Πάντειο Πανεπιστήμιο | Tμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πρόγραμμα Σπουδών | Περιεχόμενο Μαθήματος
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κωδικός Αριθμός: 800018
Εξάμηνο Σπουδών: Ε'
Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Α. Καραγάνης
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:  
  1. Αντικείμενο της Οικονομετρίας
  2. Οικονομικές Μέθοδοι – Απλή παλινδρόμηση
  3. Κριτήριο αξιολόγησης οικονομετρικών εκτιμήσεων
  4. Πολλαπλή παλινδρόμηση – Προβλήματα εκτιμήσεως
  5. Μορφές των μεταβλητών – Oικονομετρικά συστήματα
  6. Εκτίμηση συστημάτων εξισώσεων
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ:

Γ. ΧΡΗΣΤΟΥ: «Εισαγωγή στην Οικονομετρία», τόμος Α και Β, Gutenberg

Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών: Ε εξάμηνο