Δημοσιονομική Θεωρία και Πολιτική Ι

Διδάσκων: Χάρης Σαββίδης


Δομή Ύλης

 1. Ο ρόλος του Δημοσίου στην οικονομία της αγοράς
  Γιατί χρειάζεται το Δημόσιο στην οικονομία της αγοράς
  Η δομή και τα μέσα δράσης του Δημοσίου στην οικονομία της αγοράς
  Ο προϋπολογισμός ως βασικό μέσο δράσης
 2. Οι δημόσιες δαπάνες
  Διάρθρωση και διαχρονική εξέλιξη δημοσίων δαπανών
  Η αξιολόγηση των δημοσίων δαπανών σε θεωρητικό επίπεδο
  Η αξιολόγηση των δημοσίων δαπανών στην πράξη
 3. Οι φόροι
 4. Δημόσιος δανεισμός
 5. Δημόσιες επιχειρήσεις

Διαφάνειες


Ανακοινώσεις


 

Επιστροφή στις σελίδες των μαθημάτων.

last updated 27-01-11