Χρηματοπιστωτικό Σύστημα και Ανάπτυξη

ΔΙΔΑΣΚΩΝ:      Καθηγητής Σ. Λώλος                     


ΥΛΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Λώλος, Σ. (1999), Χρηματοοικονομική Ανάπτυξη και Οικονομική Μεγέθυνση, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΟΠΑ), mimeo, Πάντειο Πανεπιστήμιο.
 2. Θωμαδάκης, Στ. (2001), “Η ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς και η ανάπτυξη της οικονομίας”, Τάσεις - Η ελληνική οικονομία, σελ. 168-9.
 3. Λώλος, Σ. (1999), Το ζήτημα της Χρηματοοικονομικής Απελευθέρωσης, ΤΟΠΑ, mimeo, Πάντειο Πανεπιστήμιο.
 4. Λώλος, Σ. (1999), Τάσεις και εξελίξεις στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, ΤΟΠΑ, mimeo, Πάντειο Πανεπιστήμιο.
 5. Lolos, S. (2000), Developments and Prospects of Financial Markets, ΤΟΠΑ, mimeo, Πάντειο Πανεπιστήμιο, March.
 6. Λώλος, Σ. (1999), Σύγκριση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος με τα αντίστοιχα άλλων ευρωπαϊκών χωρών, ΤΟΠΑ, mimeo, Πάντειο Πανεπιστήμιο.
 7. Lolos, S. (1999), On the Structure of EU Financial System, ΤΟΠΑ, mimeo, Πάντειο Πανεπιστήμιο, May.
 8. Χαρδούβελης, Γκ. (2000), “Συγχωνεύσειςeεξαγορές και οι ελληνικές τράπεζες”, Τάσεις - Η ελληνική οικονομία, σελ. 146-157.
 9. Τραυλός, Ν. Γ. (2001), “Η ανάπτυξη συστημάτων εταιρικής διακυβέρνησης στις κεφαλαιαγορές”, Τάσεις - Η ελληνική οικονομία, σελ. 170-182.
 10. Lolos, S. (1999), Effects of EMU on the EU Banking Systems, ΤΟΠΑ, mimeo, Πάντειο Πανεπιστήμιο, May.
 11. Lolos, S. (1999), The process of the European Monetary Unification (EMU), ΤΟΠΑ, mimeo, Πάντειο Πανεπιστήμιο, April.
 12. Issing, O. (1998), The European Central Bank at the eve of EMU, Speech at the London School of Economics (26 November), European Central Bank, Frankfurt.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


 

 

Επιστροφή στις σελίδες των μαθημάτων.

last updated 26-1-12