Πάντειο Πανεπιστήμιο | Tμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Αντώνης Ροβολής, Eπίκουρος Καθηγητής

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΣΠΟΥΔΕΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΤΟΜΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Όνομα-Επώνυμο Αντώνης Ροβολής
Τηλέφωνο: Τηλ.
e-mail: [email protected]
ΣΠΟΥΔΕΣ
 • Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) London School of Economics.
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (M.A.) Sussex University.
 • Πτυχίο Οικονομικού Τμήματος Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Αρχή
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
 • Σεπτ. 2009- σήμερα: Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικής του Χώρου με έμφαση στην Οικονομική των Αστικών Κέντρων, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο
 • Ιουλ. 2007- Αυγ. 2009: Επίκουρος Καθηγητής Αστικής Οικονομικής Ανάλυσης, Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
 • Οκτ. 2002- Ιουλ. 2007: Λέκτορας Αστικής Οικονομικής Ανάλυσης, Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
 • Οκτ. 2000- έως Σεπτ. 2005: Εντεταλμένος διδασκαλίας στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 • Οκτ. 2000- Σεπτ. 2003: Εντεταλμένος διδασκαλίας (Π.Δ. 407/80) στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Ιαν. 2000-Δεκ. 2000: Επιστημονικός συνεργάτης του Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Ιαν. 1999-Δεκ. 2000: Επιστημονικός συνεργάτης του Πανεπιστήμιου του Λονδίνου (Queen Mary College)
 • 1989-1990: Επιστημονικός συνεργάτης Πάντειο πανεπιστήμιο (Ομάδα Αξιολόγησης Ευρωπαϊκών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, ΜΟΠ, Α΄ ΚΠΣ)
 • 1988-1989: Επιστημονικός συνεργάτης Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο πανεπιστήμιο
Αρχή
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά με Κριτές

 1. (μαζί με Ανδρέα Φειδάκη) “Capital Structure Choice in European Union: Evidence from the Construction Industry” Applied Financial Economics, 2007, Vol.17 (12), pp. 989-1002
 2. (μαζί με Αλεξάνδρα Τραγάκη) “Ethnic Characteristics and Geographical Distribution of Immigrants in Greece” European Urban and Regional Studies, 2006, Vol.13 (2), pp. 99-111
 3. (μαζί με Ματθαίο Λαμπρινίδη και Γιάννη Ψυχάρη) “Regional Allocation of Public Infrastructure Investment: The Case of Greece” Regional Studies, 2005, Vol.39 (9), pp. 1231-1244
 4. (μαζί με Γιώργο Πετράκο και Andres Rodriguez-Pose) “Growth, Integration and Regional Inequality in Europe” Environment and Planning A: Urban & Regional Research, 2005, Vol.37, pp. 1837-1855
 5. (μαζί με Nigel Spence) “Promoting Regional Economic Growth in Greece by Investing in the Public Infrastructure” Environment and Planning C: Government and Policy, 2002, Vol. 20 (3), pp. 393-419
 6. (μαζί με Nigel Spence) “Duality Theory and Cost Function Analysis in a Regional Context: the Impact of Public Infrastructure Capital in the Greek Regions” Annals of Regional Science, 2002, Vol.36 (1), pp. 57-78
 7. (μαζί με Λίζα Τσαλίκη) ‘The Internet as a Tool for Public Policy-Making: Assessing the Central State Initiative in Greece” στο Communications, The European Journal of Communication Research, 1999, Vol.24 (3), pp. 255-275

Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά Επιστημονικά Περιοδικά με Κριτές

 1. “Είναι οικονομική η Οικονομική Ανάλυση του Χώρου; Περιφερειακή Επιστήμη, Οικονομική Γεωγραφία και «Γεωγραφικά Οικονομικά»”, Αειχώρος, τόμος 3, τεύχος 1, σελ. 80-101, 2004 ΧΧΧ
 2. “Ευρωπαϊκές πολιτικές και ευρωπαϊκές περιφέρειες: Προθέσεις και αποτελέσματα”, Αγορά Χωρίς Σύνορα, τόμος 9, τεύχος 1, σελ. 72-87, 2003 [και “Εισαγωγικό Σημείωμα στην Περιφερειακή Ανάπτυξη” στο Αγορά Χωρίς Σύνορα, τόμος 9, τεύχος 1, σελ. 3-4, 2003]
 3. “Νέα Οικονομική Γεωγραφία και άλλες (ξεχασμένες;) εναλλακτικές θεωρητικές προσεγγίσεις: Αναζητώντας ένα θεωρητικό πλαίσιο οικονομικής ανάλυσης του χώρου”, ΤΟΠΟΣ, τόμος 18-19, σελ. 5-16, 2002
Κεφάλαια σε Βιβλία
 1. (μαζί με Αλεξάνδρα Τραγάκη) “The Regional Dimension of Migration in Greece: Spatial Patterns and Causal Factors” in Regional Analysis and Policy: The Greek Experience, eds. H. Coccossis, Y. Psycharis, (Contributions in Economics) Springer, Berlin, 2008.
 2. «Η Νέα Οικονομική Γεωγραφία (ή Γεωγραφικά Οικονομικά)», στο Θ. Τερκενλή, Θ. Ιωσηφίδης, Ι. Χωριανόπουλος, Ανθρωπογεωγραφία: Άνθρωπος, Κοινωνία και Χώρος, Κριτική, Αθήνα, 2007.
 3. “Waste Management costs in Greece: Spatial Patterns and Causal Factors” in Environmental Economics And Investment Assessment, eds. K. Aravossis, E. Kakaras, A. Kungolos, C.A. Brebbia, Transactions of the Wessex Institute, Wessex, 2006.
 4. «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στην Αστική Οικονομική Ανάλυση και την Περιφερειακή Επιστήμη: Η Νέα Οικονομική Γεωγραφία», στο Επιστημονικές Μελέτες προς τιμήν του Καθηγητού Νίκου Ι. Κόνσολα, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Αθήνα, 2005.
 5. «Οικονομική Ανάλυση και Χώρος: Η Νέα Οικονομική Γεωγραφία», στο Α. Κώντη, Χ. Τσαρδανίδη, Διεθνής Πολιτική Οικονομία: Θεωρία, Δομή και Προκλήσεις της Παγκόσμιας Οικονομίας, Παπαζήσης, Αθήνα, 2005.

Συνέδρια

 1. (μαζί με Αλεξάνδρα Τραγάκη) “Understanding where immigrants choose to live: The case of Southern Europe”, 26 International Population Conference, Marrakech 2009
 2. AgglomerationeconomiesandproductivitydifferencesinGreece: Someempiricalevidence” 48 Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ένωσης Περιφερειακής Επιστήμης (Regional Science Association, Λίβερπουλ  2008)
 3. (μαζί με Αλεξάνδρα Τραγάκη) “Immigrantpopulationinanewhost-region: DifferencesandsimilaritiesacrossSouthernEuropeancountries” European Population Conference 2008, Βαρκελώνη [αποδεκτό μετά από κρίση]
 4. (μαζί με Σταμάτη Καλογήρου) “Spatial inequalities of potential factors of well being”, 1st workshop of the Regional Studies Research Network on Geographical Localisation, Intersectoral Reallocation of Labour and Unemployment Differentials (GLUNLAB), 31/10/2008 University of Macedonia, Thessaloniki, Greece
 5. (μαζί με Αλεξάνδρα Τραγάκη) “Immigrant population in Greece Italy and Spain: Is the southern european migration model still valid?” 47 Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ένωσης Περιφερειακής Επιστήμης (RegionalScienceAssociation, Παρίσι  2007) [αποδεκτό μετά από κρίση]
 6. (μαζί με Κάτια Λαζαρίδη) “SpatialVariationofWasteManagementCostsinGreece” 47 Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ένωσης Περιφερειακής Επιστήμης (RegionalScienceAssociation, Παρίσι  2007) [αποδεκτό μετά από κρίση]
 7. (μαζί με Ανδρέα Φειδάκη) “MacroeconomicandMicroeconomicDeterminantsofCapitalStructureChoiceinRealEstateIndustryinNorthAmericaandEuropeanUnion: ADynamicPanelAnalysis” 46 Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ένωσης Περιφερειακής Επιστήμης (RegionalScienceAssociation, Βόλος  2006) [αποδεκτό μετά από κρίση]
 8. (μαζί με Κάτια Λαζαρίδη και Μαργαρίτα Κεχαγιόγλου) “MunicipalSolidWasteCosts: AComparativeAnalysisofLocalAuthorityPoliciesinAttica” 46 Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ένωσης Περιφερειακής Επιστήμης (RegionalScienceAssociation, Βόλος  2006) [αποδεκτό μετά από κρίση]
 9. (μαζί με Αλεξάνδρα Τραγάκη) “ImmigrantPopulationinaNewHost-Region: DifferencesandSimilaritiesAcrossSouthernEuropeancountries” 46 Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ένωσης Περιφερειακής Επιστήμης (RegionalScienceAssociation, Βόλος  2006) [αποδεκτό μετά από κρίση]
 10. (μαζί με Αλεξάνδρα Τραγάκη) “TheRegionalDimensionofMigrationinGreece: SpatialPatternsandCausalFactors” 45 Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ένωσης Περιφερειακής Επιστήμης (RegionalScienceAssociation, Vrije Universiteit, Amsterdam  2005) [αποδεκτό μετά από κρίση]
 11. (μαζί με Γιώργο Πετράκο και Andres Rodriguez-Pose) “Growth, IntegrationandRegionalInequalityinEurope ” 43 Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ένωσης Περιφερειακής Επιστήμης (RegionalScienceAssociation, Jyvaskyla, Finland  2003) [αποδεκτό μετά από κρίση]
 12. (μαζί με Γιάννη Ψυχάρη) “TheSpatialDimensionofRevenueBurden: MappingtheGreekCase” 41 Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ένωσης Περιφερειακής Επιστήμης (RegionalScienceAssociation, Ζάγκρεμπ 2001)
 13. (μαζί με Γιάννη Ψυχάρη) “PublicSectorandRegionalDevelopment: AComparativeStudyofPublicInfrastructureInvestmentandPublicConsumptionSpendinginGreece” 40 Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ένωσης Περιφερειακής Επιστήμης (RegionalScienceAssociation, Βαρκελώνη 2000)
 14. (μαζί με Nigel Spence) “PublicInfrastructureCapital, ScaleEconomiesandReturnstoVariety” 39 Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ένωσης Περιφερειακής Επιστήμης (RegionalScienceAssociation, Δουβλίνο 1999)
 15. (μαζί με Nigel Spence) “DualityTheoryandCostFunctionAnalysisinaRegionalContext: theImpactofPublicInfrastructureCapitalintheGreekRegions” 38 Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ένωσης Περιφερειακής Επιστήμης (RegionalScienceAssociation, Βιέννη 1998)
 16. (μαζί με Κάτια Λαζαρίδη και Δημήτρη Κομίλη) “Συγκριτική ανάλυση και γεωγραφική διαφοροποίηση του κόστους διαχείρισης στερεών αποβλήτων σε αστικούς και αγροτικούς δήμους” 7ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο, Οκτώβριος 2004, Μυτιλήνη. Δημοσιευμένο στον τόμο των πρακτικών του συνεδρίου (τόμος ΙΙ) σελ. 221-228
 17. (μαζί με Σοφία Σκορδίλη και Κωστή Χατζημιχάλη) “Μια πρόταση για την εκτίμηση των συγχρόνων περιφερειακών ανισοτήτων στην Ελλάδα (1990-2001)” 9ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιδρύματος Σάκη Καράγιωργα «Κοινωνική Αλλαγή στη Σύγχρονη Ελλάδα» (Πάντειο Πανεπιστήμιο, Απρίλιος 2003). Δημοσιευμένο στον τόμο των πρακτικών του συνεδρίου σελ. 499-512
 18. (μαζί με Παύλο Δελλαδέτσιμα) “Αγορές Ακινήτων και Ανταγωνιστικότητα των Μητροπολιτικών Οικονομιών” στο διήμερο επιστημονικό συνέδριο Γεωγραφίες της Μητρόπολης, Θεσσαλονίκη, 21-22 Οκτωβρίου 2005
 19. (μαζί με Αλεξάνδρα Τραγάκη) “ Χωρικά πρότυπα περιφερειακής κατανομής αλλοδαπών εργαζομένων από τα Βαλκάνια στην Ελλάδα” 7ο Εθνικό Συνέδριο του Ελληνικού Τμήματος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης, Αθήνα, Μάιος 2005
 20. Ευρωπαϊκές Πολιτικές και Ευρωπαϊκές Περιφέρειες: Προθέσεις και Αποτελέσματα” Ευρωπαϊκή Εταιρεία Περιφερειακής Επιστήμης - Ελληνικό Τμήμα, Ημερίδα, Νοέμβριος 2003, Αθήνα
 21. “Νέα Οικονομική Γεωγραφία και άλλες (ξεχασμένες;) εναλλακτικές θεωρητικές προσεγγίσεις: Αναζητώντας ένα θεωρητικό πλαίσιο οικονομικής ανάλυσης του χώρου”, εθνικό συνέδριο του επιστημονικού περιοδικού ΤΟΠΟΣ «Χώρος και Περιβάλλον: Παγκοσμιοποίηση – Διακυβέρνηση – Βιωσιμότητα» (Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα 2002)
Αρχή
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
 • (μαζί με Πετράκο, Κότιο, Ψυχάρη, Φωτόπουλο, Κουτσιανά, Μπέσσα) “The Regional Impact of the ‘Greece 2004’ Projects”, για Γενική Γραμματεία Ολυμπιακών Αγώνων Υπουργείο Πολιτισμού (2004)
 • (μαζί με Στράτο Αραμπατζή) “BestBusinessWebSites” Επίσημη έκδοση της Ευρωπαiκής Επιτροπής, Νοέμβριος 2000 (European Commission, DG Enterpise), (1999)
 •  (μαζί με Nigel Spence) “ImpactofCommunityEnterprisePolicyonEconomicandSocialCohesion”, Ειδική Μελέτη για την Έκθεση Συνοχής (Cohesion Report, European Commission, DG Regional Policy), (1999)
 • Επιστημονικός συνεργάτης Πάντειο πανεπιστήμιο, Ομάδα Αξιολόγησης Ευρωπαϊκών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, ΜΟΠ, Α΄ ΚΠΣ (1990)
 • Επιστημονικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο πανεπιστήμιο, Μελέτη Χωροθέτησης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (1989)

Άλλες Ερευνητικές Δραστηριότητες

 • Εξωτερικός εξεταστής διδακτορική διατριβή στο τμήμα Γεωγραφίας και Περιβάλλοντος στο London School of Economics το 2007 (13 Σεπτεμβρίου 2007)
 • Εξωτερικός κριτής – ομιλητής στο πρόγραμμα GreenKeys (Urban Green as a Key for Sustainable Cities, project supported by Community Initiative Interreg III B), 2005
 • Εξωτερικός κριτής – ομιλητής στο workshop "Regional Structural Change and Cohesion in Accession Countries" στο Πρόγραμμα του Πέμπτου Πλαισίου Έρευνας και Τεχνολογίας: "EURECO: The impact of European Integration and Enlargement on Regional Structural Change and Cohesion" (Ευρωπαϊκή Επιτροπή), 2004
 • Προσκεκλημένος ομιλητής στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο “Πολεοδομία, Χωροταξία & Περιφερειακή Ανάπτυξη: Σύγχρονες Τάσεις – Νέοι Ερευνητές”, Βόλος 12-14 Μαΐου 2005
 • Συν-διοργανωτής (με Σοφία Σκορδίλη) της Συνάντησης Εργασίας “Χώρος & Οικονομία” στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αρχή
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Κριτής σε επιστημονικά περιοδικά:
Spatial Economic Analysis, Growth and Change, European Urban and Regional Studies, Journal of Ethnic and Migration Studies, Migration Letters, International Journal of Sustainable Development and Planning, Αειχώρος, Αγορά Χωρίς Σύνορα, Γεωγραφίες, Τόπος.

Αρχή
ΤΟΜΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Γνωστικό Αντικείμενο: «Οικονομική του Χώρου με έμφαση στην Οικονομική των Αστικών Κέντρων».
Τομείς Εξειδίκευσης:
Οικονομική Ανάλυση Αγορών Γης και Κατοικίας
Αξιολόγηση Αστικών και Περιφερειακών Υποδομών
Χωρική Κατανομή Μετανάστευσης
Θεωρίες και Εμπειρική Ανάλυση Οικονομικής Ανάπτυξης στον Χώρο
Νέες Τεχνολογίες και Χώρος
Νέα Οικονομική Γεωγραφία

Αρχή
Επιστροφή στο Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό