Πάντειο Πανεπιστήμιο | Tμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Χρυσόστομος Στοφόρος, Επίκουρος Καθηγητής

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Όνομα-Επώνυμο Χρυσόστομος Στοφόρος
Τηλέφωνο: Τηλ. 210 9235329
e-mail: [email protected]
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

2001-σήμερα: Λέκτορας, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο.

2000- 2001: Ερευνητής - Μονάδα Βιομηχανικής Οργάνωσης, Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).

1998-1999: Ερευνητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Τομέας Ανάπτυξης και Διεθνών Οικονομικών, Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Αρχή
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις με Κριτές

 1. 'Τάσεις και Προοπτικές του Ελληνικού Εξωτερικού Εμπορίου στο Νέο Διεθνοποιημένο Περιβάλλον', (με Θ. Παλάσκα), υπό δημοσιέυση στα Πρακτικά του 9ου Διεθνούς Συνεδρίου Εταιρείας Οικονομολόγων Θεσσαλονίκης.
 2. 'Ο Ρόλος και η Εξέλιξη των Ξένων Άμεσων Επενδύσεων στην Ελληνική Οικονομία', (με Θ. Παλάσκα και Λ. Πεχλιβάνο), ΤΑΣΕΙΣ-Ελληνική Οικονομία 2003, Φεβρουάριος 2004.
 3. 'Modelling EU Tobacco Policy Reform', Applied Economics, October 2004.
 4. 'Η Ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Παραγωγής', (με Θ. Παλάσκα), ΤΑΣΕΙΣ-Ελληνική Οικονομία 2003, Φεβρουάριος 2003.
 5. 'The Pharmaceutical Sector in Greece: An Overview' (with V. Kontozamanis and E. Mantzouneas), European Journal of Health Economics, November 2003.
 6. 'Production, Consumption and Welfare Implications of Trade Liberalisation: The Case of Greek Agriculture', Agricultural Economics Review, 2003.
 7. 'EU Enlargement and the Common Agricultural Policy: The Case of Slovenia', (with S. Kavic, E. Erjavec and G. Mergos), Agricultural and Food Science in Finland, Vol. 12, 2003.
 8. 'Το Παρόν και το Μέλλον του Ελληνικού Καταναλωτικού Προτύπου', (με Η. Μαντζουνέα), Σπουδαί, 2003.
 9. 'EU Enlargenment and the CAP: A Quantitative Analysis for Slovenia and Bulagria', 'Analysing Pre-Accession Agricultural Policy Options for Slovenia' (with E. Erjavec, S. Kavcic and G. Mergos), 2002, Wissenschaftsverlag Vauk Kiel KG.
 10. 'Η Ανάγκη για Ποσοτική Θεμελίωση των Επιλογών της Αγροτικής Πολιτικής', (με Γ. Μέργο), υπό δημοσίευση στο Συλλογικό Τόμο προς τιμήν της Καθηγήτριας κας. Λ. Νικολάου-Σμοκοβίτη.
 11. 'Analysing Agricultural Policy Reforms Under Transition in Bulgaria' (with G. Mergos, P. Mishev and N. Ivanova), Food Policy, 26 (2001), pp. 475-493.
 12. 'Agicultural Policy Options for Slovenia in the Prospect of EU Accession' (with E. Erjavec, S. Kavcic and G. Mergos), Eastern European Economics, 39 (2001), pp. 39-61.
 13. 'Central and Eastern European Agriculture in an Expanding European Union', (Tangermann S. and Banse M. eds.), Book Review, European Review of Agricultural Economics, 28 (2001), pp. 81-83.
 14. 'Rural Household and Employment, New Trends and Necessary Measures for the Formation of a Balanced Relationship: The Case of a Greek Province (Messini-Peloponnese)' (with C. Apostolopoulos and D. Kalogeropoulos), MEDIT, 1 (2000), pp. 30-36.
 15. 'Recent Agricultural Policy Developments and Options in Romania', (with C. Clapan and G. Mergos), Γιαννιάς Δ. και Μέργος Γ. "The Transition Process in the CEEC's and the FSU: Selective Readings", Cahier Options Mediterraneennes, Vol. 44, CIHEAM, Paris, 2000.
 16. 'Exploring the Impact of Agricultural Price and Trade Policy Reform under Transition in Albania' (with G. Mergos and P. Karadeloglou), Economics of Planning, 32 (1999), pp. 103-127.
 17. 'An Agricultural Policy Analysis Simulator: The Case of Albania' (with G. Mergos, P. Karadeloglou and A. Panethimitakis), East-West Series in Economics, Business and the Environment, 2(1-2), 1999, pp. 44-57.
 18. 'Albania's Economy in Transition and Turmoil, 1990-97', (with P. Karadeloglou) στο συλλογικό τόμο των A. Clunies-Ross και P. Sudar (επιμελητές έκδοσης), Ashgate Publishing Company, Aldershot, England, 1998.
 19. 'Fertlizer Demand in Greece' (with G. Mergos), Agricultural Economics, 16(1997), pp. 227-235.
 20. 'Meat Supply Response: A Cointegration Analysis for the Greek Livestock Sector' (with C. Apostolopoulos), Spoudai, 47(1997), pp. 125-147.

Βιβλία

 1. 'Η Ελλάδα στη Διεθνή Αγορά Επενδύσεων', (με Θ. Παλάσκα και Λ. Πεχλιβάνο), Εκδόσεις ΙΟΒΕ, 2004.

Μονογραφίες

 1. 'Η Ανταγωνιστικότητα της ελληνικής Παραγωγής και των Εμπορικών ροών', (με Θ. Παλάσκα και Δ. Χαλαμανδάρη), ΙΟΒΕ, 2004.
 2. 'Η Αγορά Δικύκλου στην Ελλάδα', .(με Θ. Παλάσκα, Χ. Αράχωβα και Θ. Γεωργιάδη), ΙΟΒΕ, 2004.
 3. 'Ανάλυση της Κατανάλωσης Μπύρας και Αλκοολούχων Ποτών στην Ελλάδα: Σε Εισοδηματικό, Περιφερειακό Επίπεδο και κατά Εποχή', (με Θ. Παλάσκα και Η. Μαντζουνέα), ΙΟΒΕ, 2004.
 4. 'Εξελίξεις και Προβλέψεις της Ιδιωτικής Κατανάλωσης στην Ελλάδα', (με Η. Μαντζουνέα), ΙΟΒΕ, Οικονομικά Θέματα, 2003.
Αρχή
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
 1. Ερευνητής στη Μελέτη του Ίδρυματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), 'Τάσεις και Προοπτικές των Ελληνικών Εμπορικών Ροών και η Ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Παραγωγής', 2004.
 2. Ερευνητής στη Μελέτη του Ίδρυματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), 'Η Αγορά Δικύκλου στην Ελλάδα', 2004.
 3. Ερευνητής στη Μελέτη του Ίδρυματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), 'Η Κατανάλωση Μπύρας και Αλκοολούχων Ποτών στην Ελλάδα', 2004.
 4. Ερευνητής στο Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 'Pro-Dialogue', 2003.
 5. Ερευνητής στη Μελέτη του Ίδρυματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), 'Πηγές Χρηματοδότησης των Επενδύσεων και Ανάπτυξη: Προσδιοριστικοί Παράγοντες Προσέλκυσης Ξένων Άμεσων Επενδύσεων στην Ελλάδα', 2003.
 6. Ερευνητής στη Μελέτη του Ίδρυματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), 'Εξελίξεις και Προβλέψεις της Ιδιωτικής Κατανάλωσης στην Ελλάδα', 2002.
 7. Ερευνητής στο Πρόγραμμα του Υπουργείου Γεωργίας, 'Στρατηγική Ανάπτυξης του Ελληνικού Αγροτικού Τομέα', 2001.
 8. Ερευνητής στο Πρόγραμμα του Υπουργείου Γεωργίας, 'Μελέτες Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (Ορεινός Όγκος Κεντρικής Εύβοιας)', 2000.
 9. Ερευνητής στο Πρόγραμμα του Υπουργείου Γεωργίας, 'Διαρθρωτικά Υποδείγματα Παραγωγής Βασικών Κλάδων ή Προϊόντων της Ελληνικής Γεωργίας σε Συνδυασμό με τις Επιπτώσεις του Δημόσιου Παρεμβατικού Μηχανισμού (Επενδύσεις, Κίνητρα, κλπ) στο Αγροτικό Προϊόν', 2000.
 10. Μεταδιδακτορική έρευνα (υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών) με θέμα: Ο Αγροτικός Τομέας των Χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης: Προβλήματα Μετάβασης στην Οικονομία της Αγοράς, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Τομέας Ανάπτυξης και Διεθνών Οικονομικών, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1999.
 11. Ερευνητής στο Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης PHARE-ACE, 'Analysing Agricultural Policy Options Under Transition in View of Future Accession to EU', 1997-1999.
 12. Ερευνητής στο Πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), 'Δημιουργία Ενός Υποδείγματος Προβλέψεων για τον Ελληνικό Αγροτικό Τομέα', 1997-1999.
Αρχή
ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Ενδεικτικές Παρουσιάσεις σε Συνέδρια ή Ημερίδες

 1. Εξέλιξη και Προοπτικές των Ελληνικών Εμπορικών Ροών και η Ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Παραγωγής', (με Θ. Παλάσκα και Α. Αλεξανδρίδη), 9ο Διεθνές Συνέδριο Εταιρείας Οικονομολόγων Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2004.
 2. '
 3. Στρατηγικές Τεχνολογικής Ανάπτυξης - Αξιοποίηση της Καινοτομίας και Προαγωγή της Ανταγωνστικότητας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας', (με Θ. Παλάσκα και Μ. Τσάμπρα), Ημερίδα με Θέμα: Ο Ρόλος του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Καινοτομίας-Επιχειρηματικότητας και Ανταγωνιστική Ικανότητα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2003.
 4. 'Αναπτυξαικός Νόμος - Επιχειρηματικό Περιβάλλον και Περιφερειακή Ανάπτυξη', (με Θ. Παλάσκα και Μ. Τσάμπρα), Ημερίδα με Θέμα: Η Αποτελεσματικότητα των Αναπτυξιακών Νόμων ως Εργαλείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Αθήνα, 2003.
 5. 'Τάσεις και Προοπτικές της Αγοράς Καπνού στην Ελλάδα', Ημερίδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Αγρίνιο, Ιούνιος 2003.
 6. '
 7. Πολιτικός Κίνδυνος και Επενδύσεις: Οι Ελληνικές Επιχειρήσεις στα Βαλκάνια', (με Θ. Παλάσκα) Ημερίδα που Συνδιοργανώθηκε από το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδας και το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2002.
 8. 'Η Αγορά Λιπασμάτων στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές', (με Γ. Σπανό), 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Αγροτικής Οικονομίας, Αθήνα, Νοέμβριος 2002.
 9. 'Forecasting Food Consumption Patterns with Demand Systems', (with G. Mergos and E. Mantzouneas) Paper presented at the 71st Seminar of European Association of Agricultural Economics, Food Consumer in Europe, April 2001, Zaragoza, Spain.
 10. 'APAS-2: Επεκτάσεις ενός Υποδείγματος Ανάλυσης Αγροτικής Πολιτικής', (με Γ. Μέργο), 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Αγροτικής Οικονομίας, Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2000.
 11. 'Slovenian Agricultural Policy Options in View of Future Accession to EU', (with E. Erjavec, S. Kavcic and G. Mergos) Παγκόσμιο Συνέδριο της IAAE (International Association of Agricultural Economists), Βερολίνο, Αύγουστος 2000.
 12. 'Policy Analysis for Transition in Bulgarian Agriculture' (with G. Mergos, P. Mishev and N. Ivanova), 9ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας, Βαρσοβία, Αύγουστος 1999.
Αρχή
Επιστροφή στο Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό