Πάντειο Πανεπιστήμιο | Tμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πρόγραμμα Σπουδών | Περιεχόμενο Μαθήματος
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ
Κωδικός Αριθμός: 800012
Εξάμηνο Σπουδών: B'
Διδάσκων:

Καθηγητής Σ.Κ. Ρίτσαρντσον

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:  
  1. Βασικές έννοιες πιθανοτήτων.

  2. Βασικές κατανομές.

  3. Ο στατιστικός έλεγχος υποθέσεων.

  4. Βασικοί στατιστικοί έλεγχοι (παραμετρικοί και μη παραμετρικοί).

  5. Εκτιμητική – μέθοδοι μέγιστης πιθανοφάνειας και ελαχίστων τετραγώνων, διαστήματα εμπιστοσύνης.

ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ:

Σ-Κ. Ρίτσαρντσον και Α. Βασίλαινας : «Επαγωγική Στατιστική» Σημειώσεις

Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών: Β εξάμηνο