| |
|
|
Νέα
  Ανακοινώσεις
    Νέες θέσεις
    Συνέδρια
     
Το τμήμα
  Ιστορία
    Σκοπός
    Τομείς
    Φοιτητική μέριμνα
    Χάρτης
    Χρήσιμα τηλέφωνα
     
Φοιτητές
    Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών
    Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών
     
Διδακτικό προσωπικό
    Διοικητικά όργανα
    Διδακτικό ερευνητικό προσωπικό
     
Ερευνητικά προγράμματα
     
Επιστημονικά Ινστιτούτα
     
Εργαστήριο υπολογιστών
   
Χρήσιμα τηλέφωνα
Γραμματεία Τμήματος
Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71, ΑΘHNA - τηλ:. 9201425-26-27, fax: 9229312,
e-mail: regioecon at panteion.gr
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό
Όνομα
Γραφείο
Ώρες Υποδοχής
e-mail (@panteion.gr)
τηλέφωνο (210-)
Β. Αρακελιάν, Λέκτορας
Νέο κτίριο, Ζ16, 7ος ορ.
Παρασκευή 17-18 & οποιαδήποτε άλλη μέρα μετά από συν/νόηση
Γετίμης Παναγιώτης, Καθηγητής
Αναστολή καθηκόντων
Γιώτη-Παπαδάκη Όλγα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Νέο κτίριο, Ζ13, 7ος ορ.
Δευτέρα 13-14
9201857
Δεδουσόπουλος Απόστολος, Καθηγητής
Αριστ. 29, 1ος ορ.
Μια ώρα πριν και μετά τις ώρες διδασκαλίας.
9200000
Καραγάνης Αναστάσιος, Επίκουρος Καθηγητής
Αριστ. 29, 3ος ορ.
Τρίτη 19-20
9230779
Κεραμίδου Ιωάννα, Λέκτορας
Αριστ. 29, 2ος ορ.
Τετάρτη 13-14 & Πέμπτη 14-15
9222913
Κυβέλου-Χιωτίνη Στέλλα-Σοφία, Επίκουρη Καθηγήτρια Αριστ. 29, 1ος ορ.
Τρίτη 14-15 & Τετάρτη 16-17
9236206
Λιάπης Κ., Επίκουρος Καθηγητής
Νέο κτίριο, Ζ18, 7ος ορ.
Τρίτη & Παρασκευή 10-14
Λυμπεράκη Αντιγόνη, Καθηγήτρια
Νέο κτίριο, Ζ10, 7ος ορ.
9201861
Λώλος Σαράντης-Ευάγγελος Καθηγητής
Νέο κτίριο, Ζ15, 7ος ορ.
Τετάρτη 15-16 & Πέμπτη 13-14
9201855
Μιμής Άγγελος, Λέκτορας
Αριστ. 29, 2ος ορ.
Τετάρτη & Παρασκευή 12-13
9248791
Μπίθας Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Νέο κτίριο, Ζ12, 7ος ορ.
9201858
Παλάσκας Θεοδόσιος, Καθηγητής
Αριστ. 29, 3ος ορ.
Παρασκευή 17-19
9229315
Παπαδασκαλόπουλος Αθανάσιος, Καθηγητής
Λ. Συγγρού 130, 1ος ορ.
Τρίτη 12-14 & Παρασκευή 11-12
9248680, 9220865
Παπαιωάνου Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής
Αριστ. 29, 3ος ορ.
Δευτέρα 14-16
9201061
Πλασκοβίτης Ηλίας, Αναπληρωτής Καθηγητής
Νέο κτίριο, Ζ11, 7ος ορ.
Αναστολή καθηκόντων
9201859
Ρίτσαρντσον Στέφανος-Κλάιβ, Καθηγητής
Αριστ. 29, 2ος ορ.
Τρίτη και Πέμπτη 12-13
9249897, 9247450
Ροβολής Αντώνης, Επίκουρος Καθηγητής
Αριστ. 14, 3ος ορ., ΙΑΠΑΔ
Τρίτη 14-16
9247450 9248887
Σαπουνάκη-Δρακάκη Λυδία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Αριστ. 29, 3ος ορ.
Τετάρτη 12-14
9214689
Σιουρούνης Γρηγόρης, Επίκουρος Καθηγητής
Νέο κτίριο, Ζ14, 7ος ορ.
Τετάρτη 12-14
Στοφόρος Χρισόστομος, Επίκουρος Καθηγητής
Αριστ. 29, 3ος ορ.
Παρασκευή 17-19
9235329
Τασόπουλος Αναστάσιος, Καθηγητής
Αριστ. 29, 3ος ορ.
Πέμπτη 10-11 & Παρασκευή 12-13
9230912
Τάτσος Νικόλαος, Καθηγητής
Αριστ. 29, 2ος ορ.
Τρίτη 16-17
9230916
Φωτεινοπούλου Αικατερίνη, Επίκουρη Καθηγήτρια
Αριστ. 29, 2ος ορ.
Πέμπτη 12-13 & Παρσκευή 11-12
9222610
Χριστόπουλος Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Αριστ. 29, 2ος ορ.
Τετάρτη 14.15-15.00
9224948
Χριστοφάκης Εμμανουήλ, Επίκουρος Καθηγητής
Νέο κτίριο, ΓΖ6
Τρίτη 12-13 & Τετάρτη 15.30-16.30
9201860 9248680
Ψυχάρης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Νέο κτίριο, Γ7
Τρίτη 12.00-14.00
9201722
 
 
webmaster: [email protected]
Πάντειο Πανεπιστήμιο