Πάντειο Πανεπιστήμιο | Tμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πρόγραμμα Σπουδών | Περιεχόμενο Μαθήματος
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κωδικός Αριθμός: 800080
Εξάμηνο Σπουδών: Δ'
Διδάσκων: Λέκτορας, Χ. Στοφόρος
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:  

Ο σκοπός του μαθήματος είναι διττός: Πρώτον, να εξοικειώσει τους φοιτητές στην εφαρμογή της μικροοικονομικής θεωρίας για την εξέταση και ερμηνεία των επιλογών πολιτικής. Δεύτερον, να τους εισάγει στην οικονομική ανάλυση του αγροτικού τομέα με την εξέταση των κυριότερων ζητημάτων εφαρμοσμένης αγροτικής πολιτικής (πχ. ευημεριακές επιπτώσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Το μάθημα χωρίζεται σε δύο ενότητες.
Η πρώτη ενότητα παρουσιάζει το θεωρητικό πλαίσιο ανάλυσης του αγροτικού τομέα και καλύπτει θέματα όπως η θέση του αγροτικού τομέα στην οικονομία στα πλαίσια της οικονομικής ανάπτυξης, η ζήτηση και προσφορά αγροτικών προϊόντων, η οργάνωση των αγορών κ.ά.
Η δεύτερη ενότητα εξετάζει τα κυριότερα ζητήματα αγροτικής πολιτικής καλύπτοντας θέματα όπως το αγροτικό πρόβλημα στις βιομηχανικές κοινωνίες, το ρόλο του κράτους και της κρατικής πολιτικής, τις εναλλακτικές μορφές παρέμβασης του κράτους κ.ά.

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ:

Θ. Λιανού, Δ. Δαμιανού, Γ. Μέργου, Μ. Ντεμούση και Σ. Κατρανίδη , "Αγροτική Οικονομική: Θεωρία και Πολιτική", Τόμος Β', Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών: Δ εξάμηνο