Μάθημα: Πρότυπα Χωροθέτησης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων
(ΣΤ΄ Εξάμηνο Σπουδών)

 

Διδάσκοντες: Καθηγητής Αθανάσιος Παπαδασκαλόπουλος
  Επίκουρος Καθηγητής Μανώλης Χριστοφάκης

Δομή Μαθήματος - Θεματικές Ενότητες:


Βασικό Διδακτικό Εγχειρίδιο
Παπαδασκαλόπουλος Α., 2009, Πρότυπα και Πολιτικές Περιφερειακής Ανάπτυξης, Β΄ έκδοση, εκδόσεις Διόνικος, Αθήνα.

Εναλλακτικό - Βοηθητικό Σύγγραμμα
Κουρλιούρος Η., 2001, Διαδρομές στις θεωρίες του χώρου. Οικονομικές γεωγραφίες της παραγωγής και της ανάπτυξης, εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.


Αξιολόγηση Μαθήματος:
Προφορική εξέταση στα θέματα της εργασίας και της διδαχθείσας ύλης.


Ανακοινώσεις


 

Επιστροφή στις σελίδες των μαθημάτων.

last updated 1-03-10