Πάντειο Πανεπιστήμιο | Tμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πρόγραμμα Σπουδών | Περιεχόμενο Μαθήματος
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ
Κωδικός Αριθμός: 800026
Εξάμηνο Σπουδών: Ε'
Διδάσκοντες: Καθηγητής Σ-Κ. Ρίτσαρντσον,
Λέκτορας Χ. Στοφόρος
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:  
  1. Βασικές μέθοδοι στατιστικής ανάλυσης δεδομένων με έμφαση στην ανάλυση δειγματοληπτικών ερευνών.
  2. Η χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS/PC+ ή άλλου προγράμματος στατιστικής ανάλυσης.
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ:

Φάκελλος Σημειώσεων.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών: Ε εξάμηνο