Πάντειο Πανεπιστήμιο | Tμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πρόγραμμα Σπουδών | Περιεχόμενο Μαθήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
Κωδικός Αριθμός: 800020
Εξάμηνο Σπουδών: Δ'
Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Α. Ροβολής
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:  
 1. Γιατί υπάρχουν οι πόλεις: Η οικονομική ερμηνεία
  Συγκριτικό πλεονέκτημα, οικονομίες κλίμακας, οικονομίες συγκέντρωσης (οικονομίες συσπείρωσης, οικονομίες αστικοποίησης)
 2. Που δημιουργούνται οι πόλεις: Η ερμηνεία του τόπου εγκατάστασης των δραστηριοτήτων
  Εμπορικές πόλεις, η αρχή της διάμεσης τοποθεσίας, επιχειρήσεις προσανατολισμού πρώτων υλών, επιχειρήσεις προσανατολισμού αγοράς, μεταφορικό κόστος, σύγκριση του μεταφορικού κόστους με το κόστος τοπικών εισροών.
 3. Η χωρική κατανομή των πόλεων - ο αριθμός των πόλεων και η δομή του αστικού συστήματος
  Ανάλυση περιοχών αγοράς, το υπόδειγμα των "Κεντρικών Τόπων" του Christaller, ο κανόνας τάξης-μεγέθους, ο κανόνας της «κυρίαρχης» πόλης
 4. Εισαγωγή στην θεωρία γαιοπροσόδου και χρήσεων γης
  Θεωρίες γαιοπροσόδου, υπολογισμός γαιοπροσόδου για τις βιομηχανίες, εμπορικές επιχειρήσεις, νοικοκυριά, χρήσεις γης σε ένα υπόδειγμα μονοκεντρικής πόλης, επέκταση του μονοκεντρικού υποδείγματος σε πολυκεντρικό, εισαγωγή στην θεωρία γενικής ισορροπίας χρήσεων γης
 5. Εισαγωγή στην ανάλυση των αγορών ακινήτων (Real Estate), θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις
  Σύγχρονες θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις, το υπόδειγμα DiPasquale-Wheaton, χρηματοοικονομική ανάλυση των αγορών ακινήτων.
 6. Τα βασικά οικονομικά χαρακτηριστικά του Ευρωπαϊκού και Ελληνικού συστήματος αστικών κέντρων
  Ο αστικός κύκλος στην Ευρώπη (συγκεντροποίηση – περιαστικοποίηση – αποσυγκεντροποίηση - επανασυγκεντροποίηση), το ευρωπαϊκό σύστημα αστικών κέντρων (παγκοσμιοποίηση, οι κορυφαίες πόλεις στην Ευρώπη, οι μεσογειακές μητροπόλεις, οι ευρωπαϊκές πόλεις μεσαίου μεγέθους), το ελληνικό σύστημα αστικών κέντρων (δομή-χαρακτηριστικά, οι προσδιοριστικοί παράγοντες των πρόσφατων αλλαγών στο ελληνικό σύστημα αστικών κέντρων)
 7. Ειδικά θέματα της οικονομικής ανάλυσης των αστικών κέντρων
  Αστική οικονομική ανάπτυξη, πολιτικές κατοικίας, αγορά εργασίας και προβλήματα ανεργίας, φτώχειας και εγκλήματος στις πόλεις, αστικές μεταφορές, τοπική διακυβέρνηση
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ:

Α. Ροβολής: Σημειώσεις οικονομικών των αστικών κέντρων (οι σημειώσεις του μαθήματος είναι διαθέσιμες στον server του εργαστηρίου στο κτήριο Αριστοτέλους 29)

Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών: Δ εξάμηνο