Πάντειο Πανεπιστήμιο | Tμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ιωάννα Κεραμίδου, Λέκτορας

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΣΠΟΥΔΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΤΟΜΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Όνομα-Επώνυμο Ιωάννα Κεραμίδου
Τηλέφωνο: Τηλ. 210 92
e-mail: [email protected]
ΣΠΟΥΔΕΣ

1985 Πτυχίο Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης, με βαθμό "Λίαν Καλώς".

1988 Μεταπτυχιακό δίπλωμα (ΜΑSTER) Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΙΠΑ) του Παντείου Πανεπιστημίου, διετούς φοίτησης (1985-1987) και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (1987-1988) με θέμα "Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις στη μεταπολεμική Ελλάδα". Βαθμός διπλωματικής "Άριστα". Βαθμός πτυχίου "Άριστα"

1996 Διδακτορικό δίπλωμα του Τμήματος Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου. Η διατριβή με θέμα: "Η μορφή ρύθμισης της σχέσης μισθωτής εργασίας και η συσσώρευση του κεφαλαίου στην Ελλάδα μεταπολεμικά", αξιολογήθηκε με "Άριστα".

ΓΛΩΣΣΕΣ

Γαλλικά άριστα. Γνώστης της αγγλικής γλώσσας

Αρχή
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Άρθρα

1998 "Ο ρόλος των Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων στην Οικονομική Ανάπτυξη", Τετράδια Εργασίας αρ. 8, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Παντείου Πανεπιστημίου.

1999 "Νέες Τεχνολογίες και Αλλαγές στην Απασχόληση και στον τρόπο Οργάνωσης της Εργασίας στον κλάδο Εμπορίας Πετρελαιοειδών", Άρθρο στα Τετράδια του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ), Τεύχος 16-17 Μάρτιος, "Τεχνολογικές Μεταβολές νέες ειδικότητες ανάγκες εκπαίδευσης και κατάρτισης: Πετρέλαιο, Χημική Βιομηχανία και Φυσικό Αέριο ".

1999 "Η Κρίση της Απασχόλησης στην Ελληνική Βιομηχανία", Τεύχος 17- Ιανουάριος- Μάρτιος , Οικονομική Επιθεώρηση της Εμπορικής Τράπεζας.

1999 "Η Δυναμική της Συσσώρευσης του Κεφαλαίου στη μεταπολεμική Ελλάδα (1960-1996)", Τεύχος 20- Οκτώβριος Νοέμβριος, Οικονομική Επιθεώρηση της Εμπορικής Τράπεζας.

2003 "The debate on the long-term dynamics of the Greek economy", Τεύχος 2, Τhe Cyprus Journal of Science and Technology". Vol. 3.4.

Άρθρα-Κεφάλαια σε Βιβλία

1998 "Μισθοί, Παραγωγικότητα και Εισοδηματικές Ανισότητες στη Μεταπολεμική Ελλάδα", εκδ. Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα , Αθήνα.

2001 "H Δραματική Άνοδος της Ανεργίας στις Σύγχρονες Καπιταλιστικές Οικονομίες: η άλλη όψη του Τεχνολογικού Εκσυγχρονισμού; ", συλλογικός τόμος με τίτλο "Κοινωνία των 2/3", εκδ. Παντείου Πανεπιστημίου.

2002 Η Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία σε συνθήκες Ευρωπαϊκού και Παγκόσμιου Ανταγωνισμού". Σε συνεργασία με Καθ. Παντείου Θ. Πάκο. Συλλογικός Τόμος Εισηγήσεων 5o Συνεδρίου Eco-Q Defence Forum (18-19 Απριλίου).

2003 "Αλλαγές στις Εργασιακές Σχέσεις στον Κλάδο Εμπορίας Πετρελαιοειδών", (σελ. 219-265), Κεφάλαιο Έκτο του βιβλίου "Νέες Τεχνολογίες, Οργάνωση της Εργασίας και ο Σχηματισμός των Ειδικοτήτων", σειρά Μελέτες Ν.18, ΙΝΕ ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ

Βιβλία

1993 "Προώθηση της Απασχόλησης και της Επαγγελματικής Κατάρτισης των Γυναικών", Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης - Μελέτη ανατεθείσα από ΟΑΕΔ εκδοθείσα από ΟΑΕΔ: Συντονιστές Γ. Σακέλλης, Ζ. Δεμαθάς, Ι. Κεραμίδου.

2002 "Κρίσεις και Παγκοσμιότητα, Η περίπτωση της Ελλάδας", εκδόσεις Στοχαστής, Αθήνα 2002.

Αρχή
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

1988 "Σκοποί της Περιφερειακής Πολιτικής του Δημοσίου", Μελέτη Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης, ανατεθείσα από ΥΠΕΘΟ. Συμμετείχα ως επιστημονικός συνεργάτης: συλλογή και επεξεργασία στοιχείων για την αξιολόγηση της περιφερειακής πολιτικής της Δημόσιας Επιχείρησης Πολεοδομίας και Στέγασης (ΔΕΠΟΣ), με τη συνεργασία του Ζ. Δεμαθά.

1988 "Παρουσίαση στατιστικών στοιχείων της αγοράς Εργασίας της Ελλάδας: σύνολο χώρας και περιφέρειες", Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Μελέτη ανατεθείσα από Υπουργείο Εργασίας, Συντονιστές: Γρ. Σεραφετινίδης, Γ. Σακέλλης, Α. Δεδουσόπουλος. Συμμετείχα ως επιστημονικός συνεργάτης: συλλογή και επεξεργασία στοιχείων πληθυσμού, εργατικού δυναμικού, απασχολουμένων και ανέργων.

1989 Συμμετοχή στη "Χωροταξική μελέτη πλαίσιο της Κρήτης", ως επιστημονικός συνεργάτης: συλλογή και επεξεργασία στοιχείων πληθυσμού και απασχόλησης σε επίπεδο οικισμών, κατά αστικότητα και ανάγλυφο του εδάφους, με τη συνεργασία του καθηγ. ΙΠΑ Ζ. Δεμαθά, και του καθηγ. Π. Λουκάκη.

1990 "Προώθηση της Απασχόλησης και της Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ανέργων Γυναικών", Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Μελέτη ανατεθείσα από ΟΑΕΔ. Στη μελέτη αυτή υπήρξα ένας από τους Συντονιστές: Γ. Σακέλλης, Ζ. Δεμαθάς, Ι. Κεραμίδου. Εκδόθηκε από τον ΟΑΕΔ το 1991 και επανεκδόθηκε το 1993.

1996-97 "Κοινωνικές Προϋποθέσεις της Απασχόλησης και της Ανεργίας", Πάντειο Πανεπιστήμιο, Μελέτη ανατεθείσα από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Συμμετείχα ως ερευνητής και με τη συνεργασία της Κ. Φωτεινοπούλου παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν οι αντιλήψεις των κοινωνικών εταίρων για την οικονομική αναδιάρθρωση, την απασχόληση και την ανεργία (δημιουργία ερωτηματολογίου, συνεντεύξεις με εκπροσώπους συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΕΒ, ΓΣΣΕ, συγγραφή κειμένου). Επιστημονικός Υπεύθυνος Α. Δεδουσόπουλος, Κύριοι Ερευνητές Κ. Φωτεινοπούλου, Δ. Γράβαρης, και Ι. Κεραμίδου.

1997 "Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ν. Ιωαννίνων", Μελέτη ανατεθείσα από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων. Ως μέλος της ερευνητικής ομάδας: ανέλυσα τα δημογραφικά στοιχεία και εξελίξεις στην αγορά εργασίας. Υπεύθυνος Μελέτης Θ. Παπαηλίας, καθηγ. Τεχνολογικών και Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) Πειραιά. Ερευνητές: Θ. Βασίλαινας και Ι. Κεραμίδου.

1998 "Τοπικό Σύμφωνο Απασχόλησης για την αντιμετώπιση της ανεργίας στον Νομό Βοιωτίας", Μελέτη ανατεθείσα από το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας (Ε.Ι.Ε) στη ΠΕΤΑ Α.Ε. και το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας Α.Ε. Ως μέλος της μελετητικής ομάδας και με τη συνεργασία του Θ. Παπαηλία: συναντήσεις με κοινωνικούς φορείς της περιοχής, ανάλυση της υφιστάμενης οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης του Νομού Βοιωτίας, αξιολόγηση των προτάσεων έργων που κατέθεσαν οι κοινωνικοί φορείς (κατάρτιση τεχνικών δελτίων), προσδιορισμός πηγών χρηματοδότησης των επιλέξιμων ενεργειών, καθώς επίσης και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους. Ερευνητές: Θ. Παπαηλίας, Ι. Κεραμίδου, Π. Λαουτάρης, και Μ. Χλέτσος.

1999 "Νέες Τεχνολογίες και Απασχόληση στον Κλάδο Εμπορίας Πετρελαιοειδών", Μελέτη ανατεθείσα στο Πάντειο Πανεπιστήμιο από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ) και εκπονηθείσα από τη γράφουσα, στο πλαίσιο του Προγράμματος της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας ΑDAPT με τίτλο "Διερεύνηση των συνθηκών αφομοίωσης των τεχνικών παραγωγής και προώθησης της κατάρτισης του εργατικού δυναμικού", με Επιστημονική Υπεύθυνη την Κ. Φωτεινοπούλου.

2001 "Ζητήματα τεχνολογίας, οργάνωσης της εργασίας, ειδικοτήτων και εκπαίδευσης στα διυλιστήρια και τις εταιρίες εμπορίας πετρελαίου", Μελέτη Παντείου Πανεπιστημίου, ανατεθείσα από το ΙΝΕ στο πλαίσιο του προγράμματος "WATCH / Κλαδικό Παρατηρητήριο - Προσαρμογή στις Τεχνολογικές Αλλαγές της Κοινωνικής Πρωτοβουλίας ΑDAPT", με Επιστημoνική Υπεύθυνο Κ. Φωτεινοπούλου. Η συμμετοχή μου αφορούσε στην εκπόνηση της μελέτης για το κλάδο εμπορίας πετρελαιοειδών, με τίτλο: "Νέες τεχνολογίες, Ευέλικτες μορφές απασχόλησης και Αλλαγές στην οργάνωση της εργασίας στις πολυεθνικές εταιρίες εμπορίας πετρελαιοειδών".

2002 "Αμυντικές δαπάνες και Τεχνολογική Πρόοδος: η περίπτωση της Ελλάδας", Μελέτη ανατεθείσα από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στο Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, Θ. Πάκος Επιστημονικός Υπεύθυνος, Ερευνητές : Ζ. Δεμαθάς, Θ. Παπαδασκαλόπουλος, Κ. Ρίτσαρτσον, Ι. Κεραμίδου.

2004 "Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση", Μελέτη σε εξέλιξη, ανατεθείσα από το Υπουργείο Ανάπτυξης και το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας στο ΙΝΕ ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ. Κ. Φωτεινοπούλου Επιστημονική Υπεύθυνος. Ερευνητές: Κεραμίδου Ιωάννα, Ρυλμόν Λ. Π., Σπυροπούλου Θ.

Αρχή
ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1996 27-30 Νοεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Συμμετοχή στο 6ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιδρύματος Σάκη Καράγιωργα, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, με θέμα: "Κοινωνικές ανισότητες και Κοινωνικός Αποκλεισμός". Εισήγηση με τίτλο: "Μισθοί, Παραγωγικότητα και Εισοδηματικές Ανισότητες στη Μεταπολεμική Ελλάδα".

1997 10-12 Νοεμβρίου, Αθήνα, Συμμετοχή στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, με θέμα: "Κοινωνία των 2/3: Διαστάσεις του Σύγχρονου Κοινωνικού Προβλήματος". Οργανωτής: Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Εισήγηση με τίτλο: "H Δραματική Άνοδος της Ανεργίας στις Σύγχρονες Καπιταλιστικές Οικονομίες: η άλλη όψη του Τεχνολογικού Εκσυγχρονισμού;"

1999 31 Μαρτίου, Ασπρόπυργος, Συμμετοχή σε Διημερίδα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ με θέμα: "Αναδιαρθρώσεις, Νέα Τεχνολογία και Ειδικότητες των Εργαζομένων στην Χημική Βιομηχανία". Εισήγηση με τίτλο: "Νέες Τεχνολογίες και Αλλαγές στην Απασχόληση και στον τρόπο Οργάνωσης της Εργασίας στον κλάδο Εμπορίας Πετρελαιοειδών"

2001 22 Φεβρουαρίου, Αθήνα, Hμερίδα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ και του Κλαδικού Ινστιτούτου Εργασίας Πετρελαίου και Χημικής βιομηχανίας, με θέμα: "Εργασιακές σχέσεις, Αναδιαρθρώσεις, Συγχωνεύσεις στον κλάδο Εμπορίας Πετρελαιοειδών". Εισήγηση με τίτλο: "Νέες Τεχνολογίες, Ευέλικτες μορφές απασχόλησης και Αλλαγές στην Οργάνωση της Εργασίας στις Πολυεθνικές Εταιρίες Εμπορίας Πετρελαιοειδών"

2002 18 -19 Απριλίου, Αθήνα, 5o Συνέδριο Eco-Q Defence Forum, Εισήγηση με θέμα: "Η Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία σε συνθήκες Ευρωπαϊκού και Παγκόσμιου Ανταγωνισμού". Σε συνεργασία με Καθ. Θ. Πάκο.

Αρχή
ΤΟΜΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Γνωστικό Αντικείμενο: "Οικονομική Θεωρία και Πολιτική"

Αρχή
Επιστροφή στο Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό