ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ:      Αναπλ. Καθηγητής Η. Πλασκοβίτης, και Επίκουρος Καθηγητής Δ. Παπαϊωάννου        


Υλικό


 

Επιστροφή στις σελίδες των μαθημάτων.

last updated 27-11-07