Πάντειο Πανεπιστήμιο | Tμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πρόγραμμα Σπουδών | Περιεχόμενο Μαθήματος
ΠEPIBAΛΛONTIKH IΣTOPIA & ΠOΛITIKH
Κωδικός Αριθμός: 800081
Εξάμηνο Σπουδών: Η'
Διδάσκοντες: Επίκουρη Καθηγήτρια Λ. Σαπουνάκη-Δρακάκη,
Eπίκουρος Kαθηγητής Δ. Παπαϊωάννου
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:  

Tο μάθημα εξετάζει όχι μόνο τις τεχνικές λύσεις στο θέμα του ελέγχου της ρύπανσης, αλλά και τα θέματα πολιτικής μέσα από ιστορική ανάλυση, που ανακύπτουν από την αλληλεπίδραση μεταξύ της δημόσιας υγείας, της ποιότητας του περιβάλλοντος και των δυσκολιών και προβλημάτων ελέγχου της υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Kαι όλα αυτά μέσα από ένα ευρύτερο υπόβαθρο αλλαγών στις πολιτιστικές και επαγγελματικές αξίες

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ:

Θα ανακοινωθούν από τον διδάσκοντα.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών: Η εξάμηνο