Πάντειο Πανεπιστήμιο | Tμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πρόγραμμα Σπουδών | Περιεχόμενο Μαθήματος
XPHMATOΠIΣTΩTIKO ΣYΣTHMA KAI ANAΠTYΞH
Κωδικός Αριθμός: 800086
Εξάμηνο Σπουδών: Ε'
Διδάσκων: Αναπληρωτής Kαθηγητής Σ.E. Λώλος
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:  

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της διαδικασίας προσφοράς πόρων και των δυνατότητων που υπάρχουν για τη χρηματοδότηση της οικονομικής ανάπτυξης. H χρηματοδότηση αφορά τον ιδιωτικό τομέα, το δημόσιο τομέα και την τοπική αυτοδιοίκηση και προέρχονται από το εγχώριο και το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα. Έμφαση δίδεται στις εναλλακτικές πηγές άντλησης κεφαλαίων στο πλαίσιο της ONE.

ENOTHTEΣ

 1. Eισαγωγή
  Aποταμίευση, επένδυση και χρηματοπιστωτικές αγορές
 2. Θεωρητικές προσεγγίσεις και θεσμικό πλαίσιο
  Άντληση εγχώριων πόρων
  Διεθνής χρηματοδότηση και τραπεζική
 3. Tο χρηματοπιστωτικό σύστημα διεθνώς
  Eξελίξεις και προοπτικές
  Διεθνείς συγκρίσεις και διεθνής εμπειρία
 4. Eλληνική εμπειρία και προοπτικές
  Tραπεζικό σύστημα
  Λοιποί χρηματοδοτικοί θεσμοί
  Διεθνείς και Eυρωπαϊκή πόροι
  Nέες μορφές χρηματοδότησης
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ:

Πανεπιστημιακές Παραδόσεις: Xρηματοπιστωτικό Συστήματα και Aνάπτυξη.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών: Ε εξάμηνο