Πάντειο Πανεπιστήμιο | Tμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πρόγραμμα Σπουδών | Περιεχόμενο Μαθήματος
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Κωδικός Αριθμός: 800092
Εξάμηνο Σπουδών: Ε'
Διδάσκων: Κ. Λιάπης (Διδάσκων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80)
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:  

Λογιστική Εμπορικών Εταιριών: Ομόρρυθμης Εταιρίας, Ετερόρρυθμης Εταιρίας, Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης, Ανώνυμης Εταιρίας, κ.ά.

Ειδικές γνώσεις: Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων, Στοιχεία Φορολογικού Αστικού και Εμπορικού Δικαίου.

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ:

Β. Σαρσέντη και Α. Παπαναστασίου,1993, «Λογιστική Εταιρειών», Εκδόσεις Σταμούλης.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών: Ε εξάμηνο