Πάντειο Πανεπιστήμιο | Tμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Στέφανος-Κλάιβ Ρίτσαρντσον, Καθηγητής

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΤΟΜΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Όνομα-Επώνυμο Στέφανος-Κλάιβ Ρίτσαρντσον
Τηλέφωνο: Τηλ. 210 9230058
e-mail: [email protected]
Αρχή
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Πρόσφατα άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά

 1. V.M.McDonald, J.Tsiantis, T.M.Achenbach, F.Motti-Stefanidi & S.C.Richardson (1995) Competencies and problems reported by parents of Greek and American children, ages 6-11. European Child and Adolescent Psychiatry 4, 1-13.
 2. M.G.Madianos, D.Gefou-Madianou, C.Richardson, C.N.Stefanis (1995) Factors affecting illicit and licit drug use among adolescents and young adults in Greece. Acta Psychiatrica Scandinavica 91, 258-264.
 3. J.Tsiantis, D.Anastasopoulos, T.Dragona, C.Richardson, G.Masera & J.Spinetta (1995) Psychosocial problems and adjustments of children with β-thalassaemia and their families. European Child and Adolescent Psychiatry 5, 193-203.
 4. N.Katsilambros, G.Kostalas, N.Michalakis, E.Kapantais, E.Mangalara, Ch.Kouzeli, M.Maragos, V.Alevizou, Ch.Sakellariou & S.C.Richardson (1996) Metabolic effects of long-term diets enriched in olive oil or sunflower oil in noninsulin dependent diabetes. Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases 6, 164-167
 5. J.A.Papadakis, A.Mavridou, S.C.Richardson, M.Lampiri & U.Marcelou (1997) Bather-related microbial and yeast populations in sand and seawater. Water Research 31, 799-804.
 6. C.Politis & S.C.Richardson (1997) Perceptions of the risk of HIV infection through giving blood in Greece. Vox Sanguinis 72, 251-252.
 7. A.Kokkevi, C.Richardson, B.Palermou & V.Leventakou (1997) Reliability of drug dependents' self-reports. Drug and Alcohol Dependence 45, 55-61.
 8. M.A.Efstratiou, A.Mavridou, S.C.Richardson & J.A.Papadakis (1998) Correlation of bacterial indicator organisms with Salmonella spp., Staphylococcous aureus and Candida albicans in sea water. Letters in Applied Microbiology 26, 342-346.
 9. A.Roussos, G.Karantanos, C.Richardson et al. (1999) Achenbach's Child Behavior Checklist and Teachers' Report Form in a normative sample of Greek children 6-12 years old. European Child and Adolescent Psychiatry 8, 165-172.
 10. A.Kokkevi, C.Richardson, B.Palermou & V.Leventakou (1999) Letter to the editor. Drug and Alcohol Dependence 49, 165-167.
 11. A.Roussos, C.Richardson, K.Politikou et al. (1999) The Conners-28 teacher questionnaire in clinical and nonclinical samples of Greek children 6-12 years old. European Child and Adolescent Psychiatry 8, 260-267.
 12. M.G.Schlumberger, J.-C.Desenclos, G.Papaevangelou, S.C.Richardson & R.Ancelle-Park (1999) Knowledge of HIV serostatus and preventive behaviour among European injecting drug users: Second study. European Journal of Epidemiology 15, 207-215.
 13. A.Roussos, K.Francis, V.Zoubou, S.Kiprianos, A.Prokopiou & C.Richardson (2001) The standardization of Achenbach's Youth Self-Report in Greece in a national sample of high school students. European Child and Adolescent Psychiatry 10, 47-53.
 14. C.Politis, C.Richardson (2001) Autologous blood donation and transfusion in Europe. Vox Sanguinis 81, 119-123.
 15. A.Roussos, K.Francis, A.Koumoula, C.Richardson et al. (2003) Leyton Obsessional Inventory - Child Version in Greek adolescents : Standardization in a national school-based survey and a two-year follow-up. European Child and Adolescent Psychiatry 12, 55-66.
 16. C.Politis, C.Richardson (2004) An update on autologous blood donation and transfusion in Europe. Vox Sanguinis 87, 105-108.

Πρόσφατα άρθρα σε βιβλία ή συλλογικούς τόμους

 1. M.Sakalaki, C.Richardson & M.Bastouni (2001) Economic locus of control and attitudes toward state intervention: A survey in Athens. Environment and Wellbeing - IAREP 2001. Bath, September 2001. pp. 265-268.
 2. C.Politis, C.Richardson, S.Fragatou & E.Economou (2002) Survival and quality of life in thalassaemic patients treated with desferrioxamine (DFO). Proceedings of the 12th International Conference on Oral Chelation in the Treatment of Thalassaemia and Other Diseases, Santorini, 4-7 July 2002. pp. 46-50.
 3. Α.Ρούσσου, Σ.Κύπριανος, Δ.Καραγιάννης, Γ.Καραντάνος, Ε.Λαζαράτου, Ο.Μαχαίρα, Β.Ζούμπου, Μ.Τάσση, C.Richardson & K.Hartman (2002) Στάθμιση ερωτηματολογίου γονέων του Achenbach (CBCL) σε σχολικό, εθνικό, αντιπροσωπευτικό δείγμα παιδιών ηλικίας 6-12 ετών: σύγκριση κοινοτικού δείγματος με κλινικό δείγμα. Σε Α. Ρούσσου (επιστημονική επιμέλεια): Θέματα Ψυχομετρίας στην Κλινική Πράξη και Έρευνα. Ελληνικά Γράμματα: Αθήνα. Σελ. 112-117.
 4. Α.Ρούσσου, Σ.Κύπριανος, Δ.Καραγιάννης, Γ.Καραντάνος, Ε.Λαζαράτου, Ο.Μαχαίρα, Β.Ζούμπου, Μ.Τάσση, C.Richardson & K.Hartman (2002) Στάθμιση ερωτηματολογίου δασκάλων του Achenbach (TRF) σε σχολικό, εθνικό, αντιπροσωπευτικό δείγμα παιδιών ηλικίας 6-12 ετών. Σε Α. Ρούσσου (επιστημονική επιμέλεια): Θέματα Ψυχομετρίας στην Κλινική Πράξη και Έρευνα. Ελληνικά Γράμματα: Αθήνα. Σελ. 118-121.
 5. Α.Ρούσσου, C.Richardson και συν. (2002) Στάθμιση ερωτηματολογίου εφήβων του Achenbach (YSR) σε σχολικό, εθνικό, αντιπροσωπευτικό δείγμα παιδιών εφήβων ηλικιάς 11-18 ετών - Χρήση του ερωτηματολογίου σε άλλες έρευνες. Σε Α. Ρούσσου (επιστημονική επιμέλεια): Θέματα Ψυχομετρίας στην Κλινική Πράξη και Έρευνα. Ελληνικά Γράμματα: Αθήνα. Σελ. 122-127.
 6. Φ.Μόττη-Στεφανίδη, C.Richardson & Ι.Τσιάντης (2002) Ψυχολογικά προβλήματα γονέων και εφήβων. Σε Α. Ρούσσου (επιστημονική επιμέλεια): Θέματα Ψυχομετρίας στην Κλινική Πράξη και Έρευνα. Ελληνικά Γράμματα: Αθήνα. Σελ. 177-193.
 7. Α.Ρούσσου, C.Richardson και συν. (2002) Η κλίμακα Conners-28 σε κοινοτικό και κλινικό δείγμα παιδιών ηλικίας 6-12 ετών. Σε Α. Ρούσσου (επιστημονική επιμέλεια): Θέματα Ψυχομετρίας στην Κλινική Πράξη και Έρευνα. Ελληνικά Γράμματα: Αθήνα. Σελ. 204-207.
 8. C.Richardson (2004) Η συμβολή της στατιστικής στην επεξεργασία των δεδομένων όπως προκύπτουν από τη χρήση εργαλείων αξιολόγησης. Υπό δημοσίευση σε τόμο της Α.Ρούσσου (επιστ. επιμέλεια) .
 9. C.Richardson & C.Politis (2004) The Comparative Safety of the Blood Supply in the Regions of Greece. Υπό δημοσίευση στον τιμητικό τόμο Καθηγητή Ν. Κόνσολα.

Βιβλία

 • Εισαγωγή στη Στατιστική Επιστήμη, σε συνεργασία με τον Α. Βασίλαινα, Εκδόσεις Κάκτος (1999).
 • Στοιχεία Επαγωγικής Στατιστικής, σε συνεργασία με τον Α. Βασίλαινα, Εκδόσεις Κάκτος (1999)
Αρχή
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα

 1. Psychosocial Aspects of Haemoglobinopathies. Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, 1989-1994 (μέλος του Management Group).
 2. Το Φαινόμενο της Μακροχρόνιας Ανεργίας στην Ελλάδα. ΟΑΕΔ/Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Παν/μίου, 1990
 3. Η Προώθηση της Απασχόλησης των Γυναικών. ΟΑΕΔ/Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Παν/μίου, 1990
 4. HIV Prevalence and Risk Factors Among IDU in EC and COST Countries. Concerted Action της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (DG V και DG XII) με τη συμμετοχή 12 χωρών. Συντονιστής της δεύτερης φάσης της έρευνας (1991-93).
 5. Monitoring Drug Use and Associated Risk Factors in the General Population. Δειγματοληπτική έρευνα στην περιοχή της πρωτεύουσας, ΕΠΙΨΥ, 1993.
 6. Monitoring Drug Use and Associated Risk Factors in the School Population. Πανελλαδική δειγματοληπτική έρευνα, ΕΠΙΨΥ, 1993.
 7. Ιδρυση Μονάδας Τεκμηρίωσης για την Απασχόληση/Ανεργία των Γυναικών - Περιφερειακό Δίκτυο. Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας, 1995.
 8. Science and Technology Policies in Developing and Transition Countries: Reform and Technological Cooperation with Europe. Πάντειο Πανεπιστήμιο, 1997.
 9. Επανασχεδιασμός της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού της ΕΣΥΕ.Μέλος της Ομάδας Εργασίας της ΕΣΥΕ, 1997-1999.
 10. Autologous Blood Donation and Transfusion in Europe, 1997. Council of Europe, 1998 (με την Κ.Πολίτη).
 11. ESPAD. ΕΠΙΨΥ, 1997. Πανελλαδική δειγματοληπτική έρευνα στο μαθητικό πληθυσμό.
 12. Αναμόρφωση Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Τμήματος Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης. ΕΠΕΑΕΚ 3.1α. Πάντειο Πανεπιστήμιο, 1997-1999. ΠΕ-13, μαζί με την Καθηγήτρια Δ. Κόνσολα.
 13. Monitoring Drug Use and Associated Risk Factors in the General Population. ΕΠΙΨΥ, 1998.
 14. Monitoring Drug Use and Associated Risk Factors in the School Population. ΕΠΙΨΥ, 1998.
 15. Διοίκηση και Οργάνωση Πανεπιστημίων στην Εποχή της Παραγωγικής Αναδιάρθρωσης. Πάντειο Πανεπιστήμιο, 1998-2000.
 16. Αποτίμηση Εκπαιδευτικού Εργου και Παρεχόμενων Υπηρεσιών του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου. (ΕΠΑΕΚ 4.1.γ). Πάντειο Πανεπιστήμιο, 1999.
 17. Διερεύνηση των Ψυχολογικών Επιπτώσεων που Προκάλεσε ο Σεισμός της 7ης Σεπτεμβρίου 1999. ΟΑΣΠ, 2000.
 18. Μετανάστευση και Χωρική Ανάπτυξη σε Αστικά Κέντρα και Περιοχές στον Ύπαιθρο στην Ήπειρο. Πάντειο Πανεπιστήμιο, 2001. Επιστημονικός Υπεύθυνος Καθηγητής Θ. Πάκος.
 19. Αμυντικές Δαπάνες και Τεχνολογική Πρόοδος. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, Επιστημονικός Υπεύθυνος Καθηγητής Θ. Πάκος.
 20. Autologous Blood Donation and Transfusion in Europe, 2000. Council of Europe, 2001 (με την Κ.Πολίτη).
 21. Αξιοποίησης Δεδομένων του Μηχανογραφικού Συστήματος του ΟΑΕΔ. ΟΑΕΔ, Δεκέμβριος, 2002.
 22. SHARE - A Survey of Health, Retirement and Ageing in Europe. Επιστ. Υπεύθυνη Καθηγήτρια Α. Λυμπεράκη. 2001-2003.
 23. ESPAD. ΕΠΙΨΥ, 2002-3.
 24. Ανασχεδιασμός της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού. ΕΣΥΕ, 2002-3.
 25. European Drug Addiction Prevention Trial. ΕΠΙΨΥ, 2003-5.
 26. Αριστεία στα ερευνητικά πεδία Φτώχεια, Αποκλεισμός και Κοινωνικές Ανισότητες. EKKE, 2003. Επιστ. Υπεύθυνος Καθ. Ι. Σακέλλης.
Αρχή
ΤΟΜΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
Γνωστικό αντικείμενο: "Εφαρμοσμένη Στατιστική με έμφαση στη μεθοδολογία και ανάλυση δειγματοληπτικών ερευνών"
Αρχή
Επιστροφή στο Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό