| |
|
|
Νέα
  Ανακοινώσεις
Ανακοινώσεις ΠΜΣ
    Νέες θέσεις
    Συνέδρια
     Υποτροφίες
Το τμήμα
  Ιστορία
    Σκοπός
    Τομείς
    Φοιτητική μέριμνα
    Χάρτης
    Χρήσιμα τηλέφωνα
     
Φοιτητές
    Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών
    Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών
Διδακτορική Διατριβή
     
Διδακτικό προσωπικό
    Διοικητικά όργανα
    Διδακτικό ερευνητικό προσωπικό
     
Ερευνητικά προγράμματα
     
Επιστημονικά Ινστιτούτα
     
Εργαστήριο υπολογιστών
   
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό
Το Δ.Ε.Π. του Τμήματος αποτελείται από 31 μέλη.
 
Σπουδές και επιστημονική ειδίκευση του ΔEΠ του τμήματος
ΑΡΑΚΕΛΙΑΝ ΒΕΑΝΟΥΣ, Λέκτορας (βιογραφικό)

Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο Μαθηματικών Παν/μίου Αθηνών, Διδακτορικό (Ph.D.) στην Οικονομετρία, Τμήμα Οικονομικών, ΟΠΑ.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Οικονομετρία». Το κύριο ερευνητικό της πεδίο είναι η εφαρμοσμένη οικονομετρία στις χρηματαγορές. 
Πριν έχω δουλέψει ως Οικονομολόγος και διαπραγματευτής παραγώγων σε θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές.

ΑΥΔΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,  Λέκτορας  (βιογραφικό)

Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο Στατιστικής και Αφαλιστικής (B.Sc.), Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
Μεταπτυχιακό MA Research Planning, Department of Town and Regional Planning, The University of Sheffield, UK​
Μεταπτυχιακό MSc Economic Management and Policy, Department of Economics, Strathclyde University, UK
Διδακτορικό PhD, Department of Town and Regional Planning, The University of Sheffield, UK
Γνωστικό Αντικείμενο: «Οικονομική ανάλυση με έμφαση στην αναπτυξιακή πολιτική».

ΓΕΤΙΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Καθηγητής (εκτός καθηκόντων(βιογραφικό)

Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο Ανώτατης Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. – Διδακτορικό Δίπλωμα (Doctor Ingenieur) του Τεχνικού Παν/μίου του Βερολίνου.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Χωροταξική και Οικιστική Πολιτική».

ΓΙΩΤΗ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΟΛΓΑ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (βιογραφικό)

Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο Παντείου Ανώτατης Σχολής Πολιτικών Επιστημών – Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης της Παντείου Ανώτατης Σχολής Πολιτικών Επιστημών – Διδακτορικό Δίπλωμα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης της Παντείου Ανώτατης Σχολής Πολιτικών Επιστημών.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Πολιτικές Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έμφαση στην Περιφερειακή Ανάπτυξη».

ΔΕΔΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Καθηγητής (βιογραφικό)

Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών του Παν/μίου Αθηνών – Master of Arts στα Οικονομικά Παν/μίου Kent, Canterbury – Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) στις Διεπιστημονικές Σπουδές, Παν/μίου Kent, Canterbury.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Oικονομική της Εργασίας».

ΔΕΛΗΘΕΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Επίκουρη Καθηγήτρια  (βιογραφικό)

Τίτλοι Σπουδών: Διδακτορικό Δίπλωμα. Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών / Τμήμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Τομέας Περιφερειακής Επιστήμης. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (M.Sc.). Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών / Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Α.Β.Σ.Π.  /  Τμήμα Διοίκησης.  
Γνωστικό Αντικείμενο: «Θεσμικό Πλαίσιο Περιφερειακής Ανάπτυξης &  Ιδιωτικών Επενδύσεων».

ΔΟΥΒΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Καθηγητής (βιογραφικό)

Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών (Μάρτιος 1977 - Βαθμός: Άριστα) – Diplôme d΄ Etudes Approfondies (D.E.A.) στο Δίκαιο των Συναλλαγών (Droit desAffaires) από το Université de Paris X (Φεβρουάριος 1979). Αναγνώριση ισοτιμίας από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. με την υπ΄αριθ. 10385/10.12.1983 σχετική βεβαίωση – Doctorat de 3e cycle στην Πολιτική Οικονομία (Economie Politique) από το Université deParis VIII (17.1.1983). Θέμα διδακτορικής διατριβής (252 δακτ. σελ.): Internationalisation du capital et firmes multinationales: caractères structurels du capitalisme mondial (Μνεία: Très 
bien
). Αναγνώριση ισοτιμίας από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. με την υπ΄αριθ. 3143/13.1.1984 σχετική
βεβαίωση – Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών (5.3.1986). Θέμα διδακτορικής διατριβής:Συγχώνευση εμπορικών εταιριών και θεωρία της επιχείρησης (334 δακτ. σελ.)
Γνωστικό Αντικείμενο: «Εμπορικό & Οικονομικό Δίκαιο».

ΚΑΡΑΓΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Επίκουρος Καθηγητής (βιογραφικό)

Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών – Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ΙΠΑ, Διδακτορικό Δίπλωμα Παντείου Παν/μίου.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Χωρική Οικονομετρία».

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής (βιογραφικό)

Τίτλοι Σπουδών: Dr: Πανεπιστημίου Βιέννης (UniversitätWien). Αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ
Magister: Οικον. Πανεπιστημίου Βιέννης (Wirtschaftsuniversität Wien). Αναγνώριση ΔΙΚΑΤΣΑ - Κύκλος Σπουδών στο Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Βιέννης (Österreichischer Universitätslehrgang für Fremdenverkehr). Πιστοποιητικό Ισοτιμίας(Hotelfachlehrgang MODUL): Hotel-Management, Βιέννης. Πιστοποιητικό Ισοτιμίας.
Εξειδικευμένη εκπαίδευση στο F & B Management University of West Indies.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Τουριστική Πολιτική & Οικολογική Πολιτική».

ΚΕΡΑΜΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, Επίκουρη Καθηγήτρια (βιογραφικό)

Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης της Παντείου Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών Επιστημών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης - Διδακτορικό Δίπλωμα ( Ph . D ) του Τμήματος Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Οικονομική Θεωρία & Πολιτική».

ΚΥΒΕΛΟΥ-ΧΙΩΤΙΝΗ Σ.-Σ.,Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (βιογραφικό)

Τίτλοι Σπουδών: Αρχιτέκτων μηχανικός ΕΜΠ, DEA Χωροταξίας, Περιφερειακής Χωροταξίας και Πολεοδομίας, από το Πανεπιστήμιο Paris I - Pantheon - Sorbonne, Διδάκτωρ Χωροταξίας και Πολεοδομίας Paris I - Pantheon - Sorbonne, εξειδικευμένη σε θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής και διαχείρισης (Ε uropean Institute of Public Administration , Maastricht)
Γνωστικό Αντικείμενο: «Χωρικός Σχεδιασμός & Βιώσιμη Ανάπτυξη».

ΛΑΔΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, Επίκουρος Καθηγητής (βιογραφικό)

Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιου Αθηνών – Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (MASTER) Ινστιτούτου Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης Πάντειου Πανεπιστημίου – Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) του Τμήματος Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πάντειου Πανεπιστημίου.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Περιφερειακή Οικονομική: Θεωρία & Πολιτική».

ΛΙΑΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής (βιογραφικό)

Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών – με είδικευση στην οικονομική ανάλυση – Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών, Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) Παντείου Παν/μίου.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Λογιστική & Διοίκηση Επιχειρήσεων»

ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ, Καθηγήτρια (βιογραφικό)
Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο Οικονομικών Παν/μίου Αθηνών – Master of Philosophy Παν/μίου Sussex – Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) Οικονομικών Παν/μίου Sussex.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Βιομηχανική Ανάπτυξη & Πολιτική».
ΛΩΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Καθηγητής (βιογραφικό)
Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο Μηχανολόγου-Μηχανικού (Bachelor of Science) Παν/μίου του Warwick, Coventry – Πτυχίο (Bachelor of Arts) Οικονομικών Παν/μίου του Warwick, Coventry – Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) στα Οικονομικά, Thames Polytechnic και Imperial College, Λονδίνο.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Μακροοικονομική Πολιτική & Οικονομική Ανάπτυξη».
ΜΙΜΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, Επίκουρος Καθηγητής (βιογραφικό)
Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο Μαθηματικών Παν/μίου Πατρών, Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (M.Sc.) του Μαθηματικού τμήματος του Πανεπιστημίου του Southampton, Διδακτορικό (Ph.D.) του τμήματος των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου του Leeds.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Εφαρμοσμένη Πληροφορική με έμφαση στην Χωρική Ανάλυση».
MΠIΘAΣ KΩNΣTANTINOΣ, Καθηγητής (βιογραφικό)
Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο Oικονομικών Tμήματος Πανεπιστημίου Aθηνών, Mεταπτυχιακό Δίπλωμα IΠA, MSc Free University of Amsterdam, Διδακτορικό Δίπλωμα TAΠA, Παντείου Πανεπιστημίου και Free University of Amsterdam.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Oικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων. Bιώσιμη Aνάπτυξη».
ΝΤΕΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Επίκουρος Καθηγητής (βιογραφικό)
Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο Στατιστικής (B.Sc.), Οικονομικό Παν/μίο Αθηνών,
Μεταπτυχιακό Οικονομετρίας (M.Sc.) University of Essex,
Διδακτορικό (Ph.D.) στη Στατιστική, Οικονομικό Παν/μίο Αθηνών.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Ποσοτικές Μέθοδοι με Έμφαση στη Στατιστική».
ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ, Καθηγητής (βιογραφικό)
Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης της Παντείου Α.Σ.Π.Ε. – Master of Science Παν/μίου Οξφόρδης, Κολλέγιο Brasenose – Master of Arts Παν/μίου Οξφόρδης – Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) Παν/μίου Οξφόρδης.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Οικονομική Ανάλυση με έμφαση στην Οικονομική Ανάπτυξη».
ΠΑΠΑΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Καθηγητής (βιογραφικό)
Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο του Οικονομικού Τμήματος του Παν/μίου Αθηνών – Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών (Maitrise en Sciences) στις Οικονομικές Επιστήμες Παν/μίου Montreal – Διδακτορικό Δίπλωμα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης της Παντείου Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών Επιστημών.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Περιφερειακή Ανάλυση & Πολιτική».
ΠΛAΣKOBITHΣ HΛIAΣ, Aναπληρωτής Καθηγητής (βιογραφικό)
Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο Oικονομικών Eπιστημών Sussex University M.Sc. στον Aστικό και Περιφερειακό Σχεδιασμό Sussex University – Διδακτορικό Δίπλωμα Reading University.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Περιφερειακή Πολιτική με έμφαση στις Yποδομές».
ΡΙΤΣΑΡΝΤΣΟΝ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΚΛΑΪΒ, Καθηγητής (βιογραφικό)
Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο (Bachelor of Arts) Μαθηματικών του Παν/μίου Cambridge – Master of Science στην Εφαρμοσμένη Στατιστική Παν/μίου Οξφόρδης – Διδακτορικό Δίπλωμα Παν/μίου Οξφόρδης
Γνωστικό Αντικείμενο: «Στατιστική με έμφαση στη Μεθοδολογία & Ανάλυση Δειγματοληπτικών Ερευνών».
ΡΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, Aναπληρωτής Καθηγητής (βιογραφικό)
Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο Οικονομικών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, MA Urban and Regional Studies, Sussex University, PhD στο London School of Economics.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Οικονομική του Χώρου με έμφαση στην Οικονομική των Αστικών Κέντρων».
ΣΑΠΟΥΝΑΚΗ-ΔΡΑΚΑΚΗ ΛΥΔΙΑ, Καθηγήτρια (βιογραφικό)
Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο Οικονομικού Τμήματος Παν/μίου Αθηνών – Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (D.E.A.) στην Ιστορία και τον Πολιτισμό του Βυζαντινού και Μεταβυζαντινού Κόσμου του Παν/μίου Παρισίων Ι, Σορβόννη – Διδακτορικό Δίπλωμα στην Ιστορία του Παν/μίου Παρισίων Ι, Σορβόννη
Γνωστικό Αντικείμενο: «Οικονομική & Κοινωνική Ιστορία του Αστικού Χώρου».
ΣΙΟΥΡΟΥΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, Επίκουρος Καθηγητής (βιογραφικό)
Τίτλοι Σπουδών: Πτυχιούχος Οικονομικών ΑΣΟΕΕ - Μεταπτυχιακά με πλήρη υποτροφία στα οικονομικά και την στατιστική στο Iowa State University (ΗΠΑ) -Μεταπτυχιακό με πλήρη υποτροφία στα οικονομικά στο Universitat Pompeu Fabra (Ισπανία).
Γνωστικό Αντικείμενο: «Οικονομική Θεωρία & Πολιτική».
ΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Επίκουρος Καθηγητής (βιογραφικό)
Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών του Παν/μίου Αθηνών, Master of Science (M . Sc.) στην Αγροτική Οικονομία και στα Οικονομικά των Τροφίμων, Πανεπιστήμιο Reading , Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) στην Αγροτική Οικονομία και στα Οικονομικά των Τροφίμων, Πανεπιστήμιο Reading , U. K .
Γνωστικό Αντικείμενο: «Μικροοικονομική Ανάλυση».
ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Καθηγητής (βιογραφικό)
Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών – Master in Optimization and Computing του Τεχνολογικού Παν/μίου Loughborough, Leicestershire – Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) Παν / μίου Loughborough, Leicestershire.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Νέες Τεχνολογίες στην Περιφερειακή Ανάπτυξη».

ΤΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Καθηγητής (βιογραφικό)

Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών του Παν/μίου Αθηνών – Master of Science στη Χρηματική Οικονομική του Παν/μίου Ουαλλίας – Διδακτορικό Δίπλωμα στα Δημόσια Οικονομικά Παν/μίου Ουαλλίας.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Δημόσια Οικονομική».

XPIΣTOΠOYΛOΣ ΔHMHTPIOΣ, Καθηγητής (βιογραφικό)

Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Oικονομικού Πανεπιστημίου Aθηνών – Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) Πάντειο Πανεπιστήμιο.
Γνωστικό Αντικείμενο: «Οικονομική θεωρία με έμφαση στην Μικροοικονομική & Μακροοικονομική Ανάλυση».

ΨΕΙΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Επίκουρη Καθηγήτρια (βιογραφικό)

Τίτλοι Σπουδών : Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών Παν/μίου Αθηνών – Master of Philosophy Παν/μίου Cambridge (Queens' College)  – Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) Παν/μίου Cambridge (Queens' College).
Γνωστικό Αντικείμενο: «Mικροοικονομία».

ΨΥΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Καθηγητής (βιογραφικό)

Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πειραιά - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα: Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης - Διδακτορικό Δίπλωμα: Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, με Υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).
Γνωστικό Αντικείμενο: «Περιφερειακή Οικονομική Ανάλυση».

Ε.Ε.Π ΤΟΠΑ

ΣΤΕΦΑΝΣΣΟΝ ΧΕΛΓΚΑ (βιογραφικό)

Masters of Arts in Economics: University of Manitoba, Winnipeg,Καναδάς, Σεπτέμβριος 1980- Εξειδίκευση:Οικονομικά της Ανάπτυξης Οικονομικά της Υγείας - Διατριβή (MA): Η Πολιτική Οικονομία της Υγείας στην Βόρεια Μανιτόμπα.
Γνωστικό Αντικείμενο:«Οικονομικά της Ανάπτυξης - Οικονομικά της Υγείας».

Ε.ΤΕ.Π. ΤΟΠΑ

ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

webmaster: mimis@panteion.gr
Πάντειο Πανεπιστήμιο