Πάντειο Πανεπιστήμιο | Tμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Κωνσταντίνος Μπίθας, Αναπληρωτής Καθηγητής

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΣΠΟΥΔΕΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΤΟΜΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Όνομα-Επώνυμο Κωνσταντίνος Μπίθας
Τηλέφωνο: Τηλ. 210 9201858
e-mail: [email protected]
ΣΠΟΥΔΕΣ

1992-94: Διδακτορική διατριβή, PHD, στο Free University, Amsterdam και στο τμήμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου. Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: “Οικονομική Περιβάλλοντος. Πολιτική προς την Οικολογικά Βιώσιμη Οικονομική Ανάπτυξη. Θεωρία-Υποδείγματα”. Επίδοση “Άριστη”.

1991:Μεταπτυχιακές σπουδές στο Free University, Amsterdam, Department of Regional and Environmental Economics. Αντικείμενο των σπουδών ήταν:

 • Θεωρία της Οικονομικής του Περιβάλλοντος
 • Μέθοδοι λήψης αποφάσεων στην Οικονομική του Περιβάλλοντος και την Οικονομική Ανάπτυξη
 • Μέθοδοι εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 • Σχεδιασμός Οικολογικά Βιώσιμης Οικονομικής Ανάπτυξης
 • Υποδείγματα Οικολογικά-Οικονομικά
 • Διαχείριση Φυσικών Πόρων

Θέμα διπλωματικής “Σχεδιασμός Πολιτικής προς την Βιώσιμη Ανάπτυξη με την χρήση μεθόδων πολλαπλών κριτηρίων. Περίληψη της διπλωματικής εκδόθηκε από την Research-Memorandum, 1992-76, December, 1992, Serie Research Memoranda, Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie, Free University, Amsterdam.

1987-90: Μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Master στο Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου. Θέμα διπλωματικής “Οικονομική του Περιβάλλοντος. Θεωρία-Πρακτική”. Βαθμός διπλωματικής “Άριστα”. Βαθμός πτυχίου “Λίαν καλώς”.

1982-87: Πανεπιστημιακές σπουδές στην Οικονομική Επιστήμη στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Βαθμός “Άριστα”.

ΓΛΩΣΣΕΣ

Αγγλικά Επίπεδο Αριστο

Αρχή
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

1998 – 2004: Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου. Δίδαξα τα μαθήματα:

 • Ανάλυση τόπου εγκατάστασης
 • Πολιτική Περιβάλλοντος
 • Πολιτική Μεταφορών
 • Διαχείριση Φυσικών Πόρων
 • Οικονομική του Περιβάλλοντος
 • Οικονομική και Πολιτική Περιβάλλοντος στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

1998 – 2001: Σύμβούλος της τράπεζας Πειραιώς σε θέματα χωροθέτησης του τραπεζικού δικτύου και των νέων εγκαταστάσεων.

1996 – 1998: Διδάσκων με βάσει τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407 / 1980, με αντιμισθία Λέκτορα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Περιβάλλοντος, τα παρακάτω μαθήματα :

 • Οικονομία και Περιβάλλον
 • Οικονομικά Γης και Ακινήτων
 • Ειδικά Θέματα οικονομικών του Περιβάλλοντος
 • Περιβαλλοντική Πολιτική και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση

1995: Εισηγητής σε σειρά διαλέξεων στο πλαίσιο του μαθήματος Jean - Monnet «Περιβάλλον και Χωροταξία» και ειδικότερα στο αντικείμενο της Πολιτικής Περιβάλλοντος, στο Μεταπτυχιακό τμήμα του τμήματος Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου.

1995 – 1996: Ειδικός Ερευνητής του Free University, Amsterdam ,Department of Environmental, Regional, Spatial and Transportation Economics σε ζητήματα διαχείρισης και πολιτικής περιβάλλοντος, μεταφορών και οικονομικής ανάπτυξης.

Συμμετοχή σε: Οικονομικό Επιμελητήριο, Regional Science Association, Greek Section, Ιδρυτικό Μέλος της Αναπτυξιακής Μη-Κυβερνητικής Οργάνωσης "Πολίτες του Κόσμου"
Αρχή
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις με Κριτές

 1. Κ. Bithas and A . Tassopoulos , 1992, “ Environmental - Economics Models under lack of sufficient statistical data ” στα πρακτικά του Πρώτου Συνεδρίου Μαθηματικών και Πληροφορικής ( ERMIS ) οργανωθέν από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία τον Σεπτέμβριο 1992. ISBN 1105-9737.
 2. P. Nijkamp and K. Bithas, 1993, “Sustainable Development and Monuments Conservation planning. The case of Olympia”, στο Περιοδικό “Economics of Conservation” εκδοθέν από το International Council of Monuments and Sites (ICOMOS). ISBN 955-613-045-4.
 3. Κ. Μπίθας , Α. Τασσόπουλος, 1994, “Μοντέλα αλληλεπιδράσεων Φυσικού και Οικονομικού συστήματος. Η χρήση της διεπιστημονικής γνώσης σε περιπτώσεις έλλειψης στατιστικών στοιχείων” στο “Επιστήμες και Περιβάλλον στα τέλη του αιώνα. Προβλήματα και Προοπτικές” εκδοθέν από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και τις Εναλλακτικές Εκδόσεις Αθήνα. ISBN 960-427-024-9.
 4. P. Nijkamp and K. Bithas, 1995, “Scenarios for sustainable cultural heritage planning: a case study of Olympia”, στο “Planning for our cultural heritage” εκδοθέν από Harry Coccossis and Peter Nijkamp. Avebury . ISBN 1 85972 178 8.
 5. Κ. Μπίθας, Α. Τασόπουλος, 1995, ¨Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων υπό έλλειψη επαρκούς γνώσης και ικανοποιητικών στατιστικών στοιχείων. Μια εναλλακτική μεθοδολογία¨, στα πρακτικά του 4 ου συνεδρίου Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, εκδοθέν από το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, τμήμα Περιβάλλοντος , εκδότης: Θ. Λέκκας. ΙΣΣΝ 1106-5516.
 6. Κ. Μπίθας, P . Nijkamp , 1996, ‘Επιθυμητές και Προσδοκώμενες Εξελίξεις στην Αστικές Μεταφορές στην Ευρώπη και οι Σχετικές Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις'. Το άρθρο αυτό εκδόθηκε από το περιοδικό ΤΟΠΟΣ σε ειδική έκδοση με τίτλο ‘Περιφερειακή Ανάπτυξη-Χωροταξία και Περιβάλλον, στο πλαίσιο της Ενωμένης Ευρώπης. Αθήνα , 1996. ISBN 960-85743-1-5.
 7. K. Bithas, P. Nijkamp, 1997, “Environmental-Economic Modeling with Semantic Insufficiency and Factual Uncertainty”, Journal of Environmental Systems, vol 25(2) σελ . 167-184.
 8. K. Bithas, P. Nijkamp and A. Tassopoulos, 1997, “Environmental Impact Assessment by experts in cases of factual uncertainty”, Journal Project Appraisal, vol 12(2), σελ . 70-79.
 9. K. Bithas, P. Nijkamp, 1997, “Sviluppo sostenibile e conservazione del capitale manufatto/ambientale: il caso del partimonio monumentale di Olympia”, στο βιβλίο Le valutazioni per lo sviluppo sostenibile della citta e del territorio, εκδοθέν από L. Fusco Girard and P. Nijkamp, ( σελ . 319- 337). Εκδόσεις : FrancoAngeli, Milano, Italy.
 10. Κ. Μπίθας, J . Van de Bergh , 1997, “Υποδείγματα ανάλυσης για την Περιβαλλοντικά Βιώσιμη Περιφερειακή Ανάπτυξη”, περιοδικό ΤΟΠΟΣ 13/97 σελ. 3-15.
 11. Κ . Bithas, P. Nijkamp 1997, “Critical Factors for an Effective Multi-modal Freight Transport Network in Europe”, Journal Innovation, vol.10, no.3, σελ . 243-258.
 12. K. Bithas, P.Nijkamp, 1999, “Success and Failure Factors for Multi-modal Transport Policy in Europe”, στο βιβλίο New Contributions to Transportation Analysis in Europe, εκδοθέν από M.Beuthe and P. Nijkamp, Ashgate, Aldershot.
 13. D. Papaioanou, G. Kallis, Κ . Bithas, 2000, “Developing a systemic evaluation framework for economy-environment decisions: the case of the southern-eastern Mediterranean basin”, Journal of Development Planning Literature, vol. 15, no. 1, pp 73-96.
 14. Κ . Bithas, 2000, “The use of renewable energy resources in Greece”, International Journal of Environment and Pollution, vol. x, no. x.
 15. Κ. Μπίθας, Δ.Παπαϊωάννου, 2001, “Πολιτικές αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης της Αθήνας και το πρόγραμμα Auto Oil . Επιπτώσεις και προοπτικές”, περιοδικό ΤΟΠΟΣ, τεύχος 16/2001, σελ. 141-146.

Επιστημονικές δημοσιεύσεις χωρίς κριτές

 1. Κ . Μπίθας , P. Nijkamp, 1992, “Sustainable Development and Monument Conservation Planning a case study on Olympia”, Serie Research Memoranda, 1992, τεύχος 76. Vrije Universiteit, Amsterdam.
 2. Κ . Μπίθας , P. Nijkamp, Α . Τασσόπουλος , 1996, “Environmental Impact Assessment under Scientific and Informational Uncertainty” στα πρακτικά του συνεδρίου “Integrating Environmental Assessment and Socio-economic Appraisal in the Development Process” τα οποία εκδόθηκαν από τα ακόλουθα Ινστιτούτα : Development and Project Planning Center, University of Bradford England, και Environmental Impact Assessment Center, University of Manchester England.
 3. Κ . Μπίθας , P. Nijkamp, 1996, “Environmental-Economic Modeling with Semantic Insufficiency and Factual Uncertainty” στα πρακτικά του 21 ου συνεδρίου της Applied Econometrics Association με θέμα Econometrics of Environment and Transdisciplinarity εκδοθέν από τους A. Baranzini και F. Carlevaro, CUEPE Centre Universitaire d' Etude des Problemes de l' Energie, Universite de Geneve, Conches-Geneve (Suisse) και ISEG Instituti Superior de Economia e Gestao, Universidade Tecnica deLisbona, Lisbona (Portugal).
 4. Κ . Μπίθας , P. Nijkamp, Α . Τασσόπουλος , 1996, “Environmental Impact Assessment under Scientific and Informational Uncertainty”. Discussion paper, 1996 – 94/5, Tinbergen Institute, Amsterdam.
 5. Κ . Μπίθας , P. Nijkamp, 1996, “Environmental-Economic Modeling with Semantic Insufficiency and Factual Uncertainty”. Reprint Series, τεύχος 3-746, Tinbergen Institute, Amsterdam, 1996.
 6. Κ . Μπίθας , P. Nijkamp, 1997 “Decisive Conditions for an Effective and Efficient Multi-Modal Freight Transport Network in Europe”. Discussion paper, 1997 – 066/3, Tinbergen Institute, Amsterdam.
Βιβλία

Βιώσιμες Πόλεις. Θεωρία και Πολιτική ”. Εκδόσεις Τυπωθήτω- Gutenberg , Αθήνα, 2001.

"Οικονομική Θεώρηση της περιβαλλοντικής προστασίας''. Εκδόσεις Tυπωθήτω- Gutenberg , Αθήνα,2002

Αρχή
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

1994 – 1997 Ερευνητικό πρόγραμμα "Βιώσιμες Πόλεις και Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας". Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Περιβάλλοντος. Υπευθ. Καθ. Χ. Κοκκώσης.

1994 Ερευνητής στο Ερευνητικό πρόγραμμα Οικονομική Ανάπτυξη και Περιβαλλοντική Προστασία στις χώρες του Εύξεινου Πόντου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Περιβάλλοντος. Υπευθ. Καθ. Χ. Κοκκώσης

1995 – 2000 Ερευνητικό πρόγραμμα COST 328 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος του προγράμματος είναι η έρευνα στον τομέα των μεταφορών έτσι ώστε να καθοριστεί το νέο πλαίσιο αξόνων μακροχρόνιας έρευνας σε αυτό τον τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

1995 – 1996 Ερευνητής του Free University, Amsterdam, Department of Environmental, Regional, Spatial and Transportation Economics σε ζητήματα διαχείρισης και πολιτικής περιβάλλοντος, μεταφορών και οικονομικής ανάπτυξης.

1997- 1999 Συμμετοχή στο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα MEDALUS III , πού αφορά την ερημοποίηση στις ευρωπαϊκές περιοχές και ιδιαίτερα στην μεσογειακή ζώνη.

1997 - 2001 Ερευνητής στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα “METRON, Metropolitan Cities and Sustainable Use of Water”. Contr. No. ENV4-CT97-0565.

1999 – 2001 Ερευνητής στο Ερευνητικό Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Achieving Sustainable and Innovative Policies through participatory governance in a multilevel context: the case of urban water use”. Contr. No. HPSE-CT-1999-00028.

1999 Κριτής σε ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωση σε σχέση με διαχείριση υδατικών πόρων

2000 – 2001 Συμμετοχή σε Ερευνητικό Πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ (Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης) με στόχο την δημιουργία συστήματος δεικτών βιώσιμης ανάπτυξης για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

2000 Οργάνωση του Διεθνούς Συνεδρίου “Περιβαλλοντική υποβάθμιση και ανθρώπινη ασφάλεια ”. Το συνέδριο διεξήχθη υπό την αιγίδα του Παντείου Πανεπιστημίου στη Σύρο κατά την περίοδο 9 – 11 Σεπτεμβρίου 2000.

2001 Επιστημονικός υπεύθυνος στο ερευνητικό πρόγραμμα του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. “Διερεύνηση συνεταιρικών διαδικασιών για την διαχείριση των αστικών απορριμμάτων της Αττικής

2000-2004 Ερευνητής στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ‘' Achieving Sustainable and Innovative Policies through Participatory Governance in a Multi-Level Context. The case of water use'' Contr. No. HE-CT-2000-00154.

Τρέχοντα Ερευνητικά Προγράμματα

2002- Ερευνητής στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ‘'Intermediaries: New intermediary services and the transformation of urban water supply and waste water disposal systems'' . Contr. No. EVK1-CT-2002-00115,

2003- Συντονιστής της Ερευνητικής Ομάδας Οικονομικών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ‘'Cost-effective d evelopment of urban wastewater systems for W ater Framework Directive compliance (CD4WC)'' Contr. No. EVK1-2001-00286.

2004- Συντονιστής της Ερευνητικής Ομάδας Οικονομικών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης στο Ευρω - Ασιατικό Πρόγραμμα ‘'Feasibility study for the implementation on energy integrated urban planning (EUIP) in ASEAN cities and applicability of European approaches''

2004- Συντονιστής της Ερευνητικής Ομάδας Οικονομικών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Participation in the ΙΝΤΕ RREG IIIB MEDOCC Programme ‘' Developpement d'Actions pour le Marketing et la Gestion post-evenements- DAMAGE ''

Αρχή
ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Συμμετοχή σε διάφορα συνέδρια με κύριες θεματικές ενότητες τις ακόλουθες:

 • Οικονομική Περιβάλλοντος
 • Οικολογικά Οικονομικά
 • Βιώσιμη Ανάπτυξη
 • Οικονομικά και Πολιτική Μεταφορών
 • Εκτίμηση Περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 • Οικονομικά - Οικολογικά Μοντέλα
 • Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Οικονομική Ανάπτυξη
 • Περιβαλλοντική Πολιτική
 • Ενεργειακή Πολιτική
 • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
 • Οικονομική και Διαχείριση Φυσικών Πόρων
 • Ενδογενής Ανάπτυξη
 • Εφαρμοσμένη Οικονομετρία

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ

 • Μέλος του Επιστημονικού Ερευνητικού Δικτύου NECTAR. Το δίκτυο επικεντρώνει το ενδιαφέρον σε θέματα μεταφορών (οικονομικά μεταφορών, πολιτική μεταφορών κτλ.)
 • Μέλος στην ερευνητική ομάδα COST (328). Η ομάδα αυτή είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που στόχο έχει την διενέργεια πολιτικών ερευνών που αποβλέπουν στο σχηματισμό του μελλοντικού ερευνητικού πλαισίου που θα χρηματοδοτηθεί από την επιτροπή.
 • Μέλος του επιστημονικού ερευνητικού δικτύου STELLA που στόχο έχει την διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας στο πεδίο των μεταφορών.
 • Μέλος της European Society of Ecological Economics (ESEE)
Αρχή
ΤΟΜΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Οι βασικοί τομείς εξειδίκευσης σύμφωνα με το αντικείμενο των σπουδών, τη διδακτορική διατριβή, την άμεση μεταδιδακτορική έρευνα και τις ανεξάρτητες μεταδιδακτορικές έρευνες - μελέτες σκιαγραφούνται ως ακολούθως κατά ιστορική σειρά:

 • Περιφερειακή επιστήμη & Οικολογικά Βιώσιμη Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Ολοκληρωμένες μεθοδολογίες λήψης αποφάσεων (Ανάλυση Κόστους - Ωφέλειας, Πολυκριτηριακές μέθοδοι)
 • Οικονομική Περιβάλλοντος. Θεωρία - Υποδείγματα
 • Οικονομική Φυσικών Πόρων
 • Μαθηματικά Μοντέλα αναπαράστασης (προσομοίωσης) Περιβαλλοντικών - Οικονομικών συστημάτων.
 • Εκτίμηση και Οικονομική Αποτίμηση των Περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 • Οικονομικά Μεταφορών.
 • Μεταφορές και Περιβάλλον
 • Διαχείριση βιοποικιλότητας
 • Οικονομική Αποτίμηση Περιβαλλοντικών Στοιχείων
Αρχή
Επιστροφή στο Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό