Πάντειο Πανεπιστήμιο | Tμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πρόγραμμα Σπουδών | Περιεχόμενο Μαθήματος
ΘΕΜΑΤΑ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Κωδικός Αριθμός: 800070
Εξάμηνο Σπουδών: Η'
Διδάσκουσα: Επίκουρη Καθηγήτρια Αικ. Φωτεινοπούλου
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:  

Kλαδική ανάλυση της Ελληνικής Βιομηχανίας. Εξετάζονται κατ' αρχήν οι γενικές γραμμές της κλαδικής διάρθρωσης της βιομηχανίας από τη σκοπιά:

  1. Tης κατανομής της βιομηχανικής παραγωγής.
  2. Tης διάρθρωσης της βιομηχανικής παραγωγής.
  3. Tης διάρθρωσης του εργατικού δυναμικού και του καταμερισμού της εργασίας.
  4. Tης γεωγραφικής κατανομής των παραγωγικών μονάδων.
  5. Tου επιπέδου τεχνολογίας.
  6. Tης παρουσίας ξένων άμεσων επενδύσεων.
  7. Tου βαθμού συγκέντρωσης.
  8. Tου εμπορικού ισοζύγιου.
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ:

BELL CHESMAIS «Οικονομική Θεωρία και Τεχνολογία» εκδόσεις Gutenberg 1991
Φάκελος άρθρων και σημειώσεων

Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών: Η εξάμηνο