ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ι. Ψυχάρης, Αν. Καθηγητής, Εμ. Χριστοφάκης, Επ. Καθηγητής
ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ: Πέμπτη 12.00-14.00 (Ι. Ψυχάρης), Παρασκευή 10.00-12.00 (Μ. Χριστοφάκης)             


Ανακοινώσεις


Βιβλιογραφία

Πετράκος Γιώργος και Ψυχάρης Γιάννης (2004) Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.
Λώλος Σ. (2008), Οι Ελληνικές Περιφέρειες: οικονομική σύγκλιση και συνοχή, Εκδόσεις Gutenberg.
Λαμπριανίδης Λ. (2001) Οικονομική Γεωγραφία, Αθήνα: Πατάκης.
Κόνσολας Ν. (1997), Σύγχρονη Περιφερειακή Οικονομική Πολιτική, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα
Χατζημιχάλης Κ. (1992) (επιμέλεια), Περιφερειακή Ανάπτυξη και Πολιτική, Εξάντας, Αθήνα.
Λαγός Δ. (2007), Θεωρίες Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης, εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.
Πολύζος Σ. (2011), Περιφερειακή Ανάπτυξη, εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.
Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2002), Πρώτη Έκθεση Προόδου Σχετικά με την Οικονομική και Κοινωνική Συνοχή, Βρυξέλλες: COM(2002) 46.
Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2003), Δεύτερη Έκθεση Προόδου Σχετικά με την Οικονομική και Κοινωνική Συνοχή, Βρυξέλλες: COM(2003) 34.
Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2005), “Νέα εταιρική σχέση για τη συνοχή σύγκλιση ανταγωνιστικότητα συνεργασία”, Τρίτη έκθεση για την οικονομική και κοινωνική συνοχή, Luxemburg.
Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2007), Τέταρτη Έκθεση Προόδου Σχετικά με την Οικονομική και Κοινωνική Συνοχή, Βρυξέλλες: COM(2007) 273 .
Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2010), Πέμπτη Έκθεση Προόδου Σχετικά με την Οικονομική, Κοινωνική και Εδαφική Συνοχή, Βρυξέλλες: COM(2010) 642.

 


 

Επιστροφή στις σελίδες των μαθημάτων.

last updated 28-4-11