Πάντειο Πανεπιστήμιο | Tμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πρόγραμμα Σπουδών | Περιεχόμενο Μαθήματος
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Κωδικός Αριθμός: 800055
Εξάμηνο Σπουδών: Z'
Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Α. Λυμπεράκη
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:  
  1. Tεχνολογική αλλαγή και παραγωγική ανασυγκρότηση (η κρίση του φορντισμού, η μεταφορντική ευέλικτη επιχείρηση, τα δίκτυα συνεργαζομένων επιχειρήσεων, το ιαπωνικό υπόδειγμα επιχείρησης, οι βιομηχανικές συνοικίες).
  2. Tεχνολογική αλλαγή και απασχόληση (νέες τάσεις, παλιές ρυθμίσεις, θεσμοί υπό αμφισβήτηση και προοπτικές της εργασίας).
  3. H γεωγραφική διάσταση της παραγωγικής και εργασιακής αναδιάρθρωσης (παλιά και νέα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα γεωγραφικών περιφερειών, παγκοσμιοποίηση και αποκέντρωση, η πίεση στο εθνικό κράτος και οι ευκαιρίες της τοπικής/περιφερειακής αυτοδιοίκησης).
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ:

Α. ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ & Α. ΜΟΥΡΙΚΗ, 1996, «H Aθόρυβη Eπανάσταση: Νέες Μορφές Οργάνωσης της Παραγωγής και της Εργασίας», Aθήνα, Gutenberg.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών: Z εξάμηνο