| |
|
|
Νέα
  Ανακοινώσεις
    Νέες θέσεις
    Συνέδρια
     
Το τμήμα
  Ιστορία
    Σκοπός
    Τομείς
    Φοιτητική μέριμνα
    Χάρτης
    Χρήσιμα τηλέφωνα
     
Φοιτητές
    Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών
    Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών
     
Διδακτικό προσωπικό
    Διοικητικά όργανα
    Διδακτικό ερευνητικό προσωπικό
     
Ερευνητικά προγράμματα
     
Επιστημονικά Ινστιτούτα
     
Εργαστήριο υπολογιστών
   
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
Γενικά χαρακτηριστικά του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Πρόγραμμα Σπουδών
Υποδομές
Προϋποθέσεις και Διαδικασία Εισαγωγής στον Κύκλο Σπουδών ΜΔΕ
Πρόγραμμα Διδακτορικού Κύκλου Σπουδών
Διδάσκοντες στο Πρόγραμμα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
 
Γενικά χαρακτηριστικά του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης προσφέρει για είκοσι  και πλέον χρόνια (παλαιότερα σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης), Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ή στην εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.
Εκατοντάδες απόφοιτοι του ΠΜΣ έχουν εξελιχθεί σε σημαντικά στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, της ακαδημαϊκής κοινότητας, κλπ.

Το πρόγραμμα καλύπτει πλήρως τα γνωστικά πεδία της περιφερειακής ανάπτυξης και της οικονομικής πολιτικής. Περιλαμβάνει ένα συνδυασμό θεωρητικών και εφαρμοσμένων γνωστικών αντικειμένων, επιλεγμένων έτσι ώστε να υποστηρίζουν τόσο τα ερευνητικά / ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα των υποψηφίων που θα επιθυμούσαν να συνεχίσουν για διδακτορία, όσο και τα επιστημονικά εφόδια όσων επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν  στα πάντα επίκαιρα θέματα του σχεδιασμού προγραμμάτων οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης, των δημόσιων οικονομικών, του χωρικού σχεδιασμού κ.α.
   
Πρόγραμμα Σπουδών
Το Πρόγραμμα Σπουδών που οδηγεί στην απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη είναι διετούς διάρκειας και προβλέπει την υποχρεωτική παρακολούθηση μαθημάτων κατανεμημένων σε 4 διδακτικά εξάμηνα καθώς και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Η διδασκαλία διεξάγεται καθημερινά σε απογευματινές ώρες έτσι ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση και από εργαζόμενους. Κατά το πρώτο εξάμηνο όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά ενώ στα επόμενα εξάμηνα δίδεται η δυνατότητα επιλογής μαθημάτων. Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος περιλαμβάνονται τα εξής μαθήματα:
Α' ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Περιφερειακή ανάπτυξη και πολιτική  
2. Xωροταξία – Φυσικός σχεδιασμός  
3. Mικροοικονομική Θεωρία  
4. Mακροοικονομική θεωρία  
5. Oικονομική ανάπτυξη  
6. Mέθοδοι περιφερειακής ανάλυσης  
   
Β' ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Θεωρία τόπου εγκατάστασης  
2. Πολεοδομία – Aστικό περιβάλλον και σχεδιασμός  
3. Θεσμικό πλαίσιο περιφερειακής & τοπικής ανάπτυξης  
4. Oικονομική και πολιτική του περιβάλλοντος  
5. Διεθνείς διαστάσεις της ανάπτυξης  
6. Oικονομετρία  
7. Eθνικοί & περιφερειακοί λογαριασμοί & στατιστικές  
8. Aγορές εργασίας και πολιτικές απασχόλησης  
     
Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Πολιτικές διαστάσεις της περιφερειακής ανάπτυξης  
2. Aστική οικονομική ανάλυση  
3. Δημόσια επιλογή– Οικονομική των οργανισμών  
4. Oικονομική – κοινωνική πολιτική  
5. Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών  
6. Δημοσιονομική πολιτική & δημοσιονομική αποκέντρωση  
7. Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας  
     
Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Eυρωπαϊκή οικονομική ενοποίηση και περιφερειακή πολιτική  
2. Πολιτιστική αποκέντρωση  
3. Eλληνική Oικονομία  
4. Mέθοδοι αξιολόγησης περιφερειακών προγραμμάτων  
5. Πολυπαραγοντική στατιστική ανάλυση  
6. Θέματα κλαδικής οικονομική ανάλυσης  
   
Υποδομές

Επιπλέον της γενικής υποδομής και της βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου οι φοιτητές του ΠΜΣ μπορούν να χρησιμοποιούν το Κέντρο Η/Υ του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης καθώς και τις βιβλιοθήκες του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ινστιτούτου Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού.

Προϋποθέσεις και Διαδικασία Εισαγωγής στον Κύκλο Σπουδών ΜΔΕ

Οι όροι και προϋποθέσεις για την αποδοχή των υποψηφίων περιγράφονται αναλυτικά στον Κανονισμό Σπουδών . Συνοπτικά  ισχύουν τα εξής:

 • Εισάγονται ετησίως έως 25 υποψήφιοι, πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ προερχόμενοι από Τμήματα συναφούς αντικειμένου.
 • Η επιλογή γίνεται με βάση την αξιολόγηση των προσόντων του υποψηφίου και τον τελικό βαθμό που προκύπτει από:
  1. το βαθμό του πτυχίου,
  2. γραπτή εξέταση ενός θέματος οικονομικής επικαιρότητας,
  3. προφορική αξιολόγηση στη Μικροοικονομική και Μακροοικονομική Θεωρία, στη Περιφερειακή Επιστήμη, στη Χωροταξία και Πολεοδομία, στα Μαθηματικά και τη Στατιστική. Η εξεταστέα ύλη ορίζεται εγκαίρως από την Επιτροπή Εξετάσεων.
 • Προβλέπεται επίσης αξιολόγηση της καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας που μπορεί να προκύπτει και από δίπλωμα κατάλληλου επιπέδου κατά τη κρίση της Επιτροπής Εξετάσεων.
 • Η αίτηση για εισαγωγή στον Κύκλο Σπουδών Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος. 
 • Οι εισαγωγικές εξετάσεις ολοκληρώνονται έως το τέλος Ιουνίου και τα αποτελέσματα ανακοινώνονται τον Σεπτέμβριο.
Πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Πάντειο Πανεπιστήμιο, Λεωφόρος Συγγρού 136, 17671 Αθήνα, 3ος όροφος, Παλαιά Πτέρυγα, τηλ. 210-920158, 9201061 και 9201426).

   
Πρόγραμμα Διδακτορικού Κύκλου Σπουδών

Δεκτοί ως υποψήφιοι για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής γίνονται κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης σε γνωστικό αντικείμενο συναφές προς τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος και του θέματος της διατριβής.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος με τα κατά περίπτωση αναγκαία δικαιολογητικά καθώς και μια αναλυτική πρόταση 3000 λέξεων περίπου όπου:

 • αναπτύσσεται το προτεινόμενο θέμα της διατριβής,
 • περιγράφεται η μεθοδολογία και
 • διατυπώνονται τα κατά τη κρίση του υποψηφίου στοιχεία πρωτοτυπίας και συμβολής στην επιστήμη της προτεινόμενης έρευνας.

Ο υποψήφιος υποβάλλει επίσης το όνομα του μέλους ΔΕΠ του Τμήματος που προτείνει ως επιβλέποντα, εφόσον έχει προηγηθεί σχετική συνεννόηση μαζί του. Είναι δυνατή η υποβολή αίτησης και χωρίς προτεινόμενο επιβλέποντα οπότε, σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης, η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης ορίζει τον επιβλέποντα όπως και τα άλλα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Βασική προϋπόθεση για την κατ’ αρχήν αποδοχή της αίτησης είναι να δεχθεί μέλος ΔΕΠ να αναλάβει ως επιβλέπων. Η αίτηση για ένταξη στο διδακτορικό κύκλο σπουδών με τα προαναφερθέντα συνοδευτικά μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

Η μέγιστη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής είναι τα πέντε έτη. Ο τρόπος εξέτασης της διατριβής και απονομής του διδακτορικού διπλώματος ακολουθεί τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.

 
Διδάσκοντες στο Πρόγραμμα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Καθηγητής Κ. Αθανασόπουλος
Επ. Καθηγητής Ζ. Δεμαθάς
Λέκτορας Αν. Καραγάνης
Λέκτορας Ι. Κεραμίδου
Ομ. Καθηγήτρια Θ. Κόνσολα
Ομ. Καθηγητής Ν. Κόνσολας
Λέκτορας Σ. Κυβέλου
Καθηγητής Μ. Λαμπρινίδης
Ομ. Καθηγητής Π. Λουκάκης
Καθηγήτρια Α. Λυμπεράκη
Καθηγητής Σ. Λώλος
Επ. Καθηγητής Κ. Μπίθας
Καθηγητής Θ. Πάκος
Καθηγητής Θ. Παλάσκας
Αν. Καθηγήτρια Ο. Παπαδάκη
Επ. Καθηγητής Δ. Παπαϊωάννου
Καθηγητής Α. Παπαδασκαλόπουλος
Αν. Καθηγητής Η. Πλασκοβίτης
τ. Αν. Καθηγητής Κ. Ράνος
Καθηγητής Κ. Ρόκος
Καθηγητής Κ. Ρίτσαρντσον
Καθηγητής Ι. Σακέλλης
Δρ. Γ. Σεραφετινίδης
Λέκτορας Χρ. Στοφόρος
Καθηγητής Α. Τασόπουλος
Επ. Καθηγήτρια Αικ. Φωτεινοπούλου
Λέκτορας Ζ. Φωτιάδη
Επ. Καθηγητής Δ. Χριστόπουλος
Επίκουρος Καθηγητής Μ. Χριστοφάκης

webmaster: [email protected]
Πάντειο Πανεπιστήμιο