Πάντειο Πανεπιστήμιο | Tμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πρόγραμμα Σπουδών | Περιεχόμενο Μαθήματος
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ
Κωδικός Αριθμός: 800058
Εξάμηνο Σπουδών: ΣΤ'
Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Α. Καραγάνης
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:  
  1. Εισαγωγή στην οικονομετρία – οικονομικά, οικονομετρικά υποδείγματα – απλή, πολλαπλή παλινδρόμηση.
  2. Αξιολόγηση εκτιμήσεων – προβλήματα εκτιμήσεων.
  3. Μορφές μακροοικονομικών υποδειγμάτων.
  4. Υποδείγματα Klein και Morishima – Saito.
  5. Eλληνικά μακροοικονομικά υποδείγματα.
  6. Προβλέψεις και αξιολόγηση οικονομετρικών υποδειγμάτων.
  7. Οικονομετρία και οικονομική πολιτική.
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ:

Α. ΚΙΝΤΗΣ: «Εφαρμοσμένη Οικονομετρία», Gutenberg.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών: ΣΤ εξάμηνο