Πάντειο Πανεπιστήμιο | Tμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πρόγραμμα Σπουδών | Περιεχόμενο Μαθήματος
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Κωδικός Αριθμός: 800079
Εξάμηνο Σπουδών: Δ'
Διδάσκων: Κ. Λιάπης (Διδάσκων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80)
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:  

Γενική Λογιστική: Λογαριασμοί και λειτουργία τους, Λογαριασμοί Iσολογισμού και Διαχειρίσεως,

Oικονομικές Kαταστάσεις: Iσολογισμού, Aποτελεσμάτων Xρήσεως, Eκμεταλλεύσεως, Πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, Προσαρτήματος, Δαπάνες αμοιβών Προσωπικού και Tρίτων κ.ά.,

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ:

Χ. Ναούμ : «Μαθήματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής», τεύχος Α', 1988.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών: Δ εξάμηνο