Πάντειο Πανεπιστήμιο
| |
|
|
Νέα
  Ανακοινώσεις
Ανακοινώσεις ΠΜΣ
    Νέες θέσεις
    Συνέδρια
     
  Το τμήμα
  Ιστορία
    Σκοπός
    Τομείς
    Φοιτητική μέριμνα
    Χάρτης
    Χρήσιμα τηλέφωνα
     
  Φοιτητές
    Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών
    Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών
     
  Διοικητικά όργανα
    Διοικητικά όργανα
    Διδακτικό ερευνητικό προσωπικό
     
  Ερευνητικά προγράμματα
     
  Επιστημονικά Ινστιτούτα
     
Εργαστήριο υπολογιστών
   

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδ. Έτους 2012-13 και Κατάλογος Δημοσιεύσεων του ΤΟΠΑ κατά την τελευταία πενταετία (2009-13)


ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΤΟΠΑ, ΝΟΕ 14-ΦΕΒ 2015       30/9/2014

CV Φοιτητών 

Φόρμα Αίτησης Φοιτητών 2014


Πρόσκληση σε συμπληρωματική εξέταση του μαθήματος: «Δημόσια Οικονομική : Οικονομικές Λειτουργίες του Κράτους»          29/9/2014


ΕΚΔΟΣΗ ΑΚΑΔ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ          26/9/2014


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ          26/9/2014ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014-15          9/7/2014

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΊΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  2014-15          27/6/2014


ΛΗΞΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

ΑΠΛΗ ΑΙΤΗΣΗ     

ΑΙΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ


Αντιστοιχίες  μαθημάτων του ΤΠΟΑ με τα μαθήματα του ΤΟΠΑ. Συμπληρωματική ανακοίνωση 


Επανέκδοση ακαδ. ταυτότητας και ηλεκτρονικοί  κωδικοί για τους φοιτητές που εντάχθηκαν στο τμήμα από το  παν/μιο  στερεάς  ελλάδας.


Έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας


Αίτηση χορήγησης ακαδημαϊκής ταυτότητας.  Ανακοίνωση σχετική με προβλήματα πρόσβασης στις υπηρεσίες


ΦΕΚ κατάργησης του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας 


Ανακοίνωση  για τους φοιτητές που διακινήθηκαν με το πρόγραμμα LLP/Erasmus


Ανακοίνωση για την ταυτοποίηση φοιτητών κατά την παραλαβή των διδακτικών συγγραμμάτων

webmaster: mimis@panteion.gr