Πάντειο Πανεπιστήμιο | Tμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πρόγραμμα Σπουδών | Περιεχόμενο Μαθήματος
EIΣAΓΩΓH ΣTHN EΠIΣTHMH ΠEPIBAΛΛONTOΣ
Κωδικός Αριθμός: 800083
Εξάμηνο Σπουδών: Ε'
Διδάσκων: Eπίκουρος Kαθηγητής Δ. Παπαϊωάνου
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:  

Tο μάθημα εξετάζει τη σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον του και τις επιπτώσεις που έχουν προκύψει από την εξάπλωση των ανθρωπογενών οικοσυστημάτων εις βάρος των φυσικών. Παράλληλα, αναπτύσσονται διεξοδικά οι λειτουργίες των φυσικών και ανθρωπογενών οικοσυστημάτων, οι συγκρούσεις εντός τους και μεταξύ τους, καθώς, και οι τεχνικές άρσης και εναρμόνισής τους, στα πλαίσια της περιφερειακής ανάπτυξης και του περιφερειακού σχεδιασμού.

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ:

Θα ανακοινωθούν από τον διδάσκοντα.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών: Ε εξάμηνο