Πάντειο Πανεπιστήμιο | Tμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πρόγραμμα Σπουδών | Περιεχόμενο Μαθήματος
OIKONOMIKH ANAΠΤΥΞΗ ΙΙ
Κωδικός Αριθμός: 800022
Εξάμηνο Σπουδών: Δ'
Διδάσκοντες: Επικ. Καθηγητής Δ. Χριστόπουλος
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:  

Το μάθημα αυτό είναι ουσιαστικά συνέχεια του μαθήματος της οικονομικής ανάπτυξης του Γ' εξαμήνου και εξετάζει τις θεωρίες που έχουν προταθεί για τη διερεύνηση των αιτιών της υπανάπτυξης και των πολιτικών για το ξεπέρασμά της. Το περιεχόμενο του μαθήματος αναλύεται στις ακόλουθες ενότητες:

  • Οι θεωρίες κοινωνικού προσδιορισμού.
  • Οι θεωρίες του οικονομικού δυαδισμού. Τα υποδείγματα του W. Lewis και του Fei-Ranis.
  • Το γεωργικό πλεόνασμα και ο ρόλος του στην εκβιομηχάνιση.
  • Οι θεωρίες της φτώχειας. Αδιαιρετότητα και η θεωρία της μεγάλης ώθησης. Ο φαύλος κύκλος της φτώχειας.
  • Ισόρροπη και μη ισόρροπη μεγέθυνση. Η προσέγγιση της μεγεθύνσεως με ισότητα. Οι στρατηγικές ενάντια στη φτώχεια.
  • Οι κλασικές θεωρίες του Ιμπεριαλισμού.
  • Η στρουκτουραλιστική θεώρηση. Η εξωτερική εξάρτηση.
  • Νεομαρξιστικές θεωρίες (Baran, Frank, Eμμανουήλ, Amin).
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ:

Π. ΡΕΠΠΑΣ: “Οικονομική Ανάπτυξη: Θεωρίες και Στρατηγικές”, Β΄ έκδοση, Τόμος Β, εκδόσεις Παπαζήση 2002-03.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών: Δ εξάμηνο