| |
|
|
Νέα
  Ανακοινώσεις
    Νέες θέσεις
    Συνέδρια
     
Το τμήμα
  Ιστορία
    Σκοπός
    Τομείς
    Φοιτητική μέριμνα
    Χάρτης
    Χρήσιμα τηλέφωνα
     
Φοιτητές
    Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών
    Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών
     
Διδακτικό προσωπικό
    Διοικητικά όργανα
    Διδακτικό ερευνητικό προσωπικό
     
Ερευνητικά προγράμματα
     
Επιστημονικά Ινστιτούτα
     
Εργαστήριο υπολογιστών
   
Nέες θέσεις

Συγκρότηση επταμελούς επιτροπής κρίσης για την μονιμοποίηση του Επικ. Καθηγητή Εμμ. Χριστοφάκη.NEO!!

Συγκρότηση επταμελούς επιτροπής κρίσης για την μονιμοποίηση του Επικ. Καθηγητή Αν. Καραγάνη.NEO!!

Συγκρότηση επταμελούς επιτροπής κρίσης για την μονιμοποίηση του Επικ. Καθηγητή Χρ. Στοφόρου.NEO!!

Συγκρότηση επταμελούς επιτροπής κρίσης για την μονιμοποίηση της Επικ. Καθηγήτριας Σ. Κυβέλου.NEO!!

Πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική θεωρία & πολιτική» (ΦΕΚ 652/τ.Γ./02-09-2011). Εκλεκτορκό σώμα.

  1. Λήξη υποβολής υποψηφιοτήτων 07/12/2011. Υποψηφιότητες υπέβαλαν εμπρόθεσμα οι κ.κ.: Ι. Κεραμίδου (αρ. πρωτ. 3922/06-12-2011) & Ασημίνα Χριστοφόρου (αρ. πρωτ. 3671/21-11-2011).
  2. Σύγκροτηση Εκλεκτορικού Σώματος Γ.Σ.Ε.Σ. 20/02/2012.
  3. Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής 27/03/2012
  4. Κατάθεση Εισηγητικής έκθεσης

webmaster: [email protected]
Πάντειο Πανεπιστήμιο