλανδικό περιοδικό "International Journal of Development Planning Literature" vol.15, pp 73-96 (σε συνεργασία με τους: Κώστα Μπίθα και Γιώργο Καλή).
 9. "Policies for cleaner air: The air pollution nuisance in Athens"
  Ερευνητική εργασία σε συνεργασία με τη Λυδία Δρακάκη, που έγινε δεκτή και ανακοινώθηκε στο "International Conference for Urban History: Cities in Europe and Institution" Venice, September 3-5, 1998. Η δημοσίευσή της μετά από κρίση επιστημονικής επιτροπής, έγινε σε ειδικό τόμο με τίτλο: "Evironmental Problems in European Cities of 19th and 20th century, (ed) Christoph Bernard, Waxmann Publ. N.Y. Berlin, 2000". Το βιβλίο αποτελεί μέρος (12ος τόμος) σειράς εκδόσεων με τίτλο: Gottbuser Studien zur Geschichte von Τechnik, Arbeit und Umwelt, (ed) Guenther Bayerl, vol 12, Berlin.
 10. "Εφαρμογή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις νησιώτικες περιοχές των Κυκλάδων και Δωδεκανήσου"
  Ερευνητική εργασία σε συνεργασία με τους, Επίκουρο Καθηγητή Μάνθο Σανταμούρη και, Γεωργία Μιχαλακάκου και Βασίλη Ψυλόγλου, Ερευνητές του Πανεπιστημίου Αθηνών Τμήμα Φυσικής. Ανακοινώθηκε στο Συνέδριο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου "Ανανεώσιμες Μορφές Ενέργειας - Εθνικές προτεραιότητες - Ευρωπαϊκή Στρατηγική" (RENES), που διεξήχθη στο Ευγενίδειο Ίδρυμα το Νοέμβριο του 1998 και δημοσιεύτηκε μετά από κρίση στον τόμο των πρακτικών του, που εκδόθηκε το 1999 από το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, σελ. 398-405.
 11. .
 12. "Electrochemical oxidation of a Textile Dye Wastewater Using a Pt/Ti electrode"
  Ερευνητική εργασία στο πεδίο της διαχείρισης των αποβλήτων σε συνεργασία με τον Απόστολο Βλυσίδη, Αν. Καθηγητή του ΕΜΠ - Τμήμα Χημικών Μηχανικών, η οποία έχει γίνει δεκτή μετά από κρίση, το Σεπτέμβριο του 1999 για δημοσίευση στο περιοδικό "Journal of Hazardous Materials" Elsevier Science Publications, Oxford, U.K., vol. 70, Nr. 1-2, 23 Δεκεμβρίου 1999.
 13. "Technical and economical comparison between solar water heaters using electrodeposited chrome selective coating and selective paints"
  Ερευνητική εργασία στο πεδίο της εφαρμογής των ήπιων μορφών ενέργειας σε συνεργασία με το Μάνθο Σανταμούρη επίκουρο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών - Τμήμα Φυσικής, η οποία έγινε δεκτή μετά από κρίση και δημοσιεύτηκε στο περιοδικό "Energy Congress Management" vol.30, Nr. 4, pp. 421-431, 1990, Pergamon Press Publications.
 14. "Πολιτικές αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης της Αθήνας και το Πρόγραμμα Auto Oil. Επιπτώσεις και προοπτικές"
  Ερευνητική εργασία σε συνεργασία με τον Λέκτορα του τμήματος, Κώστα Μπίθα, που εγκρίθηκε κατόπιν κρίσεως και δημοσιεύθηκε στο Περιοδικό "ΤΟΠΟΣ", Νο 16, σελ. 141-146, 2001.
 15. "Η αποτελεσματικότητα της περιβαλλοντικής Νομοθεσίας της Ε.Ε. βασισμένη σε επίπεδα εκπομπών ρύπων κατά την περίοδο 1976-1993"
  Ερευνητική εργασία σε συνεργασία με τη Δρ. Μαρία Κάπαρη, Βιολόγο-Περιβαλλοντολόγο, που έχει εγκριθεί κατόπιν κρίσεως και δημοσιευτεί στο περιοδικό "Επιθεώρηση Αποκέντρωση Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης", τεύχος Νο/19-2000, σελ. 50-58.
 16. "Η Αποτίμηση της οικονομικής αξίας περιβάλλοντος ως εργαλείο άσκησης περιφερειακής πολιτικής. Η ευρωπαϊκή εμπειρία και το παράδειγμα της Ελλάδας"
  Ερευνητική εργασία που υποβλήθηκε στο ΙΠΑ, και εγκρίθηκε να δημοσιευτεί στον τόμο προς τιμή του ομότιμου καθηγητή του τμήματος, Νικολάου Κόνσολα.
 17. "Η μεταφορά των αποβλήτων των χοιροστασίων στην περιοχή του Αμβρακικού. Μια τεχνοοικονομική και θεωρητική προσέγγιση"
  Ερευνητική εργασία που υποβλήθηκε στο Ι.Π.Α. σε συνεργασία με τον Καθηγητή του Τμήματος, Αναστάσιο Τασσόπουλο, και εγκρίθηκε να δημοσιευτεί στον τόμο προς τιμή του ομότιμου Καθηγητή του Τμήματος, Νικολάου Κόνσολα.
 18. "Policies to cope with air pollution in Europe: the Auto-oil Programme in the case of Athens"
  Ερευνητική εργασία που υποβλήθηκε και δημοσιεύτηκε κατόπιν κρίσεως στο διεθνές περιοδικό Int. J. Enνironment and Pollution, vol.18, No 4, 2002, pp. 346-358
 19. "Environmental implications, related to the shipbuilding and ship repairing activity"
  Ερευνητική εργασία που εγκρίθηκε κατόπιν κρίσεως και δημοσιεύτηκε στο περιοδικό: Annals of Maritime studies της Croatian Association of Maritime Science and Transport, ISDN: 0554-6397, vol. 41(2-3)-1, pp.241-252.
 20. "Design and Implementation on Information Systems for Environmental Managers"
  Ερευνητική εργασία που υποβλήθηκε και εγκρίθηκε για δημοσίευση μέσα στο 2005 στο περιοδικό Neural, Parallel and Scientific computations, Dynamic Publ. Atlanta USA, σε συνεργασία με τον Καθηγητή Αναστάσιο Τασσόπουλο.

ΒΙΒΛΙΑ

 1. The European Agriculture in the Greenhouse Era. The impacts of Global Warming in the European Agriculture Production, Athens, December 2000
 2. Νέφος το Ακατάλυτο, Εκδόσεις Τζέι&Τζέι Ελλάς, ISBN: 960-8461-23-5, Πειραιάς, 2002
Αρχή
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 1. Ανάπτυξη και εφαρμογή Πολυκριτηριακής μεθοδολογίας, αξιολόγησης, για τον περιφερειακό σχεδιασμό και την χωροθέτηση εγκαταστάσεων υψηλού κινδύνου (1991-1994).
  Εργοδότης: Ευρωπαϊκή Ένωση. Γενική διεύθυνση ΧΙΙ - (Ερεύνα και Tεχνολογία).
  Στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος : STEP.
 2. Επιπτώσεις από την εισαγωγή περιβαλλοντικών τεχνολογιών στον Ελλαδικό χώρο.
  Εργοδότης: Ευρωπαϊκή Ένωση Γεν. Δ/νση ΧΙΙ (Έρευνα και Τεχνολογία) και Γ.Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας (Ελλάς).
  Πρόγραμμα: STRIDE.
 3. Δημιουργία τράπεζας Δεδομένων για το Περιβάλλον στην Ελλάδα
  Εργοδότης: Ευρωπαϊκή Ένωση, Γ.Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας
  Πρόγραμμα: ΕΠΕΤ Ι (1991-1993)
 4. Effectiveness of the EU Environmental Legislation based on limit levels
  Εργοδότης: Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Δ/νση Έρευνας και Τεχνολογίας, 1994-1995
 5. Sustainable Development in the Mediterranean region - Challenges and Policy instrument
  Εργοδότης: Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Δ/νση Έρευνας και Τεχνολογίας, 1995-1996
 6. Assessment of the environmental impact of the CAP in Southern European Member states
  Εργοδότης: European Court of Auditors, November 1996
 7. Reducing emission by cars and other motor vehicles
  Εργοδότης: Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Δ/νση Έρευνας και Τεχνολογίας, STOA, 1996
 8. Consequences of Climate Change for Agricultural Production
  Εργοδότης: Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Δ/νση Έρευνας και Τεχνολογίας, STOA, 1997-1998
 9. Δημιουργία Βάσης Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Δεδομένων στο Περιβάλλον, τις Νέες Τεχνολογίες, τις Ανανεώσιμες μορφές Ενέργειας
  Εργοδότης: Ευρωπαϊκή Ένωση, Γ. Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας, 1998-2000
 10. Ενοποίηση των Αρχαιολογικών Χώρων της Αθήνας - Αποτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Μέτρα Προστασίας
  Εργοδότης: Ευρωπαϊκή Ένωση, Υπουργείο Πολιτισμού, 1997-2000
 11. ECOSTAT - Environment Consolidated Statistical Tools
  Εργοδότης: Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία - Eurostat, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος: Information Society Technologies (IST).
Αρχή
ΤΟΜΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Γνωστικό Αντικείμενο: «Διαχείριση και Πολιτική Περιβάλλοντος».

Αρχή
Επιστροφή στο Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό