| |
|
|
Νέα
  Ανακοινώσεις
    Νέες θέσεις
    Συνέδρια
     
Το τμήμα
  Ιστορία
    Σκοπός
    Τομείς
    Φοιτητική μέριμνα
    Χάρτης
    Χρήσιμα τηλέφωνα
     
Φοιτητές
    Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών
    Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών
     
Διδακτικό προσωπικό
    Διοικητικά όργανα
    Διδακτικό ερευνητικό προσωπικό
     
Ερευνητικά προγράμματα
     
Επιστημονικά Ινστιτούτα
     
Εργαστήριο υπολογιστών
   
Φοιτητική μέριμνα

1. Η φοιτητική ιδιότητα αποκτάται με την εγγραφή σε ΑΕΙ και αποβάλλεται με τη λήψη του πτυχίου.

2. Είναι δυνατή η αναστολή της φοίτησης με αίτηση του ενδιαφερόμενου προς το αντίστοιχο Tμήμα και μετά από έγκριση της Γ.Σ. του Τμήματος. Κατά τη διάρκεια της αναστολής της φοίτησης αίρεται η φοιτητική ιδιότητα και αναστέλλονται όλα τα σχετικά δικαιώματα του φοιτητή. Η φοιτητική ιδιότητα αποκτάται ξανά με νέα αίτηση του ενδιαφερόμενου.

3. Οι φοιτητές δικαιούνται να κάνουν χρήση όλων των εγκαταστάσεων και των μέσων με τα οποία είναι εξοπλισμένο το ΑΕΙ για την εκπλήρωση του εκπαιδευτικού του έργου, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του.

4. Στους φοιτητές παρέχονται, υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικότερα πιο κάτω, τα ακόλουθα:

 1. Δωρεάν διδακτικά βιβλία ή/και άλλα διδακτικά βοηθήματα.
 2. Διευκολύνσεις για τις μετακινήσεις τους (χορήγηση φοιτητικού εισιτηρίου).
 3. Πλήρης ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη.
 4. Δωρεάν σίτιση.
 5. Στέγαση.
 6. Υποτροφίες Ι.Κ.Υ.
 7. Δάνεια.

5. Οι παραπάνω παροχές δίνονται και στους φοιτητές που μεταγράφονται από ΑΕΙ του εσωτερικού και του εξωτερικού, και σε πτυχιούχους ξένων ΑΕI που κατατάσσονται σε εξάμηνο σπουδών με απόφαση του ΔΙΚΑΤΣΑ. Στους πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ κ.λπ. που εγγράφονται ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις και σε αριστούχους πτυχιούχους ΤΕΙ που εγγράφονται χωρίς εξετάσεις, δεν παρέχονται διευκολύνσεις για τις μετακινήσεις τους, υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. και δάνεια.

6. Η φοιτητική μέριμνα διαρκεί για χρόνο ίσο προς το χρόνο υποχρεωτικής φοίτησης (οκτώ εξάμηνα από την αρχική εγγραφή στο πανεπιστήμιο) που παρατείνεται για περίοδο ίση προς το ήμισυ του χρόνου αυτού (τέσσερα εξάμηνα), εφόσον ο φοιτητής δεν έλαβε το πτυχίο του στο επιπλέον αυτό διάστημα. Στο παραπάνω συνολικό διάστημα δεν συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας και για ορισμένες παροχές ο χρόνος στράτευσης (υγειονομική περίθαλψη, σίτιση) και ο χρόνος σοβαρής ασθένειας (σίτιση). Η φοιτητική μέριμνα παύει:

 1. Mε τη λήψη του πτυχίου.
 2. Mε τη λήξη της συνολικής περιόδου των δώδεκα εξαμήνων από την αρχική εγγραφή του φοιτητή στο Πανεπιστήμιο.
 3. Mε την καθ' οποιονδήποτε τρόπο παύσης της φοιτητικής ιδιότητας.

7. Με την εγγραφή στο Τμήμα ο φοιτητής παραλαμβάνει τα ακόλουθα, που πιστοποιούν τη φοιτητική του ιδιότητα και το δικαίωμά του σε επιμέρους παροχές:

 1. Tο Βιβλιάριο Σπουδών, με το οποίο βεβαιώνεται η έναρξη της φοιτητικής ιδιότητας και οι σπουδές του φοιτητή.
 2. Tο Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου (Δ.Ε.Ε.) που του επιτρέπει να έχει έκπτωση στο εισιτήριο των μέσων μαζικής μεταφοράς (εκδίδεται κάθε χρόνο).
 3. Tο Βιβλιάριο Φοιτητικής Περίθαλψης (Β.Φ.Π.) που του δίνει το δικαίωμα δωρεάν υγειονομικής περίθαλψης (θεωρείται κάθε χρόνο).
 4. Tην Κάρτα Σίτισης, εφόσον δικαιούται δωρεάν σίτιση.
webmaster: [email protected]
Πάντειο Πανεπιστήμιο