Μάθημα: Περιφερειακός Προγραμματισμός (Η΄ Εξάμηνο Σπουδών)

 

Διδάσκοντες: Καθηγητής Αθανάσιος Παπαδασκαλόπουλος
  Επίκουρος Καθηγητής Μανώλης Χριστοφάκης

Δομή Μαθήματος


Τρόπος Αξιολόγησης
Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.
Στην τελική αξιολόγηση θα ληφθεί υπόψη η συμμετοχή των φοιτητών σε ασκήσεις, που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.


Υλικό


Βασικό Σύγγραμμα
Παπαδασκαλόπουλος Αθ., Χριστοφάκης Μ., 2009, Περιφερειακός Προγραμματισμός, Β΄ Βελτιωμένη Έκδοση, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα.

Εναλλακτικό - Βοηθητικό Σύγγραμμα
Πετράκος Γ., Ψυχάρης Ι., 2004, Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα, εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.


 

 

Επιστροφή στις σελίδες των μαθημάτων.

last updated 17-05-10