Πάντειο Πανεπιστήμιο | Tμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πρόγραμμα Σπουδών | Περιεχόμενο Μαθήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ & ΛOΓIΣTIKH
Κωδικός Αριθμός: 800011
Εξάμηνο Σπουδών: B'
Διδάσκων:

Κ. Λιάπης (Διδάσκων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:  
 1. Εισαγωγή στη θεωρία της οικονομικής μονάδας.
 2. Το κύκλωμα παραγωγής.
 3. Παραγωγικότητα – Αποδοτικότητα.
 4. Πηγές κεφαλαίων.
 5. Κόστος κεφαλαίου.
 6. Kεφαλαιϊκή διάρθρωση.
 7. Χρηματοδότηση επενδύσεων.
 8. Βασικές τεχνικές αξιολογήσεως.
 9. Βασικές λογιστικές έννοιες και τεχνικές.
 10. Χρήστες της λογιστικής πληροφορίας και λογιστικό πληροφοριακό σύστημα.
 11. Χρηματοοικονομικές εκθέσεις.
 12. Ανάλυση και ερμηνεία των λογιστικών εκθέσεων.
 13. Χρηματικές και κεφαλαιϊκές ροές.
 14. Βασικές έννοιες κόστους.
 15. Κατηγορίες κόστους και στοιχεία κοστολόγησης.
 16. Ανάλυση νεκρού σημείου.
 17. Προϋπολογισμοί – απολογισμοί.
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ:

Έλλη Βασιλάτου-Θανοπούλου : «Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Λογιστική. Θεμελιώδεις Λογιστικές Έννοιες» τεύχος Β' Εκδόσεις Ευγ. Μπένου, 1996.
Κ.Λιάπης : «Βασικά Στοιχεία Οικονομικής των Επιχειρήσεων» Σημειώσεις.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών: Β εξάμηνο