Πάντειο Πανεπιστήμιο | Tμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πρόγραμμα Σπουδών | Περιεχόμενο Μαθήματος
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Κωδικός Αριθμός: 800006
Εξάμηνο Σπουδών: B'
Διδάσκοντες:

Καθηγητής Α. Τασόπουλος,
Λέκτορας Α. Μιμής

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:  

Θεωρητικό μέρος

 1. Εισαγωγή (Γενικές έννοιες, Software (Προγράμματα), Hardware (Υλικό), Γλώσσες Προγραμματισμού, Αρχιτεκτονική Η/Υ, Επεξεργαστής, Περιορισμοί Η/Υ), Δεδομένα (Τύποι & Δομές, Είδη τύπων και δεδομένων, Κατηγορίες Δομών).δηλ. Κεφ.1 εκτός: 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4 1.6.6.
 2. Οργάνωση Δεδομένων (Έννοιες, Ορισμοί, Πεδίο – Εγγραφή – Αρχείο, Φυσική & Λογική οργάνωση, Ομαδοποίηση, Δημιουργία Αρχείων) δηλ. Κεφάλαιο 2.
 3. Σειριακή Οργάνωση ( Επεξεργασία Σειριακού Αρχείου, Επιλογή μέσου αποθήκευσης, Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα). Παράγραφοι 4.5, 4.6 4.7.
 4. Σειριακή Οργάνωση με Δείκτες (Επεξεργασία Σειριακού Αρχείου με Δείκτες, Επιλογή μέσου αποθήκευσης, Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα), Κεφάλαιο 6.
 5. Επιλογή Μέσων και Μεθόδων Οργάνωσης Αρχείων και Ακεραιότητα και Ασφάλεια Αρχείων δηλ. Κεφάλαια 8 και 9.
 6. Βάσεις Δεδομένων (Εισαγωγή, Διαφορές με Συμβατικά Αρχεία, Σχήμα Βάσης Δεδομένων), Χρήση Βάσεων Δεδομένων (Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα).
 7. Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (Ορισμοί, Διαφορές με Γλώσσες Προγραμματισμού, Ασφάλεια Β. Δ.) δηλ. Κεφάλαια 12 και 13.
 8. Δίκτυα (Τοπικά, Διεθνή, Βασική συνδεσμολογία), δηλαδή όλο το τεύχος των Δικτύων.

Εργαστηριακό μέρος

Στο εργαστηριακό τμήμα του μαθήματος οι φοιτητές αποκτούν μια βασική εμπειρία σε προσωπικούς υπολογιστές και στα λειτουργικά συστήματά τους (Windows 2000, Windows XP ). Βασική ύλη που αναπτύσσεται είναι τα προγράμματα λογιστικών φύλλων και χρηματοοικονομικής ανάλυσης (Excel ) και η χρήση τους σε πραγματικά προβλήματα. Συγκεκριμένα θίγονται οι έννοιες: Βιβλίο και φύλλο εργασίας – Δεδομένα και τύποι δεδομένων – Τελεστές, πράξεις και υπολογισμούς με τύπους – συναρτήσεις και αυτοματοποίηση διαδικασιών – Επεξεργασίας δεδομένων – Βάσεις δεδομένων - Γραφήματα.

Εξεταστέα Ύλη Εργαστηρίου

 1. Εισαγωγή – Λειτουργικά συστήματα - Windows - MSOffice
 2. EXCEL : Είσοδος – Έξοδος – Αρχεία (δημιουργία – αποθήκευση – άνοιγμα) - Το παράθυρο του Excel – Γραμμές εργαλείων του Excel
 3. Έννοιες του Βιβλίου εργασίας (Workbook) και του φύλλου εργασίας (Worksheet) – Δημιουργία και αποθήκευση βιβλίων εργασίας και φύλλων εργασίας – Έννοιες: κελί, περιοχή, στήλη και γραμμή
 4. Δεδομένα – Τύποι δεδομένων (αριθμοί, κείμενα, κλπ) – Εισαγωγή δεδομένων – Τροποποιήσεις δεδομένων – Μετακινώντας δεδομένα – Τροποποιήσεις και μορφοποιήσεις αριθμών, κελιών, στηλών και γραμμών
 5. Τύπο, τελεστές, πράξεις - Υπολογισμοί με τύπους – Αντιγραφή τύπων – Αναφορές κελιών
 6. Επεξεργασίες δεδομένων με το Excel
 7. Γραφήματα: δημιουργία – τροποποιήσεις
 8. Συναρτήσεις, τύποι συναρτήσεων, όρισμα συναρτήσεων, αυτοματοποίηση διαδικασιών, κατασκευή πίνακα τιμών συνάρτησης
 9. Στατιστικές συναρτήσεις (μέσος όρος, τυπική απόκλιση, κλπ.)
 10. Υπολογισμός περιεχομένων κελιών υπό συνθήκη (IF , COUNTIF , SUMIF)
 11. Λίστες, φόρμες, φίλτρα
 12. Χρήση των προγραμμάτων λογιστικών φύλλων στην οικονομική ανάλυση και περιφερειακή ανάπτυξη: στατιστικές αναλύσεις, προβολές, χρονοσειρές, σενάρια, κλπ.
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ:

Α. ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Πληροφοριακά Συστήματα, Σημειώσεις.
Π. ΤΖΕΛΕΠΙΔΗΣ: Νοήμονα Συστήματα, Εκδόσεις Σταμούλης.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών: Β εξάμηνο