Πάντειο Πανεπιστήμιο | Tμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πρόγραμμα Σπουδών | Περιεχόμενο Μαθήματος
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κωδικός Αριθμός: 800052
Εξάμηνο Σπουδών: Z'
Διδάσκουσες: Επίκ. Καθηγήτρια Λ. Σαπουνάκη-Δρακάκη
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:  

Ι. Θεωρία και πολιτική της πολιτιστικής ανάπτυξης

  1. Η σημασία της πολιτιστικής ανάπτυξης στη συνολική αναπτυξιακή διαδικασία.
  2. Πολιτιστικός προγραμματισμός.
  3. Κύριοι σκοποί της πολιτιστικής πολιτικής.
  4. Τα μέσα της πολιτιστικής πολιτικής.
  5. Βασικές κατευθύνσεις της πολιτιστικής διοίκησης.

ΙΙ. Η πολιτιστική πολιτική στην Ελλάδα

  1. Ιστορική θεώρηση.
  2. Το Υπουργείο Πολιτισμού και οι άλλοι δημόσιοι και ιδιωτικοί πολιτιστικοί φορείς. Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  3. Πολιτιστικός προγραμματισμός από τη μεταπολίτευση ως σήμερα
  4. Το πρόβλημα της πολιτιστικής αποκέντρωσης.
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ:

Θ. ΚΟΝΣΟΛΑ: «Θέματα Πολιτιστικής Πολιτικής», Πανεπιστημιακές Παραδόσεις.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών: Z εξάμηνο