Πάντειο Πανεπιστήμιο | Tμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πρόγραμμα Σπουδών | Περιεχόμενο Μαθήματος
ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Κωδικός Αριθμός: 800038
Εξάμηνο Σπουδών: ΣΤ'
Διδάσκων: Καθηγητής Α. Παπαδασκαλόπουλος ,
Επίκουρος Καθηγητής Εμμ. Χριστοφάκης
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:  
  1. Οικονομική περιφέρεια.
  2. Η χωροθέτηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων.
  3. Το πρότυπο της πολικής ανάπτυξης.
  4. Πολικές συγκεντρώσεις.
  5. Το πρότυπο της ολοκληρωμένης ανάπτυξης.
  6. Η στρατηγική της περιφερειακής ανάπτυξης.
  7. Η εγκατάσταση της βιομηχανίας.
  8. Συγκεντρώσεις δραστηριοτήτων υψηλής τεχνολογίας.
  9. Συγκεντρώσεις παραγωγικών υπηρεσιών.
  10. Πρότυπα χωροθέτησης στον Ευρωπαϊκό χώρο.
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ:

Α. ΠΑΠΑΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ,1995, «Πρότυπα και Πολιτικές Περιφερειακής Ανάπτυξης», Εκδόσεις Παπαζήση, Aθήνα.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών: ΣΤ εξάμηνο