Πάντειο Πανεπιστήμιο

Αρχική σελίδα

|

Επικοινωνία

|

Links

|

Σελίδες Μαθημάτων

|

Πάντειο Πανεπιστήμιο

Νέα

 

Ανακοινώσεις

 

 

Νέες θέσεις

 

 

Συνέδρια

 

 

 

 

Το τμήμα

 

Ιστορία

 

 

Σκοπός

 

 

Τομείς

 

 

Φοιτητική μέριμνα

 

 

Χάρτης

 

 

Χρήσιμα τηλέφωνα

 

 

 

 

Φοιτητές

 

 

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

 

 

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

 

 

 

 

Διδακτικό προσωπικό

 

 

Διοικητικά όργανα

 

 

Διδακτικό ερευνητικό προσωπικό

 

 

 

 

Ερευνητικά προγράμματα

 

 

 

 

Επιστημονικά Ινστιτούτα

 

 

 

 

Εργαστήριο υπολογιστών

 

 

Η σελίδα των μαθημάτων έχει αντικατασταθεί από την ηλεκτρονική πλατφόρμα e-class.

Εδώ έχουμε διατηρήσει παλιές σελίδες μαθημάτων.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ

A' ΕΞΑΜΗΝΟ

8004 – Στατιστική Ι

B' ΕΞΑΜΗΝΟ

8010 – Μακροοικονομική Θεωρία

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ

8075 – Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ

Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ

8019 – Περιφερειακή Οικονομική Πολιτική

8022 – Οικονομική Ανάπτυξη ΙI

80 - Οικονομική Θεωρία από την Σκοπιά του Φύλου: Γυναίκες, Οικονομική Θεωρία και Πολιτικές

 

E' ΕΞΑΜΗΝΟ

8029 – Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης

8030 – Πολιτική Μεταφορών

8031 – Δημοσιονομική Θεωρία και Πολιτική

8076 – Σχολές Οικονομικής Σκέψης

8083 – Εισαγωγή στην Επιστήμη του Περιβάλλοντος

8086 – Χρηματοπιστωτικό Σύστημα και Ανάπτυξη

ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ

8038 – Πρότυπα Χωροθέτησης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων

8040 – Περιφερειακή Οικονομική Ανάλυση

Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟ

8061 – Αξιολόγηση Επενδύσεων και Περιφερειακών Προγραμμάτων

Η' ΕΞΑΜΗΝΟ

8063 – Περιφερειακός Προγραμματισμός

8065 – Θέματα Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής

8067 – Πολιτική Γης και Κατοικίας

8072 – Ελληνική Περιφερειακή Πολιτική

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

Μακροοικονομική Θεωρία

webmaster: [email protected]