Πάντειο Πανεπιστήμιο | Tμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πρόγραμμα Σπουδών | Περιεχόμενο Μαθήματος
OIKONOMIKH ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
Κωδικός Αριθμός: 800007
Εξάμηνο Σπουδών: B'
Διδάσκουσες:

Επίκουρη Καθηγήτρια Ο. Γιώτη-Παπαδάκη

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:  

Στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές εισαγωγικές γνώσεις γύρω από τις έννοιες του χώρου και τις οικονομικές και κοινωνικές συνιστώσες του. Επιπλέον, το μάθημα εισάγει συνοπτικά στις θεωρίες περιφερειακής ανάπτυξης, διακρίνοντας ανάμεσα σε δύο βασικές ομάδες: α) τις θεωρίες αυτοεξισορρόπησης και προσωρινών ανωμαλιών της αγοράς και β) τις θεωρίες ανισορροπίας και υπανάπτυξης.

Oι βασικές ενότητες είναι:

 1. Εισαγωγή στην οικονομική γεωγραφία.
  • Χωρική ανάλυση
  • Οικολογική προσέγγιση
  • Κοινωνιολογική άποψη
  • Οικονομική οργάνωση
 2. Γεωγραφία του πληθυσμού.
 3. Αγροτική γεωγραφία.
 4. Γεωγραφία της βιομηχανίας.
 5. Εμπόριο μεταφορές τουρισμός.
 6. Παγκόσμια οικονομική γεωγραφία.
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ:

Λ. Λαμπρινιδης : «Στοιχεία Οικονομικής Γεωγραφίας», Eκδόσεις Παρατηρητής, 1992.
MAX DERRUAU: «Ανθρωπογεωγραφία».

Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών: Β εξάμηνο