Πάντειο Πανεπιστήμιο | Tμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Καραγάνης Αναστάσιος, Επίκουρος Καθηγητής

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΣΠΟΥΔΕΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΤΟΜΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Όνομα-Επώνυμο Καραγάνης Αναστάσιος
Τηλέφωνο: Τηλ. 210 9230779
e-mail: [email protected]
ΣΠΟΥΔΕΣ

1980-1986 Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Eμπορικών Επιστημών, Τμήμα Οικονομικό, Ειδίκευση Στατιστική.

1994 Μ.Sc. Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Παντείου Πανεπιστημίου.

1999 Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης.

1993 Πτυχίο Παρακολούθησης "European Networks" Free University, Amsterdam, Netherlands.

ΓΛΩΣΣΕΣ

Αγγλικά Επίπεδο Αριστο

Αρχή
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

2000- σήμερα Λέκτορας στη Χωρική Οικονομετρία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

1998-2000 Τράπεζα Πειραιώς

1997- 2000 Εντεταλμένος διδασκαλίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο βάσει του ΠΔ 407 στη Στατιστική και Οικονομετρία

1991-σήμερα Ερευνητής Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου.

Αρχή
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 1. Athanasios Papadaskalopoulos, Anastasios Karaganis, Manolis Christofakis, The spatial impact of EU Pan-European Transport Axes: City clusters formation in the Balkan area and developmental perspectives, Transport Policy: Journal of the World Conference on Transport Research Society, Vol. 12 (6), November 2005, p. 488-499.
 2. Καραγάνης Α., Τερζάκου Ε. (2004), Διαδικασία εξειδίκευσης υποδειγμάτων χωρικής οικονομετρίας μιάς εξίσωσης. Τροποποίηση της κλασικής διαδικασίας εξειδίκευσης, προς δημοσίευση στο επιστημονικό περιοδικό Αειχώρος.
 3. Καραγάνης Α., Μπούρα Π., (2004), Η επίδραση των φορολογικών κινήτρων στην περιφερειακή ανάπτυξη, προς δημοσίευση στο επιστημονικό περιοδικό Αειχώρος.
 4. Καραγάνης Α., Αρτελάρης Π., (2004), Χωρικά διορθωμένες εκτιμήσεις της ταχύτητας σύγκλισης στους νομούς της Ελλάδας, προς δημοσίευση στο επιστημονικό περιοδικό Αειχώρος.
 5. Καραγάνης Α., Τασούλης Α. (2004), Παράγοντες που επηρρεάζουν την οικονομική αποτελεσματικότητα του κλάδου παραγωγής αροτραίων καλλιεργειών στην Ελλάδα και αναπτυξιακή πολιτική, προς δημοσίευση στο επιστημονικό περιοδικό Αειχώρος.
 6. Καραγάνης Α., Δρακάκη-Σαπουνάκη Λ. (2003), The rise and fall of industrial activity of Piraeus, στα πρακτικά του 6th International Congress of Urban History, Edinburgh.
 7. Καραγάνης Α., (2002) Η χωρική αναδιάρθρωση της βιομηχανίας στην πενταετία 1993-1998, στο συλλογικό τόμο Η Ελλάδα μπροστά στη τρίτη χιλιετία, εκδοση Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης παντείου Πανεπιστημίου.
 8. Καραγάνης Α., (2000), Ποσοτικές απεικονίσεις του χώρου. Επιλογή της καλύτερης απεικόνισης με τη βοήθεια του κριτηρίου μεγίστης δυνάμεως, Τόπος.
 9. Καραγάνης Α., (1999) Credit risk decision support rating system, European Research Studies, τεύχος 1, τόμος 2.
 10. Καραγάνης Α., Κόνσολας Ν., Λουκάκης Π., Παπαδασκαλόπουλος Αθ., Δεμαθάς Ζ. (1997), Νew Athens Airport: Planning and Findings of Business Location Survey, 37ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο της Regional Science Association.
 11. Καραγάνης Α., Κόνσολας Ν., (1996), The impact of new Athens Airport in local economic activity in Eastern Attica, 36ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο της Regional Science Association
 12. Καραγάνης Α., Κόνσολας Ν., (1994), The changing pattern of Greek regional structure, 34ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο της Regional Science Association, Groningen, Ολλανδία, 23-26 Αυγούστου 1994.
 13. Καραγάνης Α., Αρταβάνη Α., (1994), Η Επίδραση των Τριτοβάθμιων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στην ανάπτυξη της περιφερειακής οικονομίας μέσω της διάχυσης νέας τεχνολογίας, καινοτομιών και της παραγωγής επιστημονικών στελεχών. Μεθοδολογική προσέγγιση, 2o Εθνικό Συνέδριο 9-10 Απριλίου 1994, Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης, Βόλος, Ελλάδα.
 14. Καραγάνης Α., Ραγκούση Σ., (1993), Τραπεζική Ανάπτυξη στον Ελληνικό Χώρο,το πρότυπο επιλογής κατηγορίας καταθέσεων, 1ο Εθνικό Συνέδριο 27-28 Μαρτίου 1993, Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης, Αθήνα, Ελλάδα.
 15. Καραγάνης Α., Αρταβάνη Α., Νικηταρίδης Μ. και Σουτζιδέλλη Μ. Ν., (1992), The diffusion of innovations in Greece, Workshop on Regional Studies in Southern Europe, Ankona, Italy, September 1992.

Αρχή
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

α. Ερευνες αγοράς

 • Σχεδιασμός δειγμάτων για πολιτικές έρευνες με τη βοήθεια γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών, ΔΗΜΕΛ, 1997 έως σήμερα.
 • Δειγματοληπτική έρευνα σε 100 επιχειρήσεις για λογαριασμό της Infogroup, για την εκτίμηση της ζήτησης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούντια στο χώρο της ναυτιλίας, ΔΗΜΕΛ, Αθήνα 1997.
 • Δειγματοληπτική έρευνα σε 40 ηγετικές επιχειρήσεις της ελληνικής οικονομίας για λογαριασμό του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης με σκοπό την ανάλυση των απόψεων και των προβλέψεων τους για την επιλογή της ευρύτερης περιοχής του νέου αεροδρομίου ως νέου χώρου εγκατάστασης, ΔΗΜΕΛ, Αθήνα 1997.
 • Δειγματοληπτική έρευνα σε 200 επιχειρήσεις που εδρεύουν στην ευρύτερη πειοχή του νέου αεροδρομίου και δραστηριοποιονται στον δευτερογενή τομέα για λογαριασμό του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης με σκοπό την ανάλυση χωροταξικών και οικονομικών χαρακτηριστικών τους, ΔΗΜΕΛ, Αθήνα 1996.
 • Απογραφή επιχειρήσεων που εδρεύουν στην ευρύτερη πειοχή του νέου αεροδρομίου και δραστηριοποιονται στον δευτερογενή τομέα για λογαριασμό του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΔΗΜΕΛ, Αθήνα 1996.
 • Ερευνα αγοράς για την προώθηση πωλήσεων της εταιρείας ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ, ΔΗΜΕΛ, Αθήνα, Ελλάδα, 1996.
 • Ερευνα αγοράς για την προώθηση πωλήσεων της εταιρείας ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ, ΔΗΜΕΛ, Αθήνα, Ελλάδα, 1994.
 • Ερευνα αγοράς εργασίας Δυτικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη, Ελλάδα, 1993.

β. Ερευνες ολοκληρωμένων συστημάτων πληροφορικής

 • Σχεδιασμός και διενέργεια δημοσκοπήσεων κοινής γνώμης, γιά τη διερεύνηση της πολιτικής συμπεριφοράς, στάσης και άποψης, σε κοινωνικά ζητήματα, Ελλάδα, 1994-σήμερα.
 • Μελέτη για τη δημιουργία και λειτουργία συστήματος πληροφόρησης των ΜΜΕ γιά διαγωνισμούς χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή τρίτων χωρών, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών, ΔΗΜΕΛ, Ελλάδα, 1994.
 • Μελέτη γιά την ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Πληροφορικής Ανάλυσης Αγοράς Εργασίας, ΟΑΕΔ-ΠΙΕΚΑ και Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου, Ελλάδα, 1994-1995.

γ. Μελέτες περιφερειακής ανάπτυξης

 • Αναπτυξιακή μελέτη μειονεκτικών νησιών Επαρχίου Νάξου, Υπουργείο Αιγαίου, ΙΠΑ, Ελλάδα, 1994-1995.
 • Συμμετοχή στην αξιολόγηση του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας, Ελλάδα, 1993.
 • Συμμετοχή στη "Μελέτη Χωροθέτησης Τεχνολογικού Πάρκου Χανίων", σε συνεργασία με ομάδα μελέτης της ΒΙΠΕΤΒΑ Α.Ε., Ελλάδα, 1992.
 • Περιοχές Διαρθρωτικής Οπισθοδρόμησης, Χαρακτηριστικά και Δυνατότητες Παρέμβασης, Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ανάθεση από Ε.Τ.Β.Α., Ελλάδα, 1992-93.
 • Μελέτη Ιδρυσης και Λειτουργίας Συνεδριακού - Εκθεσιακού Κέντρου στην Κόρινθο, Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ανάθεση από Νομαρχία Κορινθίας, Ελλάδα, 1991.
 • Μελέτη Χωροθέτησης των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, Ι.Π.Α., με ανάθεση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, Ελλάδα, 1990-1991.
 • "Αποτύπωση της Υποδομής, της Κατοικίας, της Πολιτιστικής Κίνησης και του Κοινωνικού Περιβάλλοντος Πόλεων - εδρών Τμημάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης", Διεύθυνση Μελετών Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε., Ελλάδα, 1991.
 • Μελέτη για την ίδρυση και λειτουργία ΑΕΙ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, ΙΠΑ - Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ελλάδα, 1989.
 • Σκοποί και Μέσα της Περιφερειακής Πολιτικής στην Ελλάδα, ΙΠΑ - ΥΠΕΘΟ, Ελλάδα, 1987-1990.

δ. Οικονομικές μελέτες

 • Προσδιοριστικοί παράγοντες ζήτησης τηλεφωνικών υπηρεσιών στις αγροτικές περιοχές της Ρουμανίας, για λογαριασμό του Romtelecom, Infogroup, Αθήνα-Βουκουρέστι, 1997.
 • Μελέτη Περιφερειακής Κλαδικής Κατανομής των Επαγγελμάτων Νέας και Υψηλής Τεχνολογίας στην Ελλάδα, Ι.Π.Α.-E.T.Β.Α, Ελλάδα, 1990-1991.
 • Παρουσίαση Στοιχείων για την αγορά εργασίας στην Ελλάδα, ΙΠΑ - Υπουργείο Εργασίας, Ελλάδα, 1989.
Αρχή
ΤΟΜΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 • Οικονομετρία, Στατιστική, Ποσοτικές Mέθοδοι Ανάλυσης
 • Ποσοτικές Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης
 • Ερευνα αγοράς, Ειδικά θέματα θεωρητικής και εφαρμοσμένης δειγματοληψίας, Ερευνα αγοράς τραπεζικών προϊόντων,
 • Βάσεις Δεδομένων, GIS, MIS, DSS.
Αρχή
Επιστροφή στο Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό