ΣΧΟΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΙΙ


Το μάθημα  αυτό αποτελεί συνέχεια του μαθήματος «Σχολές Οικονομικής Σκέψης I» του 4ου εξαμήνου και ασχολείται με  θέματα της Μαρξιστικής σκέψης.
Την ύλη συγκροτούν δύο αλληλένδετες ενότητες οι οποίες περιλαμβάνουν :
Α) Συμπυκνωμένη κριτική παρουσίαση του ιστορικού υλισμού και
Β) Συνοπτική έκθεση της οικονομικής θεωρίας και του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής του Κάρλ Μαρξ.
Ακολουθεί αναλυτικό διάγραμμα των παραδόσεων


 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α:

 

Ι.            ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΥΛΙΣΜΟΥ

1.           Εισαγωγικά Ιστορικού Υλισμού

2.           Η Παραγωγή
Διαδικασία της εργασίας (Δ.Ε.), Τα στοιχεία της Δ.Ε., Ο ρόλος των μέσων εργασίας στην Δ.Ε., Η διαδικασία της εργασίας και η διαδικασία της παραγωγής, Καταμερισμός της κοινωνικής παραγωγής, Τεχνικός καταμερισμός της εργασίας, Κοινωνικός καταμερισμός της εργασίας.

3.           Σχέσεις Παραγωγής
Τεχνικές σχέσεις παραγωγής, Κοινωνικές σχέσεις παραγωγής, Οι σχέσεις παραγωγής και αναπαραγωγής των σχέσεων παραγωγής.

4.           Παραγωγικές Δυνάμεις
Η κοινωνικοποίηση των παραγωγικών δυνάμεων, Αντιστοιχία και αναντιστοιχία των παραγωγικών δυνάμεων με τις σχέσεις παραγωγής, Ο ρόλος της επιστήμης στην ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων.

5.           Οικονομική Δομή και η Κοινωνία
Σχέσεις παραγωγής και σχέσεις κατανομής, σχέσεις παραγωγής και σχέσεις κατανάλωσης, σχέσεις παραγωγής και σχέσεις ανταλλαγής.

6.           Υποδομή και Εποικοδόμημα
Εποικοδόμημα : ένας προβληματικός όρος, σχέσεις ανάμεσα στην υποδομή και το εποικοδόμημα.

7.           Η Ιδεολογική Δομή
Το περιεχόμενο του ιδεολογικού επιπέδου, ιδεολογία και κοινωνικές τάξεις.

8.           Τρόπος Παραγωγής - Κοινωνικός Σχηματισμός
Η έννοια του τρόπου παραγωγής και η έννοια του κοινωνικού σχηματισμού, Φεουδαρχικός τρόπος παραγωγής, πρωταρχική συσσώρευση, Κεφαλαιοκρατικός τρόπος παραγωγής.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ
ΜΕΡΟΣ Β:

II. «Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ»
1. Το Εμπόρευμα η Αξία και το Χρήμα (2-3 μαθήματα)

 1. Τι είναι Εμπόρευμα - Ορισμός
 2. Η αξία χρήσης
 3. Η ανταλλακτική Αξία
 4. Ποία είναι η συγκεκριμένη και ποία η αφηρημένη εργασία
 5. Η αξία (ή η αφηρημένη εργασία ως ουσία της αξίας)
 6. Φετίχ και αυταπάτες στον κόσμο των εμπορευμάτων
 7. Οι ποσοτικές σχέσεις ανταλλαγής των εμπορευμάτων, η κοινωνικά αναγκαία εργασία
 8. Η απλή και σύνθετη εργασία
 9. Η προσφορά και η κοινωνική ζήτηση και ο νόμος της «αξίας»
 10. Το χρήμα ως γενικό ισοδύναμο
 11. Η τιμή παραγωγής

2. Μετατροπή του Χρήματος σε Κεφάλαιο Υπεραξία (2-3 μαθήματα)

 1. Το κύκλωμα του κεφαλαίου: απλή εμπορευματική παραγωγή (Ε-Χ-Ε)/ καπιταλισμός (Χ-Ε-Χ’)
 2. Η αξία της εργατικής δύναμης
 3. Η παραγωγή της υπεραξίας
 4. Η συνολική αξία του εμπορεύματος
 5. Σταθερό και μεταβλητό κεφάλαιο
 6. Οργανική σύνθεση του κεφαλαίου
 7. Το ποσοστό υπεραξίας
 8. Απόλυτη και σχετική υπεραξία
 9. Το ποσοστό κέρδους

3. Η Διαδικασία Συσσώρευσης του Κεφαλαίου (1-2 μαθήματα)

 1. Η πηγή της συσσώρευσης του κεφαλαίου
 2. Απλή αναπαραγωγή και διευρυμένη αναπαραγωγή του κεφαλαίου
  (σχέσεις τομέα Ι/ ΙΙ και συνθήκες ισορροπίας).
 3. Συσσώρευση του κεφαλαίου, αξία της εργατικής δύναμης, εφεδρικός στρατός

4. Κρίσεις και Υφέσεις η Φύση των Καπιταλιστικών Κρίσεων (2 μαθήματα)

 1. Η πτωτική τάση του ποσοστού κέρδους- αντισταθμιστικές δυνάμεις- κριτική - περιορισμοί, κρίσεις που συνδέονται με την πτωτική τάση του ποσοστού κέρδους
 2. Κρίσεις πραγματοποίησης, υποκατανάλωση και ανισομέρεια του τομέα παραγωγής μέσων παραγωγής και μέσων κατανάλωσης.

III. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ:
Marta Harnecker «Στοιχειώδεις Έννοιες του Ιστορικού Υλισμού» εκδ Παπαζήση 1975
Paul Sweezy «Η θεωρία της Καπιταλιστικής Ανάπτυξης» εκδ. Gutenberg 2004



IV. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ.
Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου διανέμονται φροντιστηριακές ασκήσεις   και εκπονούνται μικρές ατομικές εργασίες. 
Οι τελικές εξετάσεις γίνονται γραπτές και με ελεύθερη χρήση βιβλίων

 



  V. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ



  VΙ.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

 1. Interactive timeline of economic thought

http://members.Lycos.co.uk/itet/index.php

 1. The life and work of Karl Marx: Outstanding Dates

http://www.marxists.org/archive/marx/bio/marx/lifeandwork.htm

 1. Major Works of  Karl Marx

http://cepa.newschool.edu/het/profilew/marx.htm

Karl Marx's A Contribution to the Critique of Political Economy

 

http://www.marxists.org/archive/marx/works/1859/critique-pol-economy/index.htm

Study Guide to Capital Volume I

http://www.eco.utexas.edu/facstaff/Cleaver/357ksg.html

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Φροντιστηριακές Ασκήσεις (Α και Β).

 


Επιστροφή στις σελίδες των μαθημάτων.

last updated 2-10-07