Πάντειο Πανεπιστήμιο | Tμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πρόγραμμα Σπουδών | Περιεχόμενο Μαθήματος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Κωδικός Αριθμός: 800033
Εξάμηνο Σπουδών: Ε'
Διδάσκοντες: Επικ. Καθηγητής K. Mπίθας
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:  
 1. Εισαγωγή στις έννοιες των φυσικών και ενεργειακών πόρων.
 2. Πολιτική χρήσης των φυσικών πόρων.
 3. Προσφορά και ζήτηση φυσικών και ενεργειακών πόρων.
 4. Οι οικονομικοί παράγοντες που αφορούν την χρήση φυσικών και ενεργειακών πόρων.
 5. Διαμόρφωση της τιμής των ενεργειακών πόρων.
 6. Φυσικοί πόροι και αναπτυξιακή διαδικασία.
 7. Σύγχρονα προβλήματα διαχείρισης των φυσικών πόρων.
 8. Οι οργανωτικές αρχές για την οικονομική ανάλυση της διαχείρισης των φυσικών πόρων.
 9. Μορφές μη αποδοτικής διαχείρισης των πόρων, αστοχίες της αγοράς και κρατικές αποτυχίες.
 10. Αξιολόγηση των αιτίων μη αποδοτικής διαχείρισης.
 11. Μέσα πολιτικής διαχείρισης των φυσικών πόρων.
 12. Αρχές διαχείρισης των φυσικών πόρων.
 13. Τρέχοντα ζητήματα διαχείρισης υδατικών, εδαφικών, δασικών και περιβαλλοντικών πόρων.
 14. Ορθολογική χρήση και τεχνοοικονομικά μεγέθη των ενεργειακών πόρων.
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ:

T. TITENBERG «Οικονομική Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος», Gutenberg

Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών: Ε εξάμηνο