| |
|
|
Νέα
  Ανακοινώσεις
    Νέες θέσεις
    Συνέδρια
     
Το τμήμα
  Ιστορία
    Σκοπός
    Τομείς
    Φοιτητική μέριμνα
    Χάρτης
    Χρήσιμα τηλέφωνα
     
Φοιτητές
    Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών
    Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών
     
Διδακτικό προσωπικό
    Διοικητικά όργανα
    Διδακτικό ερευνητικό προσωπικό
     
Ερευνητικά προγράμματα
     
Επιστημονικά Ινστιτούτα
     
Εργαστήριο υπολογιστών
   
Προπτυχιακοί φοιτητές
Πρόγραμμα Σπουδών
Α' ΕΞΑΜΗΝΟ
Β' ΕΞΑΜΗΝΟ
Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ
Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ
Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ
ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ
Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ
Η' ΕΞΑΜΗΝΟ
   
Α' ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΩΡΕΣ): 4  
1) ΠΕΡ

Εισαγωγή στην Περιφερειακή Επιστήμη
Επίκουρος Καθηγητής Εμμ. Χριστοφάκης

2) ΟΙΚ

Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία Ι
Λέκτορας Ι. Κεραμίδου

3) ΟΙΚ

Στατιστική Ι
Καθηγητής Σ.K. Pίτσαρντσον

4) ΟΙΚ

Μαθηματικά Ι
Καθηγητής Α. Τασόπουλος
Λέκτορας Α. Μιμής

5) ΠΕΡ

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα
Καθηγητής Α. Τασόπουλος,
Λέκτορας Β. Αρακελιάν

 
Β' ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΩΡΕΣ): 4  
1) ΟΙΚ

Οικονομική των Επιχειρήσεων και Λογιστική
Επίκουρος Καθηγητής Κ. Λιάπης

 
2) ΠΕΡ

Στατιστική ΙΙ
Καθηγητής Σ.K. Pίτσαρντσον

 
3) ΠΕΡ

Μαθηματικά ΙΙ
Καθηγητής Α. Τασόπουλος
Λέκτορας Α. Μιμής

 
4) ΠΕΡ

Οικονομική και Αστική Γεωγραφία
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια O. Γιώτη-Παπαδάκη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Λ. Σαπουνάκη-Δρακάκη

 
5) ΟΙΚ

Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία ΙΙ
Επίκουρος Καθηγητής Γρ. Σιουρούνης

 
 
Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΩΡΕΣ): 4  
1) ΠΕΡ

Ανάλυση Τόπου Εγκατάστασης
Καθηγήτρια Α. Λυμπεράκη,
Αναπληρωτής Καθηγητής K. Mπίθας

 
2) ΠΕΡ

Χωροταξία
Επίκουρη Καθηγήτρια Σ.-Σ. Κυβέλου-Χιωτίνη

 
3) ΟΙΚ

Μικροοικονομική Θεωρία Ι
Καθηγητής Θ. Παλάσκας
Επίκουρος Καθηγητής Χ. Στοφόρος

 
4) ΟΙΚ

Οικονομική της Εργασίας και Πολιτική Εργατικού Δυναμικού
Καθηγητής A. Δεδουσόπουλος

 
5) ΟΙΚ

Οικονομική Ανάπτυξη Ι
Επίκουρος Καθηγητής Χ. Στοφόρος

 
 
Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΩΡΕΣ): 4  
1) ΠΕΡ

Περιφερειακή Οικονομική Πολιτική
Αναπληρωτής Καθηγητής Ι. Ψυχάρης
Επίκουρος Καθηγητής Εμμ. Χριστοφάκης

 
2) ΠΕΡ

Οικονομική Αστικών Κέντρων
Επίκουρος Καθηγητής Α. Ροβολής

 
3) ΟΙΚ

Δημόσια Οικονομική: Οικονομικές Λειτουργίες του Κράτους
Λέκτορας Ι. Κεραμίδου

 
4) ΟΙΚ

Οικονομική Ανάπτυξη ΙΙ
Αναπληρωτής Καθηγητής Δ. Χριστόπουλος

 
5) ΟΙΚ

Ποσοτικές Μέθοδοι Οικονομικής Ανάλυσης
Καθηγητής Θ. Παλάσκας
Επίκουρος Καθηγητής Χ. Στοφόρος

 
     
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ (Επιλογή 2) – ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΩΡΕΣ): 4
1) ΟΙΚ

Αρχές Συνταγματικού Δικαίου και Συνταγματικό Οικονομικό Δίκαιο
Χρ. Μουκίου (Γενικό Τμήμα Δικαίου)

 
2) ΠΕΡ

Οικονομική Θεωρία από την Σκοπιά του Φύλου: Γυναίκες, Οικονομική Θεωρία και Πολιτικές
Καθηγήτρια Α. Λυμπεράκη

 
3) ΟΙΚ

Οικονομική Ιστορία
Επίκουρος Καθηγητής Ζ.Μαθάς-Δεμαθάς

 
4) OIK

Γενική Λογιστική
Επίκουρος Καθηγητής Κ. Λιάπης

 
5) ΟΙΚ

Αγροτική Οικονομική Πολιτική
Επίκουρος Καθηγητής Χ. Στοφόρος

 
6) ΟΙΚ

Σχολές Οικονομικής Σκέψης Ι
Λέκτορας Ι. Κεραμίδου

 
 
Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΩΡΕΣ): 4  
1) ΠΕΡ

Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης
Καθηγητής A. Παπαδασκαλόπουλος

 
2) ΠΕΡ

Πολιτική Μεταφορών
Αναπληρωτής Καθηγητής Κ. Μπίθας
Επίκουρος Καθηγητής Εμμ. Χριστοφάκης

 
3) ΟΙΚ

Δημοσιονομική Θεωρία και Πολιτική Ι (Διδάσκων σύμφωνα με το Π.Δ.407/80)

 
4) ΠΕΡ

Οικονομετρία
Επίκουρος Καθηγητής A. Kαραγάνης

 
     
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ (Επιλογή 2) – ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΩΡΕΣ): 4
1) ΠΕΡ

Διαχείριση Φυσικών και Ενεργειακών Πόρων
(Δεν θα διδαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011)

 
2) ΟΙΚ

Οικονομικοί Θεσμοί και Πολιτικές της Ε.Ε.
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ο. Γιώτη-Παπαδάκη

 
3) ΟΙΚ

Εφαρμοσμένη Στατιστική
Καθηγητής Σ-Κ. Ρίτσαρντσον

 
4) ΟΙΚ

Σχολές Οικονομικής Σκέψης II
Επίκουρη Καθηγήτρια Αικ. Φωτεινοπούλου

 
5) ΠΕΡ

Εισαγωγή στην Επιστήμη του Περιβάλλοντος
Επίκουρος Καθηγητής Δ. Παπαϊωάννου

 
6) ΠΕΡ

Οικονομική Ιστορία των Πόλεων και των Περιφερειών
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Λ. Σαπουνάκη-Δρακάκη

 
7) ΟΙΚ

Λογιστική Εταιρειών
Επίκουρος Καθηγητής Κ. Λιάπης

 
8) ΟΙΚ

Ειδικά Θέματα της Οικονομικής της Εργασίας
Καθηγητής Α. Δεδουσόπουλος

 
9) ΟΙΚ

Χρηματοπιστωτικό Σύστημα και Ανάπτυξη
Καθηγητής Σ.-Ε. Λώλος

 
10) ΠΕΡ

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Περιφερειακή Ανάλυση
Λέκτορας Α. Μιμής

 
 
ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΩΡΕΣ): 4  
1) ΠΕΡ

Περιφερειακή Οικονομική Ανάλυση
Αναπληρωτής Καθηγητής Ι. Ψυχάρης

 
2) ΠΕΡ

Πολιτική Περιβάλλοντος
Επίκουρος Καθηγητής Δ. Παπαϊωάννου,
Αναπληρωτής Καθηγητής Κ. Μπίθας

 
3) ΟΙΚ

Δημοσιονομική Θεωρία και Πολιτική ΙΙ
Επίκουρος Καθηγητής Γρ. Σιουρούνης

 
4) ΟΙΚ

Διεθνής Οικονομική
Επίκουρος Καθηγητής Γρ. Σιουρούνης

 
     
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ (Επιλογή 2) – ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΩΡΕΣ): 4
1) ΠΕΡ

Περιφερειακή Διοίκηση & Τοπική Αυτοδιοίκηση
Καθηγητής Κ. Αθανασόπουλος

 
2) ΠΕΡ

Προγράμματα Η/Υ στη Γεωγραφική Ανάλυση
Λέκτορας Α. Μιμής

 
3) ΠΕΡ

Πρότυπα Χωροθέτησης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων
Καθηγητής Α. Παπαδασκαλόπουλος,
Επίκουρος Καθηγητής Εμμ. Χριστοφάκης

 
4) ΟΙΚ

Θεωρίες Απασχόλησης και Ανεργίας
Καθηγητής Α. Δεδουσόπουλος

 
5) ΟΙΚ

Τεχνολογική Πρόοδος και Οικονομική Ανάπτυξη
Αναπλ. Καθηγητής Δ. Χριστόπουλος

 
6) ΠΕΡ

Ιστορία Θεωριών του Χώρου
Επικ. Καθηγητής Ζ. Μαθάς-Δεμαθάς

 
7) ΠΕΡ

Εφαρμοσμένη Οικονομετρία
Επίκουρος Καθηγητής Α. Καραγάνης

 
8) ΠΕΡ

Χωρικός σχεδιασμός και βιώσιμη ανάπτυξη: πολιτικές, μέθοδοι και εργαλεία
Επίκουρη Καθηγήτρια Σ.-Σ. Κυβέλου-Χιωτίνη

 
9) ΟΙΚ

Οικονομικές Κρίσεις και Θεσμοί
Λέκτορας Ι. Κεραμίδου

 
 
Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΩΡΕΣ): 4  
1) ΠΕΡ

Πολεοδομική Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική
Επίκουρη Καθηγήτρια Σ.-Σ. Κυβέλου-Χιωτίνη

 
2) ΠΕΡ

Πολιτιστική Ανάπτυξη και Πολιτική
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Λ. Σαπουνάκη-Δρακάκη Επίκουρος Καθηγητής Α. Ροβολής

 
3) ΟΙΚ

Βιομηχανική Οικονομική και Πολιτική
Καθηγητής Θ. Παλάσκας

 
4) ΟΙΚ

Μακροοικονομική Πολιτική
Καθηγητής Μ. Λαμπρινίδης

 
     
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ (Επιλογή 2) – ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΩΡΕΣ): 4
1) ΠΕΡ

Περιφερειακή Διάχυση Τεχνολογίας
Καθηγήτρια Α. Λυμπεράκη

 
2) ΟΙΚ

Παραγωγικές Διαδικασίες Μικρής Κλίμακας
Επίκουρος Καθηγητής Ζ.Μαθάς-Δεμαθάς

 
3) ΠΕΡ

Αξιολόγηση Περιφερειακών Προγραμμάτων και Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Αναπλ. Καθηγητής Δ. Παπαϊωάννου

 
4) ΠΕΡ

Οικονομική Περιβάλλοντος
Αναπληρωτής Καθηγητής Κ. Μπίθας

 
5) ΟΙΚ

Λογιστικό Σχέδιο
Επίκουρος Καθηγητής Κ. Λιάπης

 
6) ΠΕΡ

Κεφαλαιαγορά-Χρηματαγορά
Καθηγήτρια Α. Λυμπεράκη,
Επίκουρος Καθηγητής Α. Καραγάνης

 
7) ΠΕΡ

Περιφερειακή Ανάπτυξη και Υποδομές
Αναπληρωτής Καθηγητής Η. Πλασκοβίτης

 
8) ΠΕΡ

Μέθοδοι Ανάλυσης Περιφερειακών Δεδομένων
Καθηγητής Α. Τασόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής Ι. Ψυχάρης

 
 
Η' ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΩΡΕΣ): 4  
1) ΠΕΡ

Περιφερειακή Πολιτική Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ο. Γιώτη-Παπαδάκη

 
2) ΠΕΡ

Περιφερειακός Προγραμματισμός
Καθηγητής Α. Παπαδασκαλόπουλος
Επίκουρος Καθηγητής Εμμ. Χριστοφάκης

 
3) ΟΙΚ

Ελληνική Οικονομία
Καθηγητής Μ. Λαμπρινίδης
Καθηγητής Σ-Ε. Λώλος

 
4) ΟΙΚ

Θέματα Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής
Καθηγητής Μ. Λαμπρινίδης

 
     
ΠPΟΑΙΡΕΤΙΚΑ (Επιλογή 2) – ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΩΡΕΣ): 4
1) ΠΕΡ

Πολιτιστική Ανάπτυξη: Διεθνής και Ευρωπαϊκή Διάσταση
Λέκτορας Ζ. Μολφέτα-Φωτιάδη

 
2) ΠΕΡ

Πολιτική Γης και Κατοικίας
Επίκουρη Καθηγήτρια Σ. Κυβέλου-Χιωτίνη
Επίκουρος Καθηγητής Α. Ροβολής

 
3) ΟΙΚ

Πληροφορική και Οικονομία
Λέκτορας Β. Αρακελιάν

 
4) ΟΙΚ

Θέματα Κλαδικής Οικονομικής Ανάλυσης
Επίκουρη Καθηγήτρια Αικ. Φωτεινοπούλου

 
5) ΟΙΚ

Πολιτικές Απασχόλησης και Μέθοδοι Αξιολόγησης.
Καθηγητής Α. Δεδουσόπουλος
Λέκτορας Β. Αρακελιάν

 
6) ΠΕΡ

Χωρική Ανάλυση Υπηρεσιών
Λέκτορας Ζ. Μολφέτα -Φωτιάδη

 
7) ΠΕΡ

Ελληνική Περιφερειακή Πολιτική
Καθηγητής Κ. Αθανασόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής Ι. Ψυχάρης

 
8) ΟΙΚ

Eιδικά Θέματα Μακροοικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής
(Δεν θα διδαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010)

 
9) ΠΕΡ

Περιβαλλοντική Ιστορία και Πολιτική
Λέκτορας Ζ. Μολφέτα-Φωτιάδη
Επίκουρος Καθηγητής Δ. Παπαϊωάννου

 
webmaster: [email protected]
Πάντειο Πανεπιστήμιο