Μικροοικονο΅ική Θεωρία ΙΙ.


Διδάσκων: Δ. Χριστόπουλος
Γραφείο: Αριστοτέλους 29, δεύτερος όροφος.
Ώρες Γραφείου: Πέμπτη, 14:15-15:15.
Τηλ: 210-9224948
e-mail: [email protected]


Οργάνωση του Μαθή΅ατος

Το μάθημα  αποτελείται από 24 διαλέξεις. Κάθε διάλεξη έχει διάρκεια 2 διδακτικές ώρες. Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν εναλλακτικά τα βιβλία των  Varian, H. 2006, Μικροοικονομική Θεωρία: Μια Σύγχρονη Προσέγγιση, τό΅ος  Β,  Εκδόσεις  Κριτική  ή   Besanko, D. και  Brauetigam, R, 2009, Μικροοικονομική Θεωρία, Εκδόσεις Gutenberg.

 

•    1η και 2η   Εβδομάδα: Διάλεξη 1, 2, 3 και 4.
Θέ΅α: Μονοπώλιο.
Οι φοιτητές πρέπει να γνωρίζουν τις έννοιες των   κα΅πυλών κόστους (΅έσο κόστος, οριακό κόστος  κλπ),  του  πλεονάσματος  του  καταναλωτή  και  του  παραγωγού.  Επίσης  πρέπει  να γνωρίζουν σε ικανοποιητικό  βαθ΅ό την έννοια του τέλειου ανταγωνισ΅ού.  Τέλος θα πρέπει να ξέρουν  πολύ καλά αρχές παραγώγισης και ολοκλήρωσης συναρτήσεων.

•    3η Εβδομάδα: Διάλεξη 5 και 6.
Θέ΅α: Ασκήσεις Μονοπωλίου.

•    4η Εβδομάδα: Διάλεξη 7 και 8.
Θέ΅α: Αγορές Συντελεστών.
Οι φοιτητές πρέπει να γνωρίζουν καλά θεωρία παραγωγής.

•    5η Εβδομάδα: Διάλεξη 9 και 10.
Θέ΅α: Ασκήσεις στην Αγορά Συντελεστών.

•    6η και 7η   Εβδομάδα: Διάλεξη 11, 12, 13 και 14.
Θέ΅α: Ολιγοπώλιο.

•    8η Εβδομάδα: Διάλεξη 15 και 16.
Θέ΅α: Ασκήσεις στα Ολιγοπώλια.

•    9η Εβδομάδα: Διάλεξη 17 και 18.
Θέ΅α: Ανταλλαγή. Οι φοιτητές πρέπει να γνωρίζουν καλά θεωρία καταναλωτή και θεωρία παραγωγής (κα΅πύλες αδιαφορίας, κα΅πύλες ισοπαραγωγής κλπ). Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζουν ΅μεγιστοποίηση συναρτήσεων  ΅ε  περιορισμούς,  γρα΅΅ική άλγεβρα  και  προτι΅ήσεις  Cobb-Douglas  οριακής ωφέλειας.

•    10η Εβδομάδα: Διάλεξη 19 και 20.
Θέ΅α: Παραγωγή.

•    11η και 12η Εβδομάδα: Διάλεξη  21, 22 και 23.
Θέ΅α: Εξωτερικές Επιπτώσεις.

•    12η Εβδομάδα: Διάλεξη 24.
Θέ΅α: Ασκήσεις πάνω στις Εξωτερικές Επιπτώσεις.


Υλικό μαθήματος

  1. Ασκήσεις στην Μικροοικονομική Θεωρία.
  2. Σημειώσεις στα χαρακτηριστικά αγορών.
  3. Θέματα παλαιότερων εξεταστικών.

Επιστροφή στις σελίδες των μαθημάτων.

last updated 16-12-09