Πάντειο Πανεπιστήμιο | Tμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πρόγραμμα Σπουδών | Περιεχόμενο Μαθήματος
EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Κωδικός Αριθμός: 800064
Εξάμηνο Σπουδών: Η'
Διδάσκοντες: Καθηγητής M. Λαμπρινίδης,
Αναπληρωτής Kαθηγητής Σ.E. Λώλος
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:  

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση των κυριότερων εξελίξεων στην ελληνική οικονομία κατά τη μεταπολεμική περίοδο, κυρίως σε μακροοικονομικό επίπεδο. Οι βασικές θεματικές ενότητες του μαθήματος είναι:

 • Οι φάσεις ανάπτυξης και στασιμότητας/κρίσης της ελληνικής οικονομίας.
 • Εξέλιξη των μακροοικονομικών μεγεθών.
 • Η διάρθρωση (δομή) της ελληνικής οικονομίας και οι μεταβολές της.
 • Παράγοντες δυναμισμού και αίτια της κρίσης της ελληνικής οικονομίας.
 • Ο ρόλος της οικονομικής πολιτικής.
 • Η βιομηχανική πολιτική στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
 • Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και ελληνική οικονομία:
 • Σύγκλιση της ελληνικής οικονομίας
 • Αλλαγές στην οικονομική πολιτική
 • Δημοσιονομικοί περιορισμοί
 • Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ:

Φάκελλος άρθρων και σημειώσεων

Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών: Η εξάμηνο